Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Με λίστα τα χειρουργεία στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Από το Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι τέθηκε ήδη σε εφαρμογή η λίστα χειρουργείων ασθενών.

Η διαδικασία ένταξης στην λίστα είναι η ακόλουθη:

- Ο θεράπων Ιατρός κάθε κλινικής παραδίδει το σχετικό ιατρικό σημείωμα στην επιτροπή κατάρτισης λίστας χειρουργείου με τα στοιχεία του ασθενούς (ημερομηνία εξέτασης και ημερομηνία χειρουργείου).

- Ο ασθενής λαμβάνει μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας και προγραμματίζεται το χειρουργείο του.

- Αν πρόκειται για έκτακτο χειρουργείο, αυτό εντάσσεται στη λίστα επειγόντων το οποίο αναρτάται κάθε δεκαπενθήμερο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Λινάρδου στο τηλέφωνο 2631360117.