Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Η σταυροδοσία των υποψηφίων στην Αιτωλοακαρνανία με τον Κώστα Σπηλιόπουλο

Η σταυροδοσία στην Αιτωλοακαρνανία των υποψηφίων με τον συνδυασμό "Δυτική Ελλάδα Μπροστά!" του Κώστα Σπηλιόπουλου έχει ως εξής: