Θεοφάνης Ειρ. Φλώρος Md Παθολόγος - Ογκολόγος

Θεοφάνης Ειρ. Φλώρος
Md Παθολόγος - Ογκολόγος 
Ιατρείο: Ζηνοδότου 15, Παγκράτι 11634
Τηλ. 6974465626 email: fanis_fl@yahoo.gr
Ο Ιατρός Θεοφάνης Ειρ. Φλώρος , δέχεται ασθενείς και στο Μεσολογγι κατόπιν ραντεβού - Τηλ. 6974 465626 και 26310 28112 (Ιατρείο Ειρηναίου Φλώρου).