Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

Με διαδικαστικού χαρακτήρα θέματα συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου


Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα γίνει σήμερα Δευτέρα 20/8, στις 5:30 μ.μ. τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20–8–2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ.
Από τα θέματα ξεχωρίζουν αυτά της πρόσληψης ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή, της αποδοχής ποσού 186.000€ από το υπουργείο Εσωτερικών για τη συντήρηση σχολικών κτηρίων και της συμμετοχής του δήμου στο πρόγραμμα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου».
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1.            Έγκριση υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση του προγράμματος του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με τίτλο: ″Aνοικτά Kέντρα Eμπορίου″ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).2.            Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στην 3η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων  (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).
3.            Αποδοχή στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ, της Πράξης «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου», συνολικού προϋπολογισμού 186.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
4.            Έγκριση πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
5.            Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Πεζοδρόμηση δυτικής κάθετης & εξωραϊσμός ανατολικής κάθετης οδού πλατείας Τ.Κ. Κατοχής’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
6.            Τροποποίηση της αρ. 60/2016 μελέτης ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
7.            Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
8.            Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
9.            Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγήτρια κα. Τσέλιου-Παναγοδήμου Ευαγγελία. – Δημοτ. Σύμβουλος).
10.          Προγραμματισμός εκδηλώσεων  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
11.          Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).