Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Ικανοποίηση Σαλμά για την έγκριση πρότασης για δημιουργία συστήματος Πυροπροστασίας από τη Νομαρχία με χρηματοδότηση από το Υπ. Οικονομίας

Την ικανοποίησή του για την έγκριση από το υπουργείο Οικονομίας του έργου "Αυτόματου Συστήματος Πυρασφάλειας των ευαίσθητων οικολογικά περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας", συνολικού προϋπολογισμού 983.273€, εξέφρασε ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριος Σαλμάς, μετά την συνάντηση του με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Ειδικότερα , στην ευρεία συνάντηση που είχαν χθες ο κ. Σαλμάς , ο υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Μιχάλης Μπεκίρης , ο υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Γιώργος Κοντογιάννης και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Σπύρος Σπυρίδωνος με τον υπουργό και τον υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννη Παπαθανασίου και Αθανάσιο Μπούρα αντίστοιχα , έγινε γνωστό ότι για το εν λόγω έργο ο σχετικός διαγωνισμός έγινε ήδη στις 10 Μαρτίου 2009 και είναι στο στάδιο της αξιολόγησης.

Συνοπτικά το έργο θα περιλαμβάνει:

1. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών
2. Υποσύστημα Προστασίας και Διαχείρισης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών
3. Υποσύστημα παρακολούθησης Περιβαλλοντολογικών Παραμέτρων
4. Υποσύστημα Μετάδοσης Εικόνας
5. Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης

Τέλος , στο αντικείμενο του έργου του Αναδόχου θα περιλαμβάνονται:
Η προμήθεια, εγκατάσταση, και θέση σε λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος, που θα εξυπηρετεί τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας
Η παραμετροποίηση του συστήματος και η ολοκλήρωση (integration) με συγκε­κριμένα υποστηρικτικά εργαλεία και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της Νομαρχίας
Η συντήρηση του συστήματος και η υποστήριξη της παραγωγικής του λειτουργίας για δεδομένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω σταδίων
Η εκπαίδευση των χρηστών στην διαχείριση και χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της μετάβασης της Νομαρχίας στο νέο, προτεινόμενο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας.