Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Η σταυροδοσία της "Λαϊκής Συσπείρωσης Δυτ. Ελλάδας" στην Αιτωλοακαρνανία

Η σταυροδοσία των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στην Αιτωλοακαρνανία με τη "ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" έχει ως εξής: