Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Με 44 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στις 26/4 το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου


Με 44 θέματα – διαδικαστικού χαρακτήρα τα περισσότερα -  στην ημερήσια διάταξη  συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 στις 6 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ραδιομεγάρου.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1.            Έγκριση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. για την αξιοποίηση των αλυκών Τουρλίδας έτους 2018 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).
2.            Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
3.            Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Πλακόστρωση πλατείας πέριξ κτιρίου ΟΣΕ Τ.Κ. Ευηνοχωρίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
4.            Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Διαμόρφωση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).5.            Έγκριση καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και διαδικασιών του έργου ‘‘Συντήρηση και
εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων,
υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι.Π.
Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
6.            Έγκριση υποβολής της πρότασης για «Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
7.            Αποδοχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
των δήμων» με τίτλο: ‘‘Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας ’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
8.            Αποδοχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
των δήμων» με τίτλο: ‘‘Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις ’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
9.            Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για προμήθεια μηχανημάτων έργου - περιγραφή του τύπου των υπό προμήθεια μηχανημάτων (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
10.          Έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018  (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
11.          Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης με δημοπρασία (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
12.          Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Κατοχής (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
13.          Έγκριση τροποποίησης σύμβασης  με εκκαθαρίστρια εταιρεία της Δημ. Επιχ. Αλυκών Τουρλίδας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
14.          Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στη συνδιοργάνωση του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 4 & το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
15.          Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 274/2017 απόφασής μας περί χορήγησης σε χρήμα της οφειλόμενης σε εργαζόμενους παροχής γάλακτος βάσει του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α) (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
16.          Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχή Βίγλα” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
17.          Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
18.          Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανακατασκευή και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
19.          Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης για "Εργαστηριακούς ελέγχους υλικών κατασκευής
κτηρίου Παλαμαϊκής Σχολής" και αναγκαιότητα εκτέλεσης τους (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
20.          Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ‘‘Καταγραφή και δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
21.          Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ‘‘Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου για την εξειδίκευση χρηματοδοτικών εργαλείων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020’’  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
22.          Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Τ.Κ. Κατοχής’’   (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
23.          Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Τσιμεντοστρώσεις οδών και κατασκευή αγωγών ομβρίων Δ.Ε. Οινιαδών’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
24.          Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
25.          Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
26.          Έγκριση θεώρησης αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
27.          Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ‘‘Αναβάθμιση – ανακατασκευή κεντρικής πλατείας Αγ. Θωμά’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
28.          Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποκατάσταση τμημάτων δημοτικών οδών και τεχνικών έργων στην Τ.Κ. Αγ. Ηλία -  Δ.Κ. Νεοχωρίου- Δ.Κ.  Κατοχής που προκληθήκαν από τις έντονες καιρικές συνθήκες” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
29.          Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Έργα αποκατάστασης σε οδούς του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου από βλάβες που προκληθήκαν λόγω φυσικών φαινόμενων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
30.          Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αντιπλημμυρική θωράκιση - Επανακατασκευή
κυβοτοειδούς οχετού στο Τ.Κ. Φραγκουλέικων  Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
31.          Έγκριση παραλαβής της μελέτης “Μελέτη αποκατάστασης ζημιών που προέκυψαν από τη
θεομηνία της 21 & 22/10/2016 στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Αιτωλικού” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
32.          Έγκριση παραλαβής της μελέτης “Μελέτη αποκατάστασης ζημιών που προέκυψαν από τη
θεομηνία της 21 & 22/10/2016 στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
33.          Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Ανακατασκευή μικρής πλατείας Τ.Κ. Νεοχωρίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
34.          Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Ηλεκτροφωτισμός οδών στην πόλη του  Μεσολογγίου και στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
35.          Εγκρίσεις δαπανών των εκδηλώσεων ‘‘Εορτές Εξόδου 2018’’  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
36.          Εγκρίσεις δαπανών  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
37.          Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
38.          Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου “Έργα βελτίωσης οδοποιίας σε περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλεως ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
39.          Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου “Επισκευή κτιρίου ΟΣΕ στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
40.          Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου “Πλακόστρωση πλατείας πέριξ κτιρίου ΟΣΕ Τ.Κ. Ευηνοχωρίου ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
41.          Ετήσια Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Δίκτυο και Ορισμός Πολιτικού Εκπροσώπου και συντονιστή μελών στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
42.          Προγραμματισμός εκδηλώσεων  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
43.          Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
44.          Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).