Τρίτη 30 Ιουνίου 2009

Διεθνή βιβλία Θετικών Επιστημών στη Μέση Εκπαίδευση

Γράφει ο Χρίστος Βερελής
Όλοι αναγνωρίζουν ότι η παιδεία πάσχει. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει όλο και χαμηλότερες επιδώσεις όσο περνούν τα χρόνια. Η παραπαιδεία ανθεί και δημιουργεί σε όλες σχεδόν τις οικογένειες ένα σημαντικό κόστος. Και βέβαια πάντοτε η δοσοληψία αυτή είναι ενταγμένη στην παραοικονομία.
Πολλά είναι τα μεγάλα προβλήματα αλλά θα επικεντρωθώ σε αυτό το σημείωμα μόνο σε ένα. Τον τρόπο επιλογής των διδακτικών βιβλίων και στην ποιότητά τους.
Κάθε τόσο είναι γνωστό, ότι γίνονται διαγωνισμοί για τη συγγραφή νέων βιβλίων. Ομάδες συνήθως συγγραφέων καταθέτουν τις προτάσεις τους και αξιολογούνται από συναδέλφους τους. Τα αποτελέσματα όταν παίρνουν την μορφή τυπωμένου πια βιβλίου, δεν είναι πάντοτε εξαιρετικά. Πολλές φορές είναι και κάτω του μετρίου έως και βλαπτικά για την είσοδο των παιδιών σε γνωστικά αντικείμενα με απλό και καθαρό τρόπο.
Ασχολήθηκα το τελευταίο διάστημα με το βιβλίο Φυσικής της 2ας Γυμνασίου, και το αντίστοιχο της Χημείας. Ιδιαίτερα το βιβλίο Φυσικής διαπίστωσα ότι όχι μόνον έχει ένα σημαντικό αριθμό λαθών, αλλά και ο τρόπος που επιχειρεί να προσεγγίσει έννοιες για παιδιά 14 ετών είναι αποτυχημένος.
Συζήτησα το θέμα με καθηγητές που ασχολούνται με την διδασκαλία υποχρεωτικά μέσω του συγκεκριμένου βιβλίου και είδα ότι έχουμε τις ίδιες εντυπώσεις. Το θέμα βεβαίως δεν είναι να ασκηθεί κριτική μέσα από ένα μεμονωμένο βιβλίο αλλά να εκφράσω μια απορία και ταυτοχρόνως δημόσια πρόταση.
Ειδικά για τα μαθήματα των θετικών επιστημών, δηλαδή για τα διδακτικά βιβλία, Μαθηματικών, Φυσικής Χημείας, Βιολογίας να μπαίνουν σε κρίση και μεταφράσεις διεθνών βιβλίων με τις απαραίτητες ενδεχομένως προσαρμογές.
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν βεβαίως διεθνώς εξαιρετικά διδακτικά βιβλία. Τα οποία απευθύνονται στη μέση εκπαίδευση και έχουν κριθεί παγκοσμίως πολλά από αυτά, για την αρτιότητα, την επιστημονική τους εγκυρότητα και κυρίως για την διδακτική μεθοδολογία τους. Αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με διδακτικά βιβλία άλλων κατευθύνσεων.
Υποθέτω ότι πλην ελάχιστου αριθμού ανθρώπων που έχουν ειδική σχέση και ενδεχομένως και ειδικό συμφέρον από την κυκλοφορία αποκλειστικά και μόνο ελληνικών συγγραφέων διδακτικών βιβλίων φυσικών επιστημών όλοι οι άλλοι θα δεχθούν ότι η πρόταση αυτή και λογική είναι και πρακτική σημασία ιδιαίτερη μπορεί να έχει.
Απευθυνόμενος λοιπόν σε όλους όσους έχουν την ευθύνη για την επιλογή των διδακτικών βιβλίων αλλά κυρίως των καθηγητών που διδάσκουν και που μαζί με τα παιδιά πολλές φορές ταλαιπωρούνται, ελπίζω ότι θα υπάρξει χώρος για να γίνει μια αποτελεσματική συζήτηση με συγκεκριμένη κατάληξη για το θέμα αυτό. Και ότι δεν θα υπάρξει και επί της πρότασης αυτής η οποιαδήποτε σαχλή κομματική διαμάχη.
Επειδή δεν υπάρχει ευτυχώς, στα μαθηματικά στη φυσική στη χημεία και στη Βιολογία ειδική εθνική γνώση αλλά υπάρχει μια ανάγκη να μπορούν να παρακολουθήσουν στην οποιαδήποτε χώρα όλοι όσοι φοιτούν σε οποιαδήποτε βαθμίδα την εξέλιξη και τα επιτεύγματα των φυσικών επιστημών θεωρώ ότι είναι εκτός λογικής να μην μπορούν να μπουν καλές μεταφράσεις τέτοιων βιβλίων στην διαδικασία επιλογής την αμέσως επομένη φορά, που θα υπάρξει τέτοια

200 εκ. € για την Καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα

Στη σημασία της καινοτομίας για την ανάπτυξη και στην πορεία υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Σπύρος Σπυρίδων, κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξής του με θέμα την πορεία σχετικών δράσεων που αναπτύσσονται σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνέντευξη έλαβε χώρα στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα στην Πάτρα, αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας (ΣΕΕΚ) που αποτελείται από εκπροσώπους των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της Δυτικής Ελλάδας και συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την επεξεργασία αναπτυξιακών στρατηγικών στην περιοχή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Σπυρίδων ανέφερε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διακρίνεται εντός και εκτός συνόρων για τις επιδόσεις των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στους 3 Νομούς της, επιδόσεις για τις οποίες έχουμε επαινεθεί επανειλημμένως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη σημερινή συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία αξιοποιεί το προϊόν της εργασίας των ιδρυμάτων αυτών στη χάραξη πολιτικών ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ των άλλων αποφασίσαμε τη διεύρυνση της σύνθεσής της ώστε, εκτός από τον ακαδημαϊκό κλάδο, να εκπροσωπείται πλέον και ο παραγωγικός, με τη συμμετοχή των αντίστοιχων Επιμελητηρίων.
Σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση της καινοτομίας για την αναπτυξιακή μας προσπάθεια διαδραματίζουν και τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Τη στιγμή αυτή συμμετέχουμε σε 5 τέτοιες δράσεις, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τη διετία 2010-2011, κατά την οποία βέβαια αναμένουμε ότι θα συνάψουμε και νέες συνεργασίες, ως αποτέλεσμα των προτάσεων που έχουμε ήδη καταθέσει ή καταθέτουμε τους επόμενους μήνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ενδεικτικά αναφέρω το πρόγραμμα RAPIDE που εμπλέκει 10 ευρωπαϊκές χώρες και ασχολείται με την τόνωση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περιφερειακό επίπεδο.
Επίσης, το πρόγραμμα MANUNET επεξεργάζεται στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης για τον τομέα της μεταποίησης, ενώ το πρόγραμμα ProMPt, στο οποίο μάλιστα είμαστε και επικεφαλής, εισάγει την περιβαλλοντική διάσταση στο σχεδιασμό μας, εξετάζοντας τη βελτίωση των μεθόδων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι οι δασικές.

Γενικότερα, θα έλεγα ότι η καινοτομία είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα και για το λόγο αυτό η πολιτεία επενδύει πάνω από 200.000.000 Ευρώ κατά τη δεκαετία 2004-2013, εκ των οποίων περίπου το 90% θα διατεθεί τα επόμενα 4 χρόνια σε έργα όπως ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας, το Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας και οι διάφορες δράσεις προώθησης της Καινοτομίας που περιλαμβάνονται στο Δ’ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας»,
συμπλήρωσε ο κ. Σπυρίδων.
Στη φωτό: Στο κέντρο ο ΓΓ της ΠΔΕ Σπύρος Σπυρίδων, αριστερά του ο Δρ. Στέφανος Μίχος, στέλεχος της Περιφέρειας, και δεξιά του ο Δρ. Δημήτρης Σερπάνος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Την Τετάρτη η Γενική Συνέλευση της ΤΟ ΠΑΣΟΚ Μεσολογγίου

H TO ΠΑΣΟΚ Μεσολογγίου πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 1 Ιουλίου και ώρα 19:00 μ.μ στο Εργάτικο Κέντρο Μεσολογγίου, με θέματα:
1)Πολιτική αποτίμηση εκλογικού αποτελέσματος στον Δήμο Ι.Π Μεσολογγίου
2)Απολογισμός οργανωτικής προσπάθειας
3)Ενημέρωση για την αναγκαιότητα τακτοποίησης του μητρώου.
Στην ΓΣ μπορούν να παραστούν τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ.

• Νέα γραμμή ηλεκτροδότησης στην Ορεινή Τριχωνίδα σχεδιάζει η ΔΕΗ. Θετική η παρέμβαση της Σοφίας Γιαννακά


Ενθαρρυντική είναι η απάντηση της Διοίκησης της ΔΕΗ για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής, Σοφία Γιαννακά, με θέμα την «Κατασκευή νέας γραμμής δικτύου μέσης τάσης της ΔΕΗ προς τα Τοπικά Διαμερίσματα Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου και Κοκκινόβρυσης».
Στην ερώτησή της η Βουλευτής είχε επισημάνει ότι οι οικισμοί που υπάγονται στα συγκεκριμένα Τ.Δ. αντιμετωπίζουν μακροχρόνιο πρόβλημα ομαλής ηλεκτροδότησης, εξαιτίας της προβληματικής όδευσης της κεντρικής γραμμής μέσης τάσης της ΔΕΗ μέσα από ορεινές δασικές περιοχές.
Το μεγάλο υψόμετρο, οι κακές καιρικές συνθήκες (συχνοί κεραυνοί, έντονοι άνεμοι και χιονοπτώσεις) συμβάλλουν στην έντονη πυκνότητα των βλαβών και την δυσκολία αποκατάστασής τους.
Στην απάντηση της ΔΕΗ, η διοίκηση της Επιχείρησης αποδέχεται τον προβληματισμό της Βουλευτού για τις αιτίας που εμποδίζουν εν έτη 2009 την απρόσκοπτη τροφοδοσία των τοπικών διαμερισμάτων της ελληνικής περιφέρειας με ηλεκτρική ενέργεια.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι έχοντας ως στόχο την εξάλειψη των συγκεκριμένων προβλημάτων προτίθεται να κατασκευάσει νέα γραμμή μέσης τάσης, μήκους 10χλμ κατά μήκος των προσφάτως κατασκευασμένων οδών. Υπόσχεται δε την συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου, εντάσσοντας το στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό 2009 – 2010 της Επιχείρησης.
Η Σοφία Γιαννακά σχολιάζοντας την απάντηση της ΔΕΗ ανέφερε τα ακόλουθα: «Τα ορεινά τοπικά διαμερίσματα του Δ. Θέρμου είναι απίστευτης φυσικής ομορφιάς. Είναι λοιπόν αδιανόητο να καθίσταται αδύνατη η ανάπτυξή τους εξαιτίας της προβληματικής ηλεκτροδότησής τους. Είναι λοιπόν θετικό το γεγονός ότι η ΔΕΗ αποδέχθηκε την μέχρι σήμερα ολιγωρία της στο ζήτημα αυτό και είναι σίγουρα ενθαρρυντική η πρόθεση της επιχείρησης για άμεση κατασκευή νέα γραμμής μέσης τάσης μέχρι το 2010».

• Συνάντηση Σπήλιου Λιβανού με τον Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Φάμπιο Κολασάντι

Τον Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας, κ. Φάμπιο Κολασάντι συνάντησε ο Σπήλιος Λιβανός στη Βουλή, συμμετέχοντας στη διακομματική Κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία που ορίστηκε για τη συνάντηση. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ακόμη οι Βουλευτές Κατερίνα Παπακώστα, Νικόλαος Στρατάκης, Γιάννης Μπανιάς και Βαΐτσης Αποστολάτος.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του ελληνικού Κοινοβουλίου ως προς τις αλλαγές που ετοιμάζονται στο Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ειδική αναφορά έγινε από τον κ. Κολασάντι σε θέματα όπως, η πολιτική για το ραδιοφάσμα και η ανάπτυξη ασύρματων τεχνολογιών, τα δίκτυα νέας γενιάς, η ασφάλεια των δικτύων, η ανάπτυξη της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η ασφάλεια των καταναλωτών κ.λπ..

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009

Δεσμεύσεις Σαλμά και Σπυρίδωνος για άμεση επίλυση των προβλημάτων στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Σε πανηγυρικό κλίμα η θεμελίωση της νέας πτέρυγας 750τμ.
στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου
Τα προβλήματα "επί τάπητος" σε δίωρη σύσκεψη που ακολούθησε
Για περισσότερες από δυο ώρες ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς συζήτησε τα προβλήματα του Νοσοκομείου Μεσολογγίου σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες ύστερα από την τελετή θεμελίωσης νέας πτέρυγας στο νοσοκομείο.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο κ. Σαλμάς άκουσε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να βελτιωθεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παρόντες στην σύσκεψη ήταν οι διοικητές της 6ης ΔΥΠΕ Ν. Νικόπουλος και του νοσοκομείου Κώστας Κονίδας καθώς και ο δήμαρχος Μεσολογγίου Γιάννης Αναγνωστόπουλος.
Από την πλευρά του ο κ. Σαλμάς επανέλαβε την πρόθεση του υπουργείου για ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού, με άμεσες προσλήψεις που πρόκειται να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα ανακοίνωσε και την υιοθέτηση αιτήματος για διάθεση ειδικευόμενων ιατρών στην καρδιολογική κλινική καθώς και την προκύρηξη ακόμη μιας θέση μόνιμου προσωπικού.
Επίσης, ο κ. Σαλμάς δεσμεύτηκε για πιο γρήγορη αναπλήρωση των κενών που προκύπτουν σε ιατρικό προσωπικό είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω μετακίνησης σε άλλα νοσοκομεία.
Νωρίτερα στην ομιλία του στην τελετή των εγκαινίων ο Υφυπουργός Υγείας παρουσίασε τις δράσεις του υπουργείου σε όλη την Αιτωλοακαρνανία για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης αλλά και των προνοιακών δομών.
Ο κ. Σαλμάς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους γρήγορους ρυθμούς κατασκευής του νέου νοσοκομείου στο Αγρίνιο, στην κατασκευή νέου ΚΥ στην Κατούνα και στην αναβάθμιση πολλών περιφερειακών ιατρείων.
Αναφορικά με το νοσοκομείο Αγρινίου τόνισε την προσθήκη και τρίτου ορόφου και υπογράμμισε ότι ήδη έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την προμήθεια της υλικοτεχνικής υποδομής μέσω του ΠΕΠ.
Επίσης ο κ. Σαλμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα εγκριθούν οι οργανισμοί λειτουργίας του νοσοκομείου Μεσολογγίου, του ΚΑΦΚΑ Αμφιλοχίας και του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αγρινίου με νομοθετική ρύθμιση που θα ψηφιστεί στο θερινό τμήμα του κοινοβουλίου.
Στην τελετή θεμελίωσης παρέστη επίσης και ο ΓΓ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σπύρος Σπυρίδων ο οποίος στην ομιλία του μεταξύ άλλων σημείωσε: «Βρίσκομαι σήμερα στην πρωτεύουσα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας για ένα έργο υψηλής σημασίας για την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή.
Η νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Μεσολογγίου κατασκευάζεται ήδη, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, συνολικού ύψους 2.050.000 Ευρώ. Το έργο αυτό προστίθεται σε μια σειρά από επενδύσεις στον τομέα της υγείας που έχουμε πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 45.000.000 Ευρώ που έχουν διατεθεί για το Νοσοκομείο Αγρινίου και τα 2.800.000 Ευρώ που έχουν διατεθεί για την αγορά εξοπλισμού σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία του Νομού, ενώ περαιτέρω χρηματοδότηση προγραμματίζεται μέσω του ΕΣΠΑ.
Συνολικά, περισσότερα από 50.000.000 Ευρώ έχουν διατεθεί από την πολιτεία για τον τομέα της υγείας στην Αιτωλοακαρνανία, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις αντίστοιχες υποδομές της περιοχής, όπως έχουμε υποχρέωση απέναντι στους πολίτες της».
Στις ομιλίες τους τόσο ο κ. Σαλμάς όσο και ο κ. Σπυρίδων αναφέρθηκαν στην συμβολή των τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας στην κατασκευή της νέας πτέρυγας τόσο στο στάδιο της μελέτης όσο και της επίβλεψης.
Πάντως στην τελετή η ΝΑ Αιτωλοακαρνανίας δεν εκπροσωπήθηκε…
Ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Γιάννης Αναγνωστόπουλος απευθύνοντας χαιρετισμό στην τελετή της θεμελίωσης της νέας πτέρυγας εξέφρασε την ικανοποίηση του για το έργο, υπογραμμίζοντας όμως την αναγκαιότητα στελέχωσης των υπηρεσιών της δημόσιας υγείας με το απαιτούμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σε κάθε περίπτωση η χθεσινή παρουσία του Υφυπουργού Υγείας στο νοσοκομείο Μεσολογγίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφενός γιατί ηγεσία του υπουργείου Υγείας παραδέχτηκε την προβληματική λειτουργία του νοσοκομείου Μεσολογγίου και αφετέρου για το γεγονός ότι αναλήφτηκαν δεσμεύσεις για την άμεση δρομολόγηση λύσεων σε χρονίζοντα ζητήματα, όπως αυτό του οργανισμού του νοσοκομείου.

Λαθραία τσιγάρα κατέσχεσαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ΑιτωλίαςΔυο φορτηγά γεμάτα με λαθραία τσιγάρα εντόπισαν σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Αστακού, άνδρες της ΟΠΚΕ Αιτωλίας. Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στην περιοχή εντόπισαν να κινείται στη περιφερειακή του Αστακού ένα κομβόι με τέσσερα φορτηγά τα οποία λόγω της ώρας κίνησαν τις υποψίες των αστυνομικών.
Οι αστυνομικοί προσέγγισαν τα φορτηγά και σε σήμα σταμάτησαν τα δυο από τα τέσσερα, με τον οδηγό του ενός να εγκαταλείπει το όχημα και να τρέπεται σε φυγή. Έτσι οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό του ενός φορτηγού οποίος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι παρέλαβε το φορτηγό από το Μύτικα χωρίς να γνωρίζει το φορτίο.
Παρά την κινητοποίηση της αστυνομίας δεν έχει καταστεί εφικτός ακόμη ο εντοπισμός των δυο άλλων φορτηγών όπως και του οδηγού κάτι που δημιουργεί υποψίες για ύπαρξη κυκλώματος διακίνησης λαθραίων τσιγάρων στην Αιτωλοακαρνανία αφού είναι πιθανό τα δυο αυτά φορτηγά να βρίσκονται σε κάποια αποθήκη της ευρύτερης περιοχής.
Τα φορτηγά θα μεταφερθούν στο Τελωνείο Αστακού για να γίνει η καταμέτρηση του λαθραίου φορτίου, ενώ ο συλληφθείς οδηγός θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Μεσολογγίου.

Σάββατο 27 Ιουνίου 2009

Πανηγυρική εκλογή του Μεσολογγίτη Κώστα Φωτιάδη στη θέση του Καθηγητή Χειρουργικής στην Ιατρική ΑθηνώνΟ δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Γιάννης Αναγνωστόπουλος, μόλις πληροφορήθηκε την εκλογή του χειρούργου Κώστα Φωτιάδη, στη θέση του Καθηγητή Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών του απέστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα και ταυτόχρονα σε γραπτή του δήλωση σημείωσε:

«Με χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορήθηκα την πανηγυρική εκλογή του Μεσολογγίτη Χειρούργου Κώστα Φωτιάδη στην ανώτατη ακαδημαϊκή βαθμίδα δηλαδή στη θέση του καθηγητή Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εκλογή του αυτή αποτελεί αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς του στην έρευνα στην ιατρική επιστήμη και στον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Ταυτόχρονα, ο Κώστας Φωτιάδης γίνεται ο πρώτος Αιτωλοακαρνάνας που κατακτά την ανώτατη βαθμίδα στη Χειρουργική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών από ιδρύσεως της.

Ως δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα θερμά μου συγχαρητήρια στο φίλο και συνάδελφο Κώστα Φωτιάδη που συνεχίζει την παράδοση του Μεσολογγίου στα γράμματα και τις επιστήμες».
Στη φωτό: Από αριστερά Ο καθηγητής Κώστας Φωτιάδης, ο δήμαρχος Μεσολογγίου Γιάννης Αναγνωστόπουλος και ο γραμματέας του Παν/μίου Αθηνών Παναγιώτης Κοντός

Στο πλευρό των γιατρών της καρδιολογικής ο διοικητής του νοσοκομείου Μεσολογγίου ...στην επίθεση λάσπης που δέχτηκαν

Με γραπτή του δήλωση ο διοικητής του νοσοκομείου Μεσολογγίου Κώστας Κονίδας τάσσεται ανεπιφύλακτα στο πλευρό των γιατρών της Καρδιολογικής Κλινικής σχετικά με τις προτάσεις που διατύπωσαν για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής.
Συγκεκριμένα όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει οι γιατροί ζητούν την άμεση πρόσληψη επιπλέον γιατρών, ώστε να λειτουργήσει η κλινική με τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται.
Κατά συνέπεια με τη δήλωσή του αυτή ο κ. Κονίδας έρχεται να παραδεχτεί ουσιαστικά ότι υπάρχει ακόμη πρόβλημα στελέχωσης της καρδιολογικής και ταυτόχρονα να βάλει τέλος σε μια «φιλολογία» που δημιουργείται από κάποιους κύκλους ότι για τη δυσλειτουργία της κλινικής ευθύνονται οι γιατροί της…
Το δυστύχημα όμως είναι ότι η φιλολογία αυτή φαίνεται ότι υιοθετείται από μερίδα του τοπικού τύπου…
Έτσι η αυριανή παρουσία του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Σαλμά αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον αφού δημοσιεύματα φέρουν να …υπάρχει διάσταση απόψεων του νέου διοικητή με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας για το συγκεκριμένο θέμα…
Τέλος θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός να εγκαλούνται οι γιατροί επειδή ζητούν ασφάλεια στην περίθαλψη των ασθενών.

Ότι δεν ΄"κατάφερε" ο Ιμπραήμ ... γίνεται πραγματικότητα σήμερα!!!..


Η Τουρκική Σημαία κυματίζει στο Λιμάνι του Μεσολογγίου ... "υψωμένη" σε τριήρη "δείγμα" της ...συνέχειας του Πολιτισμού της γείτονος!!!


Στο λιμάνι του Μεσολογγίου έδεσε πριν από λίγο η τουρκική τριήρης "δείγμα" του τουρκικού πολιτισμού στο πλαίσιο ταξιδιού στη Μεσόγειο για να προβάλει τον πολιτισμό των γειτόνων μας.


Περισσότερα για την τριήρη (ΕΔΩ) από το ιστολόγιο ΕΔΩ ΑΘΗΝΑΙ

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009

Ο Δημήτρης Σταμάτης στην τηλεόραση του Lepanto

Αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 10 το βράδυ ο βουλευτής και πρώην νομάρχης Δημήτρης Σταμάτης θα απαντήσει στις ερωτήσεις που θα του θέσουμε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην "Lepanto TV".
Για το MessolonghiNews
Δημήτρης Μαλαβέτας

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009

Μετά την επαναλειτουργία της Καρδιολογικής, η έγκριση του οργανισμού και η περαιτέρω στλέχωση με ιατρικό προσωπικό το νέο "στοίχημα" του Μάριου Σαλμά

Την ικανοποίησή του για την επαναλειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου, που παρέμενε κλειστή για 15 ολόκληρους μήνες με αποτέλεσμα την ελλιπή ιατρική φροντίδα των κατοίκων της περιοχής, εξέφρασε ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριος Σαλμάς.
Ήδη από προχθές 22 Ιουνίου 2009 η Καρδιολογική Κλινική άρχισε να εφημερεύει και δέχθηκε τους πρώτους ασθενείς. Μάλιστα αυτή την στιγμή νοσηλεύονται σ’ αυτήν 3 ασθενείς.
Ο κ. Σαλμάς , αφού ευχαρίστησε τόσον την νέα διοίκηση του Νοσοκομείου όσον και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της Καρδιολογικής Κλινικής γι’ αυτή την θετική εξέλιξη , επεσήμανε τα εξής: «Τώρα πλέον η ευθύνη της Πολιτείας και η δική μου είναι μεγαλύτερη , προκειμένου το Νοσοκομείο να λειτουργεί εύρυθμα και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα προχωρήσουμε το αμέσως προσεχές διάστημα στην λήψη αποφάσεων , που θα ενισχύσουν τόσον το προσωπικό του Νοσοκομείου όσον και την έγκριση του Οργανισμού του».

Μέτρα για τους παραγωγούς σπαραγγιών ζητά ο Σπήλιος Λιβανός

Την άμεση λήη μέτρων για την στήριξη των παραγωγών σπαραγγιών ζητά με ερώτηση του ο βουλευτής Σπήλιος Λιβανός.
Συγκεκριμένα ο βουλευτής μεταξύ των άλλων προτείνει:
· Άμεση κάλυψη από τον ΕΛΓΑ της απώλειας του αγροτικού εισοδήματος των σπαραγγοπαραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στο Νομό τους προηγούμενους μήνες.
· Στήριξη των εποχιακά απασχολούμενων στις εξαγωγικές επιχειρήσεις του Νομού, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των ενσήμων, διασφαλίζοντας τα επιδόματά τους και την υγειονομική τους περίθαλψη.
· Άμεση ένταξη στο ΤΕΜΠΜΕ των συγκεκριμένων εξαγωγικών επιχειρήσεων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας για τη χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκών δανείων ώστε να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες του ανταγωνισμού.
· Μέτρα στήριξης και προβολής του ελληνικού σπαραγγιού από το κράτος ώστε να ξαναμπεί δυναμικά στις αγορές της Ε.Ε.
· Ουσιαστική ενίσχυση επιχειρηματιών, συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών για συμμετοχή τους σε εκθέσεις του εξωτερικού.
· Εξέταση του ενδεχομένου απορρόφησης μέρους της ετήσιας παραγωγής σπαραγγιών μέσα από κρατικές προμήθειες σε νοσοκομεία, στον στρατό κ.λπ.
Αφορμή αποτελεί το γεγονός ότι Γερμανική κυβέρνηση, προσπαθώντας να προωθήσει το εγχώριο γερμανικό σπαράγγι στην αγορά της, προέβη σε ένα άτυπο εμπάργκο προς το αντίστοιχο ελληνικό προϊόν το οποίο στοιβαζόταν αδιάθετο κατά εκατοντάδες τόνους σε ψυκτικούς χώρους της Γερμανίας. Επιπλέον – και ως συνέπεια των παραπάνω – μεγάλο μέρος της ελληνικής παραγωγής συσσωρεύτηκε στα ψυγεία των Συνεταιρισμών – Ομάδων Παραγωγών – Εξαγωγέων, οι οποίοι αδυνατούσαν να παραλάβουν, να επεξεργαστούν και να τυποποιήσουν την υπόλοιπη παραγωγή - 80% της συνολικής παραγωγής - η οποία παρέμεινε στα χωράφια των καλλιεργητών.

• 6,55εκ. € για τα αρδευτικά Πάμφιας και Παραβόλας

Υπεγράφησαν από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μιχάλη Παπαδόπουλο, αποφάσεις που αφορούν εγκρίσεις διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή έργων τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ) του έτους 2009.
Πιο συγκεκριμένα, οι αποφάσεις που υπεγράφησαν είναι οι εξής:
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η ΣΣΕ) του Υποέργου 1 «Αναμόρφωση αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β Παραβόλας Τριχωνίδας Νομού Αιτωλοακαρνανίας» του ομότιτλου έργου με Κ.Α. 2003ΣΕ08130008 της ΣΑΕ 081/3 τρέχοντος έτους. Με την απόφαση αυτή, εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των €3.238.152,49 για την εκτέλεση και πληρωμή των εργασιών.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η ΣΣΕ) του Υποέργου 1 «Αναμόρφωση αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β Παμφίας Τριχωνίδας Ν. Αιτωλοακαρνανίας» του ομότιτλου έργου με Κ.Α. 2003ΣΕ08130010 της ΣΑΕ 081/3 τρέχοντος έτους. Με την απόφαση αυτή, εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των €3.316.745,83 για την εκτέλεση και πληρωμή των εργασιών.
Να σημειωθεί ότι για τα συγκεκριμένα έργα έντονες ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα οι παρεμβάσεις του πρ. Υπουργού και βουλευτή Βασίλη Μαγγίνα, παρεμβάσεις που είχαν αίσιο αποτέλεσμα.

Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

Σε λειτουργία και πάλι η καρδιολογική κλινική στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Επαναλειτουργεί από χθες η καρδιολογική Κλινική στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, ύστερα από την πρόσφατη πρόσληψη καρδιολόγου.
Πάντως με κοινή τους ανακοίνωση, οι γιατροί της καρδιολογικής επισημαίνουν τη δυσλειτουργία που υπάρχει αφού δεν καλύπτεται η λειτουργία της κλινικής με το απαιτούμενο ιατρικό προσωπικό.
Γι’ αυτό ζητούν την άμεση πρόσληψη ενός ακόμη καρδιολόγου στο πλαίσιο των 2000 προσλήψεων που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας καθώς και ειδικευομένων καρδιολόγων ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια η κλινική όλες τις μέρες του χρόνου.
Να σημειωθεί ότι τώρα θα παρέχουν υπηρεσία 2 καρδιολόγοι για τρεις ημέρες της εβδομάδας και ένας για τις υπόλοιπες ημέρες.
Πάντως σε κάθε περίπτωση η επαναλειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής αποτελεί μια θετική εξέλιξη αφού το ελάχιστο που συνεπάγεται, είναι ασφάλεια και λιγότερη ταλαιπωρία για τους κατοίκους της περιοχής.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις από τη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας

Με σύνθημα «Ο Πολιτισμός στο προσκήνιο» η ΝΑ Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με δήμους και συλλόγους του νομού διοργανώνει από 2 Ιουλίου έως 12 Σεπτεμβρίου μια σειρά πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων δίνοντας βαρύτητα στην ανάδειξη και προβολή τοπικών καλλιτεχνών και σχημάτων.

1.200.000€ για το ΚΥ Κατούνας

Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριος Σαλμάς για την ένταξη της ανέγερσης του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Υγείας Κατούνας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , αφού έτσι πραγματοποιείται ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους που έθεσε με την ανάληψη των κυβερνητικών καθηκόντων του.
Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι μετά την υπογραφή του Οργανισμού του Κέντρου Υγείας Κατούνας στις 16 Μαρτίου 2009 , που προβλέπει εικοσιοκτώ (28) οργανικές θέσεις, οι προσπάθειες του κ. Σαλμά είχαν επικεντρωθεί στο να ενταχτεί η ανέγερση του κτιρίου στις Δημόσιες Επενδύσεις , γεγονός πού έγινε στις 16 Ιουνίου 2009 , οπότε και το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό έργου 2009ΣΕ09100002 και συνολικό προϋπολογισμό 1.230.000 ευρώ.
Το γεγονός αυτό σημαίνει άμεση δημοπράτηση του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Υγείας Κατούνας , η κατασκευή του οποίου θα αρχίσει τους επόμενους μήνες.
Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται από τον Οργανισμό κατά κλάδο , κατηγορία και ειδικότητα για το Κέντρο Υγείας Κατούνας, έχουν ως εξής :
- Τέσσερις (4) ιατροί Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
- Μια (1) θέση Παιδιατρικής
- Μια (1) θέση Μικροβιολογίας
- Μια (1) θέση Ακτινοδιαγνωστικής
- Μια (1) θέση Οδοντιατρικής
- Τέσσερις (4) θέσεις Νοσηλευτικής
- Μια(1) θέση Μαιευτικής
- Δύο(2) θέσεις Επισκεπτών -τριων Υγείας
- Μια (1) θέση Κοινωνικής Εργασίας
- Μια (1) θέση Φυσιοθεραπείας
- Μια (1) θέση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας
- Μια (10 θέση Ιατρικών Εργαστηρίων
- Μια (1) θέση Ραδιολογίας -Ακτινολογίας
- Μια (1) θέση Διοικητικών Γραμματέων
- Τέσσερις (4) θέσεις Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
- Μια (1) θέση Επιμελητών
- Δύο (2) θέσεις Προσωπικού Καθαριότητας.

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009

Δημήτρης Σταμάτης: "Νότιος (σ.σ.Μεσολογγίτης ή Ναυπάκτιος) δεν μπορεί να γίνει νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας" !!!


Απίστευτη δήλωση του βουλευτή και πρώην νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας

Δημήτρη Σταμάτη


Ευθύνες στον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά, στον ΓΓ της ΠΔΕ Σπύρο Σπυρίδων και στη ΝΟΔΕ για τις αρνητικές επιδόσεις στις Ευρωεκλογές της ΝΔ, στην Αιτωλοακαρνανία επέρριψε ο βουλευτής και πρώην νομάρχης Δημήτρης Σταμάτης κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Αχελώος TV» και στον συνάδελφο Μάκη Μάκκα.
Ο κ. Σταμάτης κατηγόρησε για πολιτική ανεπάρκεια και αναποτελεσματικότητα τον ΓΓ της ΠΔΕ τονίζοντας, ότι είναι απών από το νομό και ότι δεν γίνονται έργα από την Περιφέρεια.
Έμμεσα "φωτογράφησε" τον κ. Σαλμά ως τον υπεύθυνο για την αναποτελεσματική προεκλογική καμπάνια της ΝΔ στην Αιτωλοακαρνανία και άφησε αιχμές, ότι αυτή είχε ως στόχο τη δική του και μόνο προβολή.
«Δεν μου ζητήθηκε να συμμετάσχω στην προεκλογική εκστρατεία και σε καμιά περίπτωση δεν θα παρευρισκόμουν ως απλός χειροκροτητής σε εκδήλωση που είχε ως αποκλειστικό στόχο την προβολή και μόνο του ομιλητή» δήλωσε ο κ. Σταμάτης για την απουσία του από την ομιλία του κ. Σαλμά, στο Μεσολόγγι, αφού όπως υποστήριξε είχε προτείνει «στις μεγάλες πόλεις να υπάρξουν κοινές ομιλίες από τους βουλευτές του κόμματος, πρόταση που δεν εισακούστηκε από τη ΝΟΔΕ και γενικότερα από όσους είχαν την ευθύνη της προεκλογικής εκστρατείας».
Πέρα όμως από την κριτική που άσκησε στους κ.κ. Σαλμά και Σπυρίδων για τους χειρισμούς τους στις Ευρωεκλογές, ο κ. Σταμάτης παραδέχτηκε ότι ο Μάριος Σαλμάς αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για τη ΝΔ και γι’ αυτό πρότεινε να διεκδικήσει τη θέση του νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας.
Δύσκολα όμως όσοι τηλεθεατές παρακολουθούσαν την συνέντευξη και οι οποίοι διαμένουν στη νότια Αιτωλοακαρνανία (σ.σ. Μεσολόγγι και Ναύπακτο) θα μπορέσουν να «χωνέψουν» την αποστροφή του κ. Σταμάτη ότι « ο Σπήλιος Λιβανός θα μπορούσε να είναι μια καλή επιλογή αλλά επειδή δεν κατάγεται από το Αγρίνιο ή βορειότερα … δεν μπορεί να διεκδικήσει με επιτυχία την εκλογή…».

Σ.Σ. Ο κ. Σταμάτης φυσικά παρέλειψε …να αναφέρει ότι τα μεγάλα έργα των ΧΥΤΑ Ναυπάκτου, Στράτου και Παλαίρου καθώς και της αποκατάστασης των χωματερών Ναυπάκτου και Αχελώου που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, με δική παρέμβαση προφανώς περιήλθαν στην αρμοδιότητα επίβλεψης της ΝΑ Αιτωλοακαρνανίας, από την ΠΔΕ με αποτέλεσμα να τα «καρπώνεται» (σ.σ. και καλά κάνει) ο νυν νομάρχης… με ότι αυτό συνεπάγεται…

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009

Zητούνται απαντήσεις για την ΕΘΝΙΚΗ

Γράφει, ο Χρίστος Βερελής
Ούτε καν τα κορυφαία στελέχη της Εθνικής Τράπεζας γνώριζαν, την πρόθεση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των 1,23 δις ευρώ. Σήμερα οι απορίες, οι αμφιβολίες, και οι ανησυχίες μεγεθύνονται. Κεντρικό ερώτημα: ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που έγινε αυτή η αύξηση, και γιατί έγινε με αυτό τον τρόπο; Υπάρχει μια σειρά λόγων που μπορούν εν μέρει να δώσουν την απάντηση.
1ον : Οι πολύ υψηλές απώλειες, λόγω συναλλαγματικών διαφορών της τουρκικής λίρας, σε σχέση με τα δεσμευμένα κεφάλαια στη Finansbank. Mέχρι τώρα συστηματικά η Διοίκηση της Εθνικής, τις συναλλαγματικές απώλειες δεν τις υπολόγιζε στα αποτελέσματα χρήσης αλλά τις αφαιρούσε από την καθαρή θέση της Τράπεζας.
2ον : Τα κεφάλαια που έχει δεσμεύσει η Εθνική Τράπεζα, στην εταιρία που διατηρεί στα Cayman Islands λόγω άρνησης της Τράπεζας της Ελλάδας δεν μπόρεσαν να συνυπολογιστούν στα ΤΙΕR 1 Κεφάλαια, δηλαδή στα κύρια Κεφάλαια της Τράπεζας.
3ον : Εάν καταρτιστούν οι ισολογισμοί των Ελληνικών Τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του 2009, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τότε η κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας σχεδόν μηδενίζεται, κάτι που συμβαίνει επίσης και με την περίπτωση της Eurobank. Δηλαδή για τις δύο αυτές τράπεζες η μείωση των κερδών του Α τριμήνου 2009, θα έφθανε περίπου τα 450 εκατ. Ευρώ.
4ον : Λόγω της εξαιρετικά πιθανής περίπτωσης τα ασφαλιστικά ταμεία να μην μπορέσουν τελικά να πάρουν μέρος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα υπάρχει εμμέσως συρρίκνωση των ποσοστών που μπορεί να ελέγξει το Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που εδραιώνει σημαντικά την θέση της σημερινής ηγεσίας της Εθνικής Τράπεζας, αφού αυτή θα εξαρτάται πλέον πολύ περισσότερο από τις καλές σχέσεις του προέδρου της από τα διεθνή funds παρά με το Υπουργείο Οικονομίας.
Επειδή οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δεν προβλέπεται να δοθούν ευθέως θα παραμένουν η δυσπιστία και η αρνητική εντύπωση της αγοράς για την αύξηση αυτή.

Στάχτη πευκοδάσος στην Κάτω Βασιλική


Περισσότερα από 300 στρέμματα πευκοδάσους καθώς και εκτάσεις με υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών έχουν γίνει στάχτη από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάτω Βασιλική του δήμου Χάλκειας.
Εξαιτίας των δυνατών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή η φωτιά αναπτύχθηκε σε τρία μέτωπα και προς στιγμή απειλήθηκαν και εξοχικές κατοικίες.
Αργά τα μεσάνυχτα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να την θέσουν υπό μερικό έλεγχο.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, με την συνδρομή έως να νυχτώσει 6 πυροσβεστικών αεροσκαφών.Επίσης στις 10 το βράδυ εκδηλώθηκε μια νέα πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή στο Περιθώρι του ίδιου δήμου η οποία και κατασβήστηκε άμεσα από την πυροσβεστική.

Διήμερο Επιστημονικό συνέδριο για τον Κωστή Παλαμά από σήμερα στο Μεσολόγγι

Η Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία (ΑΙ.ΠΟ.Ε.), υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και σε συνεργασία με το τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει επιστημονικό συνέδριο στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου με την ευκαιρία των 150 χρόνων από τη γέννηση του Κωστή Παλαμά με θέμα : «Ο Κωστής Παλαμάς σήμερα. 150 χρόνια από τη γέννηση του».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας την 19 και 20 Ιουνίου 2009 (έναρξη Παρασκευή 19/6 από ώρας 18.00 έως 21.00 και Σάββατο 20/6 από ώρας 09.00 έως 13.00 το πρωί και 17.30 έως 21.00 το βράδυ).
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν 28 εισηγήσεις πανεπιστημιακών από τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων και άλλων ειδικών. Με τις εισηγήσεις αυτές θα επιχειρηθεί να φωτιστούν πλευρές του παλαμικού έργου και η θέση του σήμερα.
Το συνέδριο θα κλείσει με σύντομο θεατρικό δρώμενο για τον Παλαμά, του Ιδρύματος Τάκη Σινόπουλου και με την επιμέλεια του ποιητή κ. Κουτσουρέλη.

Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009 στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου

Πριν από ακριβώς ένα χρόνο, η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου κέρδιζε το πρώτο της βραβείο στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ήταν το βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2008, που τίμησε την πλατφόρμα διάσωσης θαλάσσιων θηλαστικών «ΚΥΑΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ως το καλύτερο ετήσιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πολιτικής για τη χρονιά που πέρασε.
Φέτος, οι εταιρικές της οντότητες ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., κέρδισαν το ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009 στην κατηγορία της καλύτερης περιβαλλοντικής επένδυσης, για την πολιτική οικολογικής οδήγησης και το πρόγραμμα μείωσης εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο εφαρμοσμένων πολιτικών, είναι το γεγονός ότι έχουν ως κατάληξη τη διαδικασία αντιστάθμισης των ρύπων, μέσω της επένδυσης του κεφαλαίου που αντιστοιχεί στους εκπεμφθέντες ρύπους, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαμέσου του ελβετικού μη-κυβερνητικού οργανισμού MY CLIMATE.
Στο δωδεκάμηνο που μεσολάβησε παρεμβλήθηκαν άλλα πέντε βραβεία, που καθιστούν το φετινό ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ το έβδομο μιας σειράς που ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες των υπευθύνων, μιας και οι στόχοι που είχαν τεθεί το 2008, δεν είχαν ως προτεραιότητα τις βραβεύσεις. Αν σε αυτές προστεθούν και οι δύο συμμετοχές σε ευρωπαϊκούς τελικούς, το σύνολο των διακρίσεων φτάνει τον αριθμό 9.

Επαναλειτουργεί η Πολεοδομία στη Ναύπακτο

Επαναλειτουργεί το πολεοδομικό γραφείο της Ναυπάκτου. Έπειτα από πολύμηνο διάστημα που παρέμεινε κλειστό, προκαλώντας πλήθος προβλημάτων στον επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό ιστό της πόλης, το πολεοδομικό γραφείο, στελεχωμένο με το κατάλληλο προσωπικό, ξεκινά και πάλι τη λειτουργία του, προκαλώντας ανακούφιση στην τοπική κοινωνία.
Επί τη ευκαιρία της έναρξης λειτουργίας του γραφείου, ο Νομάρχης Θύμιος Σώκος έδωσε συνέντευξη τύπου. Το πολεοδομικό γραφείο έχει στελεχωθεί με μηχανικούς που έχουν υπογράψει τις ανάλογες συμβάσεις έργου.
Όλη η εισήγηση του νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου π0υ παραχώρησε στη Ναύπακτο ΕΔΩ

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009

Μάλλον κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια...

«Από τον Απρίλιο του 2007 υπάρχει η εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μεγέθη των αλιευμάτων. Όλο αυτό το διάστημα σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι αρμόδιοι για αλλαγή της νομοθεσίας;» είναι το ερώτημα που θέσαμε με αφορμή την ανεξήγητη επίθεση που δέχεται το MessolonghiNews από την Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδας με δύο συνεχόμενα Δελτία Τύπου στις 10 (σ.σ. αφορμή για την εκ μέρους μας διατύπωσης του παραπάνω ερωτήματος) και με νέο στις 16 Ιουνίου 2009.
Για το πρώτο δελτίο τύπου δώσαμε απάντηση (ΕΔΩ) για το δεύτερο το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο συντάκτης του μάλλον «κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια»…
Κι αυτό για τους εξής λόγους:
Ως MessolonghiNews δημοσιεύσαμε το έγγραφο της Διεύθυνσης Αλιείας της ΝΑ Αιτωλοακαρνανίας που υπογράφει ο διευθυντής της υπηρεσίας. Αν προσέξετε πάνω από τη λέξη «Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ» υπάρχει η συντομογραφία «Ε.Ν.», αν η συγκεκριμένη συντομογραφία δεν σημαίνει «ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ», τότε τι σημαίνει;
Αναφορικά με τα μεγέθη των αλιευμάτων της λιμνοθάλασσας είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του 2007 καμιά διαφοροποίηση δεν επέφερε στα όσα όριζε ανάλογη αγορανομική διάταξη από το 1995. Δηλαδή τα μεγέθη των αλιευμάτων δεν τροποποιήθηκαν ούτε με το νέο κανονισμό (1967/2006) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε με την εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Με επιφύλαξη σας μεταφέρουμε ότι τα όρια αυτά έχουν καθοριστεί με Προεδρικό Διάταγμα από το 1986 και στην συνέχεια υιοθετήθηκαν και ενισχύθηκαν θα λέγαμε ως προς την ισχύ και από την Ε.Ε. με τον κανονισμό της ΕΕ το 1994 και το 2006 πλην ελαχίστων διαφοροποιήσεων για αλιεύματα ανοιχτής θαλάσσης.

Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι ο συντάκτης του Δελτίου Τύπου το ελάχιστο που πρέπει να κάνει είναι να μας ζητήσει μια συγνώμη και να παραιτηθεί των συνδικαλιστικών του καθηκόντων( σ.σ. για θέματα τύπου), αφού από τα πράγματα αποδεικνύεται η ανεπάρκεια του για τη θέση αυτή.
Αφού τουλάχιστον έπρεπε να γνωρίζει ότι κανένα ΜΜΕ δεν έχει υποχρέωση να δημοσιεύει αυτούσιο το οποιοδήποτε Δελτίο Τύπου και ότι από τα Δελτία Τύπου ο δημοσιογράφος αντλεί πληροφορίες για την ΕΙΔΗΣΗ και στην συνέχεια σε συνάρτηση με την έρευνά του, προβαίνει στη δημοσίευση του ρεπορτάζ.

Τέλος επειδή ως MessolonghiNews αντιλαμβανόμαστε την «ομηρία» στην οποία βρίσκονται τα μέλη των συνεταιρισμών που εκμισθώνουν τα ιχθυοτροφεία της λιμνοθάλασσας, εξαιτίας αυτού του στρεβλού κανονισμού για να μεγέθη των αλιευμάτων – που ισχύει τουλάχιστον από το 1995 - θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάδειξη και κυρίως την επίλυση του προβλήματος, μακριά όμως από μικροπολιτικές και πολιτικάντικες αντιλήψεις και συμπεριφορές, που διχάζουν αντί να συνθέτουν.
Γι' αυτό άλλωστε ο τίτλος της ανάρτησής μας για το ζήτημα ήταν "Διαμαρτύρονται οι ψαράδες για τα όρια των μεγεθών των αλιευμάτων".
Σεβόμενοι τη δεοντολογία στην συνέχεια δημοσιεύουμε το δελτίο τύπου της ΣΑΕ της 16/09 για να βγάλετε τα συνπεράσματά σας:

"Στις 12/06/09, αναρτήθηκε κείμενο στην ιστοσελίδα http://www.messolonghinews.gr/ το οποίο επιχειρεί να δικαιολογήσει την συνειδητή ενέργεια κάποιου δημοσιογράφου που αλλοίωσε προηγούμενο δελτίο τύπου της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας.
Δεν δίστασε μάλιστα σε συνέχεια τη απαράδεκτης προηγούμενης ενέργειας του με ψέματα να επιχειρήσει να επηρεάσει τη κοινή γνώμη λέγοντας ότι «…αφορμή για την ανακοίνωση μας αποτέλεσε το γεγονός ότι στην ανάρτηση μας υπογραμμίσαμε ότι με εντολή του νομάρχη κοινοποιήθηκε το συγκεκριμένο κείμενο της Δ/νσης Αλιείας».
Η αλλοίωση του κειμένου μας είναι οφθαλμοφανής παραλληλίζοντας τα δύο κείμενα.
Στην πρώτη παράγραφο εμείς αναφέρουμε τα εξής: « Η εγκύκλιος αυτή .… αφορά τα ελάχιστα μεγέθη των θαλάσσιων οργανισμών».
Στο αναρτηθέν κείμενο αναγράφετε το εξής: « Η εγκύκλιος αυτή …. αφορά τα ελάχιστα μεγέθη θαλάσσιων οργανισμών και διανεμήθηκε με εντολή του Νομάρχη Αιτ/νίας».
Αν αυτό το πράγμα δεν αποτελεί αλλοίωση εγγράφου και μάλιστα συνειδητή θα επιθυμούσαμε τότε ο δημοσιογράφος να μας αποδείξει τι ακριβώς είναι.
Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να παρεμβαίνει και να αλλοιώνει τα κείμενα μας.
Έχουμε συνείδηση αυτών που γράφουμε καθώς επίσης και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουμε και για τους λόγους αυτούς απαιτούμε τον σεβασμό τον οποίον εμείς προς κάθε κατεύθυνση δείχνουμε.
Ελπίζαμε σε μια απλή συγγνώμη αλλά ούτε αυτή την πήραμε, πράγμα που δείχνει το επίπεδο και την ποιότητα του δημοσιογράφου που πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή".Μείωση της αισιοδοξίας για την έξοδο από την κρίση

Γράφει, ο Χρίστος Βερελής

Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, με χαμηλούς τόνους προς τα έξω, αλλά με έντονο τρόπο στο εσωτερικό τους, πανηγύριζαν για την επιβίωσή τους από την κρίση.
Έδειχναν μάλιστα ότι θα ήθελαν να απαλλαγούν το συντομότερο δυνατόν από τη συμμετοχή του Αμερικανικού δημοσίου, το οποίο, με μεγάλη γενναιοδωρία, και πολιτικό θάρρος, στήριξε όλο το τραπεζικό σύστημα.
Τώρα οι πανηγυρισμοί αυτοί αποδεικνύονται σιγά-σιγά πρώιμοι, και είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι τα χειρότερα δεν έχουν περάσει ακόμα.
Το Δ. Ν Τ. προβλέπει βέβαια για τις ΗΠΑ, μέση ανάπτυξη για το 2010, 0,75%, όλοι όπως γνωρίζουν ότι το ΔΝΤ, και αργά προσαρμόζει τις προβλέψεις του στην πραγματικότητα, αλλά και όταν τις προσαρμόσει συνήθως τις διορθώνει προς τα κάτω.
Μια εταιρία δείκτης για την αμερικανική αγορά είναι η BOEING. Τις ημέρες αυτές γίνεται στη Γαλλία, στο Le Bourget η παγκόσμια αεροπορική έκθεση. Από την εξέλιξη της κίνησης της έκθεσης αυτής, η Boeing έχει βγάλει τα συμπεράσματα της και ανακοίνωσε ότι φοβάται ότι η διαρκής κρίση, εκτίνεται τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2010.
Αντιθέτως η Airbus δέχθηκε μια μη δεσμευτική ακόμη παραγγελία 24 αεροπλάνων από το Κατάρ και φαίνεται ότι παίρνει μια βαθειά ανάσα.
Για να συμπληρωθεί το σκηνικό πρέπει να αναφερθεί ότι η Deutsche Βank εξέδωσε την πρόγνωσή της για το 2010, όπου είναι έντονα αποτυπωμένη η απαισιοδοξία: προβλέπονται 5 εκατομ. άνεργοι στη Γερμανία για τις αρχές του 2010, και η ανακοίνωση της Deutsche Βank περιλαμβάνει τη φράση «τα χειρότερα είναι μπροστά μας».
Πως τώρα μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό με μία τρομακτική αύξηση των ακάλυπτων επιταγών στην Ελλάδα κάθε τρείς και λίγο στήνεται και ένα μικρό χρηματιστηριακό πάρτυ, από χαρούμενους πονηρούς και αισιόδοξους βλάκες, είναι απορίας άξιον.
Όχι γιατί δεν πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία, αλλά γιατί αισιοδοξία χωρίς καμία προσπάθεια, ισοδυναμεί για όσους αντιλαμβάνονται τα πράγματα με συγγνωστή εξαπάτηση.

Αντιδρά η αντιπολίτευση στη μεταφορά κρατουμένων λαθρομεταναστών στην Αιτωλοακαρνανία

Προβληματισμός προκύπτει αναφορικά με την μεταγωγή 28 λαθρομεταναστών στα κρατητήρια του Β’ ΑΤ Αγρινίου αλλά και ότι προγραμματίζεται η μεταγωγή τους σε στρατόπεδο της Αιτωλοακαρνανίας.
Για το θέμα αυτό ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε σχετική κοινοβουλευτική παρέμβαση.
Ο κ. Μωραΐτης στην ερώτησή του κάνει λόγο για «ανύπαρκτη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, αποσπασματικότητα, παλινωδίες και αντιδημοκρατική λογική. Η κυβέρνηση λόγω της απουσίας σύγχρονης και αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής έχει οδηγηθεί σε ισοπεδωτικές «στρατοπεδικές λογικές» που προσβάλουν την αξιοπρέπεια και την ευαισθησία όλων μας», τονίζει ο κ. Μωραιτης.
Στην ερώτησή του αναφέρεται σε σχετική Επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Αιτωλοακαρνανίας, η οποία θέτει συγκεκριμένα θέματα ζητώντας απαντήσεις. Όπως αναφέρεται στην επιστολή «για την ασφαλή φύλαξη των κρατουμένων είναι απαραίτητο να απασχολούνται καθημερινά τουλάχιστον 16 αστυνομικοί με αντίστοιχη μείωση της δύναμης που διατίθεται για την ικανοποιητική αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής της Α.Δ Ακαρνανίας».
Αναφορά γίνεται και στις συνθήκες που επικρατούν στα κρατητήρια και ειδικότερα «στη μη ύπαρξη ζεστού νερού για την προσωπική υγιεινή των κρατουμένων, στην απουσία κλιματισμού , η οποία συνδυαζόμενη με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή μας καθιστούν αφόρητες τις συνθήκες κράτησης» .

Ο κ. Μωραΐτης στην ερώτηση του ζητά απαντήσεις στα ζητήματα που θέτει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων:
Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός κρατουμένων που μπορούν να φιλοξενηθούν στο κρατητήριο του Β’ ΑΤ Αγρινίου;
Έχει παρασχεθεί ζεστό νερό;
Έχει τοποθετηθεί κλιματισμός στα κρατητήρια;
Κλήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες υγιεινής προκειμένου να εξεταστούν όλες οι υφιστάμενες συνθήκες διαβίωσής τους;
Έχουν παρασχεθεί οδηγίες στο προσωπικό για τη διαφύλαξη της υγείας του:
Έχετε μεριμνήσει για την πραγματοποίηση προληπτικού εμβολιασμού του αστυνομικού προσωπικού που έρχεται καθημερινά σε επαφή με τους κρατουμένους, σύμφωνα με το πρόγραμμα Εθνικού Εμβολιασμού;
Έχουν παρασχεθεί τα απαραίτητα υλικά και μέσα για την προστασία των αστυνομικών;
Έχει καθοριστεί το πρόγραμμα προαυλισμού των κρατουμένων;
Έχει καθοριστεί πρόγραμμα φύλαξης, κράτησης, σίτισης των κρατουμένων;
Έχει διατεθεί το απαραίτητο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Υπηρεσίας, για την ασφαλή φρούρηση τόσο μεγάλου αριθμού κρατουμένων;
Από ποια υπηρεσία συνελήφθησαν;
Ποιος είναι ο τόπος και ο χρόνος σύλληψής τους;
Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία;
Ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή;
Ποιος αρμόδιος φορέας (εισαγγελική αρχή ή αστυνομική αρχή) διέταξε την πραγματοποιηθείσα μεταγωγή;
Για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν στα αστυνομικά κρατητήρια καθώς και ποια θα είναι η πορεία εξέλιξης της υπόθεσης αυτής;
Αληθεύουν οι πληροφορίες ότι έχει σχεδιαστεί η μεταγωγή τους σε στρατόπεδο της Αιτωλοακαρνανίας και αν ναι να κατατεθούν όλες οι υπηρεσιακές εντολές που έχουν δοθεί για την αναγκαιότητα αλλά την προετοιμασία της μεταγωγής αυτής.

www.dasi-ydata.gr Η νέα διαδυκτιακή πύλη στη δυτική Ελλάδα για τα Δάση και τους Υδάτινους Πόρους

Ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης για τα Δάση και την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων» διοργάνωσε σήμερα στην Πάτρα η «Κοινωνία της Πληροφορίας», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι Διευθυντές και στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Διαδικτυακής Πύλης μεταξύ των άλλων έγινε επίδειξη διεκπεραίωσης διοικητικών πράξεων για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της.
Στη νέα Διαδικτυακή Πύλη (www.dasi-ydata.gr) ο Πολίτης, η Επιχείρηση και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας συναντιούνται και συνεργάζονται σε θέματα, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας όπως:
· Η Έκδοση άδειας θήρας
· Η Άδεια χορήγησης φυτών
· Η Άδεια υλοτομίας
· Η Έκδοση πράξης χαρακτηρισμού έκτασης
· Η Εξέταση αιτήματος διάνοιξης δασικής οδού
· Καταγγελίες και Παράπονα

και της Διεύθυνσης Υδάτων όπως:
· Η Αίτηση για χρήση νερού
· Η Αίτηση για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινου πόρου
· Η Αίτηση για ενιαία άδεια χρήσης νερού
· Καταγγελίες και Παράπονα
Επιπλέον από την Διαδικτυακή Πύλη το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για θέματα γενικής φύσεως όπως η δασοπονία, η θήρα, οι περιοχές Ειδικής Προστασίας αλλά και για πιο εξειδικευμένα θέματα όπως οι νέες τεχνολογίες στη διαχείριση υδάτων και οι τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού.
Επίσης οι προσφερόμενες από τις Διευθύνσεις Δασών και Υδάτινων Πόρων Υπηρεσίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε μια από αυτές θα είναι εφεξής με ενιαίο τρόπο γνωστά στο κοινό.

Στην 29η σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Οικογένεια και το Παιδί ο Μάριος Σαλμάς


Ολοκληρώθηκε χθες στην Βιέννη , η 29η Σύνοδος του Συμβουλίου Ευρώπης στην οποία συμμετείχαν οι αρμόδιοι για την Οικογένεια και το Παιδί υπουργοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Σύνοδο την χώρα μας εκπροσώπησε ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριος Σαλμάς και στις διήμερες εργασίες της εξετάσθηκαν οι πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν από τα κράτη μελη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , ώστε να μπορέσει η οικογένεια να βρεθεί ξανά στον πυρήνα του κοινωνικού ιστού της Ευρώπης.

Παράλληλα εξετάστηκε το δημογραφικό πρόβλημα της Γηραιάς Ηπείρου, τα αίτιά του καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής του.

Στην παρέμβασή του ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριος Σαλμάς τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

« Για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση, τα κράτη - μέλη πρέπει να δώσουν γενναίες οικονομικές ενισχύσεις , προκειμένου να διευκολυνθεί η μητρότητα και η πολυτεκνία.

Η κυβέρνηση μας έχει καταβάλλει προσπάθειες για στηρίξει την οικογένεια, τόσον μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς 2007-2013 όσον και μέσω της νομοθεσίας. Ενδεικτικά αναφέρω την αύξηση του αριθμού των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών , την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά με ειδικές ικανότητες.

Επίσης την δημιουργία υπηρεσίας για την στήριξη και την φροντίδα των ηλικιωμένων ανθρώπων , μια δραστηριότητα που μέχρι σήμερα εντάσσονταν στην σφαίρα ευθύνης της γυναίκας στην οικογένεια.
Παράλληλα, γίνονται μια σειρά προσπάθειες που στοχεύουν στο να διευκολύνουν τις γυναίκες να ισορροπήσουν ανάμεσα στην επαγγελματική καριέρα και στην οικογένεια.

Όπως και στις άλλες χώρες σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις διάφορες προκλήσεις όπως οι ραγδαίες δημογραφικές αλλαγές, η γήρανση του πληθυσμού, η μείωση των γεννήσεων , η κοινωνική περιθωριοποίηση ευαίσθητων ομάδων όπως οι γυναίκες και οι μετανάστες, η ανεργία και η αποσταθεροποίηση της οικογενειακής μονάδας».
« Όλοι αυτοί οι παράγοντες» , τόνισε ο κ. Σαλμάς, «μας υποχρεώνουν να ξανασκεφτούμε τις πολιτικές μας και να επαναπροσδιορίσουμε τις στρατηγικές μας , ειδικά αυτές που αφορούν τα θέματα παιδιών και οικογενειών καθώς και τον αυξανόμενο αριθμό ζευγαριών που επιλέγουν είτε να αναβάλουν την ηλικία στην οποία έχουν τα παιδιά ή αποφασίζουν να μην έχουν μια οικογένεια. Μέσω του Τομεακού Υπηρεσιακού Προγράμματος για τους ανθρώπινους πόρους , έχουν γίνει προσπάθειες για περαιτέρω ενσωμάτωση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων».

«Πρέπει επίσης να αναφέρουμε», είπε ο έλληνας υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , «ότι πρόσφατα καθιερώσαμε το Δίκτυο για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη που θα ενισχυθεί και νομοθετικά το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται για να υιοθετήσουν πολιτικές και διαδικασίες που να είναι φιλικές προς τους υπαλλήλους τους- λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες που οι άνθρωποι μπορούν να έχουν…- και προωθώντας ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας όπου όλα τα άτομα εκτιμούνται και γίνονται σεβαστά .

Επίσης προκειμένου να προωθήσουμε την ισότητα, τα δικαιώματα των παιδιών και ένα ισορροπημένο εργασιακό πλαίσιο στην οικογένεια , πήραμε νομοθετικές πρωτοβουλίες που θωρακίζουν τον θεσμό όπως :

- Η μητρική άδεια των έξι (6) μηνών επεκτάθηκε και στον ιδιωτικό τομέα
- Μειωμένες ώρες εργασίας για μια περίοδο τριάντα (30) μηνών από εικοσιτέσσερις (24) μήνες που ήταν πριν , οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε από τη μητέρα είτε τον πατέρα
- Η πατρική άδεια επεκτάθηκε και στον ιδιωτικό τομέα
- Προώθηση της μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
- Οικονομικά κίνητρα στους εργοδότες που απασχολούν τις άνεργες γυναίκες με τουλάχιστον δύο παιδιά
- Επέκταση του θεσμού της μητρικής και πατρικής άδειας και στα ζευγάρια που έχουν τα παιδιά μέσω υιοθεσίας».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Σαλμάς , ανέφερε ότι μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ότι η οικογενειακή μονάδα είναι μια οντότητα που έχει αποκτήσει πολλές διαφορετικές έννοιες τα τελευταία χρόνια. «Έχουμε δει έναν αυξανόμενο αριθμό οικογενειών μονογονεικών οικογενειών καθώς επίσης και έναν μεγάλο αριθμό ζευγών ή ατόμων που επιλέγουν να υιοθετήσουν παιδιά» είπε. Και επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Έχουμε αγκαλιάσει όλες αυτές τις περιπτώσεις, επειδή πιστεύουμε στην οικογένεια. Γιατί ο θεσμός της οικογένειας είναι ο πυρήνας που πρέπει να προστατεύσουμε , για να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας μεγαλώνουν ακίνδυνα, με ασφάλεια και ευτυχισμένα».

Χωρίς νοσοκομειακή περίθαλψη οι εργαζόμενοι σε Stage;

Ερώτηση του Σπήλιου Λιβανού
Το ξεκαθάρισμα του τοπίου ως προς το εύρος των καλύψεων υγείας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι σε stage προγράμματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ζητά ο Σπήλιος Λιβάνος με Ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Απασχόλησης Φάνη Πάλλη - Πετραλιά.
Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, προχώρησε στην συγκεκριμένη Κοινοβουλευτική παρέμβαση, με αφορμή ορισμένα περιστατικά εργαζομένων stage, οι οποίοι ανανεώνοντας το βιβλιάριο υγείας τους πληροφορήθηκαν από τους αρμοδίους υπαλλήλους του ΙΚΑ, κατόπιν ερωτήσεώς τους, ότι η περίθαλψή τους (ιατροφαρμακευτική) δεν περιλαμβάνει τη νοσοκομειακή κάλυψη.
Σε αυτό το ευαίσθητο από κοινωνικής πλευράς ζήτημα που έχει να κάνει με την υγεία χιλιάδων εργαζόμενων δεν επιτρέπεται καμία σύγχυση.
Γι’ αυτό και στόχος της ερώτησης του Σπήλιου Λιβανού είναι να υπάρξει μια σαφής απάντηση από το Υπουργείο Απασχόλησης ως προς τα ισχύοντα σε θέματα περίθαλψης για τους εργαζόμενους σε stage προγράμματα.
Τέλος, ο Βουλευτής προτείνει στην Ερώτησή του την απόδοση πλήρους δικαιωμάτων περίθαλψης στους εργαζόμενους stage, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ισχύει

Κατά της μεταφοράς του ΚΤΕΛ στο Μεσολόγγι ο Δικηγορικός Σύλλογος της πόλης...

Με γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου Κώστας Ράπτης υπεραμύνεται των θέσεων που διατύπωσε το ΔΣ του συλλόγου σχετικά με την μεταφορά του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων στο Μεσολόγγι.
Την περασμένη εβδομάδα το ΔΣ του συλλόγου με απόφασή του τάχθηκε κατά της μετεγκατάστασης του ΚΤΕΛ στο Μεσολόγγι καθώς τα μέλη του θεωρούν μη ενδεδειγμένο το σημείο που λειτουργεί ο νέος σταθμός λόγω γειτνίασης με το ιστορικό τείχος του Μεσολογγίου.
Παράλληλα με την ίδια απόφαση ασκούσαν έντονη κριτική στο δήμαρχο Μεσολογγίου, στο νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας και σε άλλους δημόσιους φορείς για τους χειρισμούς τους στο θέμα,
Η απόφαση αυτή του ΔΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) προκάλεσε την αντίδραση του δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου που με ανακοίνωσή του άφησε αιχμές για μειωμένα ανακλαστικά του συλλόγου, αφού η απόφαση για μεταφορά του ΚΤΕΛ έχει ληφθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο και ταυτόχρονα έκανε λόγο για απουσία οποιασδήποτε συνδρομής από το δικηγορικό σύλλογο στο δήμο Μεσολογγίου για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων της πόλης.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του δήμου Μεσολογγίου και αμέσως μετά η δήλωση του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου Μεσολογγίου Κώστα Ράπτη.

«Με καθυστέρηση έξι και πλέον μηνών… το διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου Μεσολογγίου ασχολήθηκε ή καλύτερα «ανακάλυψε» την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου για την μετεγκατάσταση του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων από το κέντρο της πόλης μας σε κτήριο απέναντι από την Πύλη.
Πραγματικά λυπούμαστε και προβληματιζόμαστε για τις θέσεις που υιοθέτησε το διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, θέσεις που κατά την άποψή μας εκπορεύονται, αφενός από την πρεμούρα για άσκηση κακόπιστης κριτικής στη δημοτική μας αρχή και αφετέρου για την παροχή έμμεσης συνδρομής σε μέλη του συλλόγου τους.
Με λύπη θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες του Μεσολογγίου, ότι ο δήμος δεν έτυχε οποιασδήποτε συνδρομής από το δικηγορικό σύλλογο Μεσολογγίου στη διαδικασία για την απαλλοτρίωση του πρατηρίου καυσίμων, έξω από την Πύλη αλλά και σε μια σειρά από άλλα φλέγοντα ζητήματα του δήμου όπως πχ. Αιγιαλός και Παραλία, Μαρίνα, Τουριστικό Περίπτερο Τουρλίδας, Δημόσια Γη κλπ..
Επομένως το μόνο που μπορούμε να πούμε για την εν λόγω απόφαση είναι: «ότι και οι κρίνοντες… κρίνονται».


Έτσι προχθές ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου επανήλθε στο θέμα και σε δήλωσή του τόνισε:


"Κύριε Δήμαρχε,
Εν πρώτοις δηλώνω τον σεβασμό μου στον θεσμό του Δημάρχου και την εκτίμησή μου στο πρόσωπό σου.
Κυκλοφορήθηκε από τον Δήμο και δημοσιεύθηκε στον τύπο ανακοίνωση και επειδή νομίζω ότι το περιεχόμενό της εκφράζει απόψεις σου, κρίνω αναγκαίο να διατυπώσω μερικές, προσωπικές πλέον, σκέψεις, που έχουν γενικότερο ενδιαφέρον.
Η ανακοίνωση του Δήμου έχει επί λέξει ως εξής : «Με καθυστέρηση έξι και πλέον μηνών … το διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου Μεσολογγίου ασχολήθηκε ή καλύτερα «ανακάλυψε» την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου για την μετεγκατάσταση του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων από το κέντρο της πόλης μας σε κτήριο απέναντι από την Πύλη. Πραγματικά λυπούμαστε και προβληματιζόμαστε για τις θέσεις που υιοθέτησε το διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, θέσεις που κατά την άποψή μας εκπορεύονται, αφενός από την πρεμούρα για άσκηση κακόπιστης κριτικής στη δημοτική μας αρχή και αφετέρου για την παροχή έμμεσης συνδρομής σε μέλη του συλλόγου τους. Με λύπη θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες του Μεσολογγίου, ότι ο δήμος δεν έτυχε οποιασδήποτε συνδρομής από το δικηγορικό σύλλογο Μεσολογγίου στη διαδικασία για την απαλλοτρίωση του πρατηρίου καυσίμων, έξω από την Πύλη αλλά και σε μια σειρά από άλλα φλέγοντα ζητήματα του δήμου όπως π.χ. Αιγιαλός και Παραλία, Μαρίνα, Τουριστικό Περίπτερο Τουρλίδας, Δημόσια Γη κ.λ.π.
Κύριε Δήμαρχε,
Είναι τουλάχιστον αναληθές αυτό που αναγράφεται στην ανακοίνωση ότι ο Δήμος δεν έτυχε οποιασδήποτε συνδρομής από το Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου. Το αντίθετο, ακριβώς, συμβαίνει.
Όποιος φορέας της Πόλης, πολύ περισσότερο ο Δήμος, ζήτησε την συνδρομή του Δικηγορικού Συλλόγου την είχε αμέριστη.
Συγκεκριμένα όσον αφορά τον Δήμο :
1. Ενθυμείσαι ότι όταν καθορίστηκε ο παλαιός αιγιαλός και σχεδόν χαρακτηρίστηκαν δημόσια κτήματα τα οικόπεδα του 1/3 των Μεσολογγιτών από περιμετρική μέχρι και τον Ναό του Αγίου Παντελεήμονα, ο Δικηγορικός Σύλλογος μαζί με τον Δήμο πρωτοστάτησε στις αναγκαίες ενέργειες με τα τότε κυβερνητικά στελέχη (όρα κ. Βερελή) για να βρεθεί λύση, όπως και βρέθηκε.
2. Κάθε φορά που η Πολιτεία επιχειρεί να ιδρύσει το Εφετείο στην πόλη του Αγρινίου υποβαθμίζοντας την Πρωτεύουσα του Νομού και αγνοώντας την προσφορά του Μεσολογγίου στο Γένος και ο Δήμος εζήτησε την συμπαράστασή μας, ο Δικηγορικός Σύλλογος συμμετείχε ολόψυχα στον αγώνα του Δήμου.
(και επί Δημαρχίας Ζωγράφου, και επί δημαρχίας Ρεπάσου,και επί δημαρχίας Παλκογιάννη, και επί δημαρχίας Πρεβεζάνου και επί της δικής σου).
Γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα ότι η έδρα του Εφετείου ενδιαφέρει πρώτιστα και κύρια τον Δήμον και ύστερα όλους τους άλλους.
3. Για την Μαρίνα ομολογώ ότι δεν έχω προσωπικά αντιληφθεί πότε ζητήθηκε η συνδρομή μας και δεν την δώσαμε.
4. Επίσης δεν μπορώ να αντιληφθώ πως θα μπορούσαμε να συνδράμουμε στο ζήτημα «Τουριστικό Περίπτερο Τουρλίδας» όταν επί τριάντα και πλέον χρόνια ο Δήμος δεν εκμεταλλεύθηκε τις τόσες ευκαιρίες για να το αποκτήσει !! Άλλωστε πότε ζητήθηκε η συνδρομή μας ; "

Τρίτη 16 Ιουνίου 2009

"Βολές" Μοσχανδρέου κατά Σαλμά, Μαγγίνα και Λιβανού και όχι μόνο...

Με γραπτή του δήλωση ο υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ στην Αιτωλοακαρνανίας το 2000 και το 2007 Χρήστος Μοσχανδρέου εξαπολύει οξεία κριτική στους βουλευτές της ΝΔ Μάριο Σαλμά, Βασίλη Μαγγίνα και Σπήλιο Λιβανό (σ.σ. άγνωστο γιατί εξαιρεί από την κριτική του τον Δ. Σταμάτη) για ελλιπή πολιτική παρέμβαση για επίλυση προβλημάτων στο νομό.
Πέρα όμως της κριτικής ο κ. Μοσχανδρέου εξαπολύει και προσωπικές επιθέσεις στους προαναφερόμενους συνυποψήφιους του στη λίστα της ΝΔ και είναι βέβαιο ότι η επιστολή αυτή θα προκαλέσει νέα θύελλα εσωστρέφειας στην τοπική ΝΔ.
Ανεξάρτητα πάντως από τη βασιμότητα ή όχι των όσων καταμαρτυρεί ο κ. Μοσχανδρέου στους συνυποψήφιούς του πρέπει ο ίδιος να ξεκαθαρίσει αν παραμένει στις τάξεις του κόμματος ή όχι και κυρίως γιατί αυτές τις καταγγελίες τις δημοσιοποιεί τώρα.

Ακολουθεί η δήλωση του κ. Μοσχανδρέου:

«Πέρασαν 10 ημέρες από τις ευρωεκλογές και ανέμενα όπως όλοι οι Αιτωλοακαρνανές και εγώ προσωπικά την επίδειξη πολιτικής ευαισθησίας και ανάλογου πολιτικού θάρρους, όπως και την αυτοκριτική αυτών που τυχαίνει να είναι βουλευτές της Ν.Δ. και οι οποίοι ευθύνονται για τα συντριπτικά αποτελέσματα της Ν.Δ. στο νόμο.
Μιλάω για τα ίδια πρόσωπα τα οποία για να επιτύχουν την εκλογή τους έφτασαν ακόμη και το 2004 στην ανθρωποθυσία μου για να την εξασφαλίσουν.
Την τελευταία πενταετία δεν έχουν να επιδείξουν ίχνος ουσιαστικού ενδιαφέροντος, έστω και μικρού αποτελέσματος για ένα καυτό πρόβλημα που έχει ο νομό από άκρο σε άκρο , για αυτό και μέσα από την κάλπη οι Αιτωλοακαρνάνες ως πραγματικοί υπεύθυνοι πολίτες έστειλαν ηχηρό πολιτικό ράπισμα με την συντριπτική διαφορά έναντι του ΠΑΣΟΚ – 10% από τις ευρωεκλογές του 2004 και -7% από τις τελευταίες εθνικές εκλογές του 2007.
«Για να αντιληφθούν όλοι ότι τα φιλιά και οι αγκαλίτσες δεν έχουν πέραση στο νομό μας».
Ζητούν οι πολίτες με το μήνυμα των ευρωεκλογών σοβαρή ενασχόληση της κυβερνητικής πλειοψηφίας με τα καυτά προβλήματα του τόπου μας …. αλλά διερωτώμαι ποιος θα ασχολείται με αυτά ο Βασίλης Μαγγίνας που ως υπουργός άνοιξε αναψυκτήριο με ανασφαλίστους ινδούς διασύροντας την Ν.Δ. και την Αιτωλοακαρνανία πανελλαδικά ή ο Μεγαλοβιλλάρχης της Παλλήνης του 2002 Μάριος Σαλμάς που προσπαθεί από την θέση του υφυπουργού να διασώσει τον εαυτό του διορίζοντας συγγενείς του και μη σε κρατικές θέσεις αποβλέποντας σε προσωπικά και μόνο εκλογικά οφέλη και βέβαια δεν θα ασχοληθώ με τον ανύπαρκτο πολιτικά «σύμβολο» της διαπλοκής , τον ανεπάγγελτο κολωνακιώτη Λιβανό με τα νησιά και τα κότερα που ο σημερινός Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής με την ψήφο του συμφώνησε στην παραπομπή του πατρός του σε Εξεταστική το 1996 για την υπόθεση Καζίνο του Λαγονησίου.
Έφτασε η ώρα έστω και την υστάτη στιγμή η κυβέρνηση της Ν.Δ και οι Βουλευτές του νομού να ασχοληθούν με τα καυτά προβλήματα.
Να ασχοληθούν με την ανεργία των νέων ανθρώπων που δεν αντέχουν πια τα ανασφάλιστα και ολιγόμηνα stages, που στην πράξη είναι ένα ς απάνθρωπος εμπαιγμός, να ασχοληθούν με το όνειρο θερινής νυχτός το Πλατυγιάλι , με τους παινόμενους αγωνιούντες για την επόμενη μέρα φτωχούς αγρότες που ζουν εφιαλτικά καθημερινά την εξαθλίωση τους και με τα δεκάδες άλλα προβλήματα που μα ς κάνουν να νιώθουμε ότι αυτός ο νομός εξαιτίας της πεντάχρονης πολιτικής και της εγκατάλειψης της Ν.Δ. βουλιάζει πραγματικά…
Αυτά τα δηλώνω με αγάπη και αγωνία για την παράταξη και τον Αιτωλοακαρνανικό λαό που έμπρακτα υπηρετώ δια μέσω με του πολιτισμού ανιδιοτελώς επί μια 10ετία».

Με επιτυχία στη Ναύπακτο το συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών των Φαρμακοποιών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Ναύπακτο οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ).
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου έκανε ο δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης, ο οποίος εκτός από Φαρμακοποιός, είναι μέλος του ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτ/νίας και Ειδικός Γραμματέας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Όπως ο ίδιος σημείωσε τα τελευταία χρόνια γίνεται σοβαρή προσπάθεια για την επίλυση θεσμικών και άλλων προβλημάτων των φαρμακοποιών, των οποίων ο κοινωνικός ρόλος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον πολίτη.
Στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε και «στη συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται για την ανάδειξη και προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ναυπάκτου, προκειμένου ν’ αποτελεί τουριστικό προορισμό για ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό».
Χαιρετισμό απηύθυνε στο Συνέδριο ο Πρόεδρος της ΟΣΦΕ Αντρέας Γαλανόπουλος και ο Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κυριάκος Θεοδωσιάδης.


Στη φωτό: Ο δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης με τον Αντιπρόεδρο του ΠΦΣ Κυριάκο Θεοδοσιάδη και τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτ/νίας Ιωάννη Μπελέκο.

Μελέτες για την ανάδειξη των τεχνητών λιμνών και υποδομές για εγκατάσταση σεισμογράφων από τη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας

Μια σειρά από μελέτες και έργα παίρνουν τον δρόμο της υλοποίησης μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησής τους από την Επιτροπή Υποδομών και Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας η οποία συνεδρίασε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009.
Συγκεκριμένα μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής δημοπρατούνται οι εξής μελέτες:
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΝΤΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΛΩΟΥ)» ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 420.360,00 ΕΥΡΩ(χωρίς Φ.Π.Α.).
Η μελέτη αυτή θα εκπονηθεί στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι λειτουργίας των υδροηλεκτρικών φραγμάτων του ποταμού Αχελώου και στοχεύει στην ανάδειξη της περιοχής των λιμνών αλλά και ολόκληρης της ζώνης που επηρεάζεται από τα επιφανειακά και υπόγεια νερά του ποταμού Αχελώου.
Στοχεύει δηλαδή στην ανάδειξη της ζώνης από τη λίμνη των Κρεμαστών έως τις εκβολές του Αχελώου.
Πιο συγκεκριμένα θα προταθούν έργα και δράσεις δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα τα οποία θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, νέες υπηρεσίες και προϊόντα σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΤΑΝΤΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 250.521,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Και αυτή η μελέτη θα εκπονηθεί στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και στοχεύει στην αποκατάσταση της κοίτης του ποταμού από το φράγμα Στράτου και κάτω.
Σκοπεύει ακόμα στην οριοθέτηση περιοχών και επιτρεπόμενων δράσεων απόληψης αδρανών και λοιπών καθώς και στην πιθανότητα αναρίθμησης των νερών που εξέρχονται του φράγματος του Στράτου μετά την αξιοποίησή τους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Να σημειωθεί ότι με άλλη απόφασή της η επιτροπή ενέκρινε την κατασκευή έργων υποδομής για την εγκατάσταση δύο σύγχρονων ψηφιακών σεισμογράφων, δορυφορικής τηλεμετρίας στο νομό μέσω των οποίων θα παρακολουθείται η σεισμικότητα της Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα η σεισμική δραστηριότητα στην Αιτωλοακαρνανία.
Η μελέτη εγκατάστασης εκπονήθηκε από το Σεισμολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο θα εγκαταστήσει τους σεισμογράφους και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα.

Σε καλό δρόμο η ανέγερση νέου ΚΥ στην Κατούνα

Συνάντηση είχε χθες ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριος Σαλμάς με τον υφυπουργό Οικονομίας Αθανάσιο Μπούρα , προκειμένου να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η ανέγερση του Κέντρου Υγείας Κατούνας.
Η συνάντηση εστέφθη από επιτυχία , αφού ο κ. Μπούρας υπέγραψε την σχετική απόφαση και απομένει πλέον η υπογραφή του υπουργού Οικονομίας Γιάννη Παπαθανασίου .

Ομιλία στη Διεξόδο με θέμα: "Οι μυστικές οργανώσεις κατά την διάρκεια της Επανάστασης του 1821"


Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009 στις 8 το βράδυ στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης "Διέξοδος" στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, θα πραγματοποιηθεί ομιλία απο τον κ. Αντώνη Σκιαθά με θέμα "Οι μυστικές οργανώσεις κατά την διάρκεια της Επανάστασης του 1821".
Η ομιλία αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια της συνεχιζόμενης μεγάλης ιστορικής έκθεσης "Το '21 και οι πρωταγωνιστές του" που διοργανώθηκε απο το ΤΕΙ Μεσολογγίου και την "Διέξοδο" επ' ευκαιρία των Γιορτών Εξόδου 2009 και η οποία λόγω της μεγάλης επισκεψιμάτητος παρατείνεται για τελευταία φορά μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου.
Ο κ. Αντώνης Σκιαθάς κατάγεται απο την Αθήνα και δραστηριοποιείται στην Πάτρα. Είναι χημικός, ιδιοκτήτης των φροντιστηρίων "ΟΡΜΗ", ποιητής, μέλος της Έταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, εκδότης του περιοδικού "Ελίτροχος" και συλλέκτης ιστορικών τεκμηρίων και κειμηλίων.
Για την εκδήλωση δεν θα αποσταλούν ατομικές προσκλήσεις και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

«ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΖΕΥΞΗΣ»: Αφιερωμένα στους ταπεινούς & σπουδαίους που χαρίζουν ποιότητα στην καθημερινότητα

Όνειρο θερινής νυκτός που έγινε αληθινό, ήταν αυτό που είδαν όσοι προσήλθαν προχθές στην καλλιτεχνική εκδήλωση που οργάνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ρίου (ΔΕΠΑΡ), για την παρουσίαση του λευκώματος «Τετράδια Ζεύξης».
Η βραδιά ήταν γεμάτη από φως που ξεπερνούσε το απλό άθροισμα του διακοσμητικού φωτισμού της Γέφυρας συν αυτόν του Κάστρου του Ρίου, στο θέατρο του οποίου έγινε η εκδήλωση. Το θέμα των κειμένων και των φωτογραφιών του λευκώματος, την επιμέλεια του οποίου είχαν οι εκδόσεις «ΤΟ ΔΟΝΤΙ», δεν ήταν άλλο από την παρακείμενη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης».
Οι ηθοποιοί του Θεατρικού Εργαστηρίου της ΔΕΠΑΡ, καθώς και οι δάσκαλοι και οι τραγουδιστές του Δημοτικού Ωδείου Ρίου, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Οι μεν αποδίδοντας αποσπάσματα από όλα τα κείμενα που περιέχονται στην έκδοση, οι δε παρεμβάλλοντας κλασικά κομμάτια Ελλήνων και ξένων συνθετών. Τραγουδώντας πιασμένοι χέρι – χέρι στο τέλος το «Χάρτινο το φεγγαράκι», οι συντελεστές της σκηνικής παρουσίασης απέδειξαν ότι πίστεψαν στην ιδέα της Προέδρου της ΔΕΠΑΡ, κ. Βικτωρίας Αγγελοπούλου για μία γιορτή αυτού του ύφους και έτσι έγιναν «όλα αληθινά».
Στους λόγους που οδήγησαν τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. να στηρίξει την έκδοση - η οποία είναι αφιερωμένη σε δύο πρωτεργάτες της Ζεύξης – αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλός της κ. Παναγιώτης Παπανικόλας με τα παρακάτω λόγια:
«Με την έκδοση ενός λευκώματος, επιλέξαμε να σταματήσουμε για λίγο το χρόνο στα πέντε χρόνια λειτουργίας της Ζεύξης. Θελήσαμε μέσα από λέξεις και φωτογραφικά στιγμιότυπα να αποτυπώσουμε τη ζωή γύρω από αυτή.
Μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους άνθρωποι που είναι ταυτόχρονα ταπεινοί και σπουδαίοι. Άνθρωποι οι οποίοι με χαμηλούς τόνους χαρίζουν ποιότητα στην καθημερινότητα.
Αυτό το δρόμο επιλέγουμε κι εμείς για τις πενταετίες που θα ακολουθήσουν. Τα επόμενα λευκώματα θα δείξουν κατά πόσο θα έχουμε πετύχει.
Προς το παρόν όμως, οφείλουμε μία υπόκλιση κι ένα «ευχαριστώ» σε όλους τους ταπεινούς και σπουδαίους ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής, που ξέρουν να χαρίζουν ποιότητα στην καθημερινότητα. Ας ξέρουν ότι θα μας έχουν δίπλα τους στα χρόνια που θα έρθουν».

Στη συνέχεια ο κ. Παπανικόλας αναφέρθηκε με έκδηλη συγκίνηση στους δύο πρωτεργάτες της Ζεύξης που τιμήθηκαν χθες από το Δήμο Ρίου. «Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην κατασκευή της Γέφυρας είχα την τύχη να μαθητεύσω κοντά σε δύο μεγάλους: Τον Ασκληπιό Δημόγλου που γνώριζε τον τρόπο να επαινεί εμάς τους νεώτερους για τις επιτυχίες μας, αλλά και να αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για τις αστοχίες μας. Επίσης τον Νίκο Χαρικιόπουλο, που υπήρξε ειδικός στη θεμελίωση γεφυρών μεταξύ των ανθρώπων που βοήθησαν για την επίτευξη της Ζεύξης».
Ο Δήμαρχος του Ρίου κ. Χρήστος Λιακόπουλος, απένειμε στη συνέχεια τιμητικές πλακέτες αφιερωμένες στα τιμώμενα πρόσωπα «για τις ζεύξεις που άφησαν στο πέρασμά τους από το Ρίο στο Αντίρριο».
Ο κ. Δημόγλου ο οποίος υπήρξε ο Έλληνας Διευθυντής της κατασκευής της Γέφυρας Χαρίλαος Τρικούπης στάθηκε κατά τον ευχαριστήριο λόγο του στους κατοίκους της περιοχής με τους οποίους δέθηκε κατά την περίοδο των εργασιών, ενώ με ιδιαίτερο χιούμορ ανέλαβε την ευθύνη για όποια κατασκευαστική ατέλεια μπορεί να προκύψει, αφού - όπως αποκάλυψε – ο ίδιος δεν προσέφυγε στη συνταγή του πρωτομάστορα του «γεφυριού της Άρτας», που θυσίασε τη γυναίκα του για να είναι το έργο στέρεο.
Ο κ. Χαρικιόπουλος με τη σειρά του μίλησε για τις διοικητικές και επιχειρηματικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο παρελθόν στα κέντρα των αποφάσεων προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, ενώ θέλησε να διαβεβαιώσει τους κατοίκους της περιοχής, ότι τα νεώτερα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας έχουν σαν στόχο να καταστήσουν τη Γέφυρα χρήσιμη στην κοινωνία και την υπόθεση της περιφερειακής ανάπτυξης.
Στις φωτό από επάνω προς τα κάτω:
  • Πιασμένοι χέρι-χέρι οι πρωταγωνιστές της εκδήλωσης τραγουδούν μαζί με το κοινό το «Χάρτινο το φεγγαράκι», έχοντας πια, στο τέλος της καλλιτεχνικής παρουσίασης καταφέρει να τα κάνουν «όλα αληθινά»
  • Οι συντελεστές του λευκώματος και της εκδήλωσης, φωτογραφίζονται μαζί με τους ανθρώπους της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και τον ηθοποιό Γιάννη Βόγλη
  • Ο Δήμαρχος Ρίου κ. Χρήστος Λιακόπουλος απονέμει τιμητική πλακέτα στον Έλληνα Αρχιμηχανικό της Γέφυρας κ. Ασκληπιό Δημόγλου

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009

Θα λειτουργήσει;

Ένα καθολικό αίτημα των πολιτών της τοπικής κοινωνίας που αφορούσε το χώρο της υγείας μάλλον ικανοποιείται, καθώς όλα είναι πλέον έτοιμα για να επαναλειτουργήσει η καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Υφυπουργού Υγείας κ. Σαλμά.
Συγκεκριμένα στις 5/6/2009 διορίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου ως επικουρικός ιατρός με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο καρδιολόγος Παξιμαδάκης Εμμανουήλ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα στις 15-6-2009.
Υπενθυμίζεται ότι η επίλυση του εν λόγω προβλήματος αποτελούσε έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριου Σαλμά και είχε προκαλέσει έντονε τριβές στην τοπική κοινωνία ενώ χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για να απεμπλακούν οι σχετικές διαδικασίες

Έρευνα για τα προβλήματα των μικρομεσσαίων

Συνεδρίασε χθες το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Αιτωλ/νίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος Παναγιώτης Ράπτης, ενημέρωσε τους Συμβούλους για τα αποτελέσματα της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και που ασχολήθηκε με σοβαρά θέματα του κλάδου, όπως το ασφαλιστικό, το φορολογικό και την οικονομική κρίση που πλήττει σε μεγάλο βαθμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Το Δ.Σ. εξέφρασε και πάλι την διαμαρτυρία του για την απαράδεκτη πρόταση της διοίκησης του Ο.Α.Ε.Ε. για αύξηση των εισφορών κατά 6% και κατά 13% στον κλάδο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Στα τρέχοντα θέματα που συζητήθηκαν στη συνέχεια, έγινε γνωστό πως σύντομα θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στο Αγρίνιο, ο απολογισμός των σεμιναρίων που έγιναν για τους επαγγελματίες του νομού το προηγούμενο διάστημα και που αφορούσαν στην εκπαίδευση σε Η/Υ, κοστολόγηση, νέες τεχνολογίες, καθώς και άλλα κλαδικά σεμινάρια.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η MARC για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΒΕΕ, και πού είχε σαν σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αυτήν την περίοδο, καθώς και την απήχηση και αξιολόγηση των προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Στην πανελλαδική έρευνα, συμμετείχαν 1.010 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 40 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αιτωλ/νίας και τα βασικά της συμπεράσματα είναι:

· Η μείωση του τζίρου, η έλλειψη ρευστότητας και η αύξηση του χρόνου είσπραξης οφειλών αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα των μικρών επιχειρήσεων εξαιτίας της διεθνούς, αλλά και εγχώριας οικονομικής κρίσης.

· Οι μικρότερες επιχειρήσεις αντιστέκονται στο ενδεχόμενο των απολύσεων και προτιμούν μέτρα επιδότησης του κόστους εργασίας και όχι μέτρα διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

· Κλίμα απογοήτευσης στην αγορά, το οποίο επιτείνεται από τα ανεπαρκή μέτρα της Κυβέρνησης, που εκτιμάται ότι ευνοούν μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις.

· Μεγάλη ανασφάλεια, ως προς το παρόν και το μέλλον των συντάξεων και της υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών, που επηρεάζει την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009

Αυτή είναι η "προβοκάτσια" μας....

Με ανακοίνωση της, η Ομοσπονδία Αλιέων μας εγκαλεί για προβοκάτσια σε βάρος των συμφερόντων των αλιέων της περιοχής μας.
«Με έκπληξη διαβάσαμε αναρτημένο κείμενο στην ιστοσελίδα http://messolonghinews.blogspot.com/2009/06/blog-post_05.html με το οποίο κάποιοι επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν το δικό μας κείμενο και να προβοκάρουν τις ενέργειες μας καθώς επίσης και τις σχέσεις των συλλογικών φορέων με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Προφανώς αφορμή για την ανακοίνωση αυτή αποτέλεσε το γεγονός ότι στην ανάρτησή μας υπογραμμίσαμε ότι με εντολή του νομάρχη κοινοποιήθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους με την αλιεία η εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που καθορίζει τα μεγέθη των αλιευμάτων. Μια εγκύκλιος που αποτελεί εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας και η οποία όπως προκύπτει από το έγγραφο που παρουσιάζουμε είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2007 δηλαδή εδώ και 26 μήνες.
Ειλικρινά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ούτε το ύφος της ανακοίνωσης και ούτε τον στόχο της κι αυτό διότι σε καμιά των περιπτώσεων ως MessolonghiNews δεν έχουμε εμπλακεί σε αυτά που μας «καταμαρτυρούνται», κάτι που είναι κοινά αποδεκτό.
Όμως όπως κάναμε, κάνουμε και θα κάνουμε για κορυφαία ζητήματα της περιοχής θα παρουσιάζουμε όλες τις εκδοχές είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι.
Κι αυτό διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι για τη δυσμενή θέση που έχει περιέλθει ο αλιευτικός κλάδος στο Μεσολόγγι ευθύνεται το σύνολο του πολιτικού συστήματος που άσκησε ή ασκεί εξουσία σε όλα τα επίπεδα.
Για του λόγου το αληθές τούτο μόνο:
«Από τον Απρίλιο του 2007 υπάρχει η εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μεγέθη των αλιευμάτων. Όλο αυτό το διάστημα σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι αρμόδιοι για αλλαγή της νομοθεσίας;».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας:
"Την Πέμπτη, 04/06/09, η Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδας απέστειλε δελτίο τύπου με θέμα «Η ταυτότητα της Λιμνοθάλασσας χάνεται» και αναφέρθηκε στο πρόβλημα των υπομεγεθών αλιευμάτων από το οποίο πλήττεται ιδιαίτερα η αλιεία των εσωτερικών υδάτων.
Με έκπληξη διαβάσαμε αναρτημένο κείμενο στην ιστοσελίδα www.messolonghinews.gr με το οποίο κάποιοι επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν το δικό μας κείμενο και να προβοκάρουν τις ενέργειες μας καθώς επίσης και τις σχέσεις των συλλογικών φορέων με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Όλοι γνωρίζουν ότι αρμοδιότητες του ΥΠΑΑ&Τ έχουν εκχωρηθεί στη Ν.Α και στη βάση αυτή η Ν.Α είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένη να κοινοποιεί τα σχετικά έγγραφα στους ενδιαφερόμενους και τα έγγραφα υπογράφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Εκείνο που θα έπρεπε να απασχολεί τους συγκεκριμένους που αναφέρθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να είναι οι ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν μετά τις 15 του μηνός προκειμένω όλοι μαζί, δημοτική αυτοδιοίκηση-νομαρχιακή αυτοδιοίκηση-βουλευτές-πολιτικά κόμματα, σε συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς της αλιείας να μπορέσουμε να αναχαιτίσουμε αυτή την πραγματική καταστροφή που αφορά τον τόπο μας, και που καταστρέφει τον αλιευτικό κλάδο και την ταυτότητα των δήμων Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Οινιάδων.
Θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει ανεύθυνη μικροπολιτική προσέγγιση σημαντικών προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το ψωμί εκατοντάδων οικογενειών και την ιστορία αυτού του τόπου.
Για άλλη μια φορά κάνουμε έκκληση προς κάθε κατεύθυνση επειδή ο στόχος είναι κοινός, να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη Λιμνοθάλασσα, τους ψαράδες και τις διατροφικές συνήθειες της τοπικής κοινωνίας.
Ελπίζουμε στην ανταπόκρισή σας."

Ζωντάνεψαν μνήμες του χθες στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ηλία Πασσίση στο Μεσολόγγι
Σε μια λιτή τελετή αλλά με έντονη συγκινησιακή φόρτιση πραγματοποιήθηκαν από το δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Γιάννη Αναγνωστόπουλο, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, τα αποκαλυπτήρια της προτομής του αείμνηστου ζωγράφου, Ηλία Πασσίση, στη νέα πλατεία μπροστά από το δημαρχείο της πόλης στην «Πρώτη Καμάρα».
Για το έργο του πρόωρα χαμένου καλλιτέχνη μίλησε ο Σπύρος Μερκούρης, επίτιμος πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών και εκπρόσωπος του ιδρύματος «Μελίνα Μερκούρη».
«Ο Ηλίας Πασσίσης είναι ζωγράφος της πόλης και είναι νομίζω ο μόνος υπερρεαλιστής ζωγράφος στην Ελλάδα. Ο κόσμος του Ηλία Πασσίση είναι μια πολύ ομιλητική σιωπή, μια ακινησία με τις προϋποθέσεις της έκρηξης, είναι αυτά που βλέπει ένας καλλιτέχνης που επιμένει να είναι ευαίσθητος και συνάμα επιθετικός. Δείχνει την αχρηστία και τη φθορά, τον τρόμο και την πίκρα, για μια κοινωνία που ολοένα ξεχνάει να ζει με ήθος και καταρρέει.
Η ζωγραφική του Ηλία Πασσίση, είναι μια ματιά ενός ανθρώπου που δεν κρύβει την αλήθεια»
επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μερκούρης, στην σύντομη ομιλία του.
Νωρίτερα, ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Γιάννης Αναγνωστόπουλος σε χαιρετισμό που απηύθυνε τόνισε την πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής για απόδοση τιμής σε σύγχρονους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών που με το έργο συνέβαλαν στη διατήρηση της πνευματικής παράδοσης του Μεσολογγίου.
Η τελετή έκλεισε με μια αναδρομή στο Μεσολόγγι της δεκαετίας του ’50 από τον ιατρό Πέτρο Πάικο, ο οποίος με μοναδικό τρόπο σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε να ξυπνήσει μνήμες που συγκίνησαν κυριολεκτικά τους παρευρισκόμενους.
Η προτομή του Ηλία Πασσίση φιλοτεχνήθηκε από το γλύπτη Βασίλη Παπασάικα με δαπάνες των φίλων του αξέχαστου καλλιτέχνη.
Πριν την έναρξη της τελετής ο δήμαρχος Μεσολογγίου υποδέχτηκε στο γραφείο του, τον κ. Σπύρο Μερκούρη και του προσέφερε αναμνηστικά δώρα για την επίσκεψή του στην πόλη.

Ευρωεκλογές: Η αποχή και τα αποτελέσματά της

Γράφει, ο Χρίστος Βερελής
Οι εκλογές έχουν ρίσκο! Εκεί που δεν υπάρχει ρίσκο φαίνεται ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Για παράδειγμα «το δημοκρατικό μέτωπο για την ένωση της πατρίδας» στη βόρεια Κορέα στις τελευταίες εκλογές πήρε το 100% των ψήφων και το σύνολο των 687 εδρών, στην «ανώτατη λαϊκή συνέλευση» όπως ονομάζεται εκεί ένα είδος Βουλής το οποίο διαθέτουν.
Στις δυτικές δημοκρατίες υπάρχει η επιλογή για τους πολίτες και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αναλύεται από διάφορους με απόψεις που κινούνται στην αναγνώριση δεξιάς στροφής, έως και επιστροφής στον πραγματισμό.
Το σίγουρο είναι ότι οι πολίτες ακόμα και σε χώρες που παραδοσιακά είχαν σημαντικά ποσοστά προσέλευσης στις κάλπες, επιδεικνύουν πλέον μαζικά αδιαφορία ή έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και οπωσδήποτε στη χρησιμότητα του οργάνου που λέγεται Ευρωκοινοβούλιο.
Έτσι στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ευρωεκλογές εξελίσσονται σε μια δημοσκόπηση με τη μέθοδο της κάλπης. Βλέποντας τα αποτελέσματα τόσο ευρύτερα όσο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα διαπιστώνει κανείς ότι επιβραβεύονται σίγουρα αυτοί που αναδεικνύουν θέματα εκεί που οι υπόλοιποι κάνουν κοιλιά ή σνομπάρουν.
Με εξαίρεση την Ελλάδα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ολλανδίας, Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας, Σουηδίας, Αυστρίας, κ.ο.κ. Φαίνεται ότι δεν μπόρεσαν να πιστωθούν αυτή τη ρεαλιστική προσέγγιση με τα λαϊκά προβλήματα.
Όσα δε από αυτά είναι στην εξουσία φαίνεται ότι εξαντλούν τα όρια της δραστηριότητάς τους, ασχολούμενα εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης, με κρατικοποιήσεις τραπεζών, δανειοδοτήσεις διαλυμένων επιχειρήσεων, και δεν μπορούν αλλά και δεν έχουν και τη διάθεση να δουν άλλα προβλήματα που εκφεύγουν των προβλέψεων ανόδου ή καθόδου των βασικών επιτοκίων των διατραπεζικών αγορών.
Οι πολίτες οι οποίοι ανησυχούν για παράδειγμα με τα αποτελέσματα της μετανάστευσης ή με την απώλεια πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου τους, βαφτίζονται επιπόλαια και στενόμυαλα ξενόφοβοι και ρατσιστές.
Όμως αυτοί που παίρνουν αυτό το χαρακτηρισμό, είναι αυτοί που αποφάσισαν όπως φαίνεται, να υπερβούν την αδιαφορία αλλά ίσως και την περιφρόνηση προς το πολιτικό σύστημα και να πάνε στις κάλπες.
Έτσι ο δεξιός λαϊκιστής στην Ολλανδία Γκεερτ Βιλντερς βγήκε δεύτερος στις εκλογές ακριβώς μετά τους χριστιανοδημοκράτες, σηκώνοντας σημαία κατά της, όπως την ονομάζει, «Ισλαμικής απειλής για την Ευρώπη.» Είναι πολλά τα υποτιμητικά σχόλια για τους Ολλανδούς μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Υπήρξαν δε σχολιαστές οι οποίοι υποστήριξαν με έντονο τρόπο ότι πρέπει να ντρέπονται οι Ολλανδοί γι αυτό το αποτέλεσμα.
Πήραν βέβαια την απάντηση ότι η ιστορία διδάσκει, ότι οι ηττημένοι ντρέπονται. Είτε έτσι είτε αλλιώς η περιορισμένη συμμετοχή στις Ευρωεκλογές και οι τεράστιες αποχές ανέδειξαν μια σειρά από πολιτικά φαινόμενα και θα πρέπει να αναζητηθεί επιτέλους στην άνευρη, γραφειοκρατική και ευρισκόμενη σε πολιτική απραξία Ευρωπαϊκή Ένωση , πολιτική λογική προκειμένου να δημιουργηθεί στις επόμενες ευρωεκλογές ενδιαφέρον και να γίνει η ψηφοφορία διακύβευμα για σημαντικότερες εξελίξεις.
Πιστεύω ότι στο κέντρο του προβληματισμού θα βρεθεί η αναγκαιότητα, ο Ευρωπαίος πολίτης με την ψήφο του να έχει πιο αποφασιστικές άρα και πιο ελκυστικές επιλογές.
Κεντρίζεται πιστεύω το ενδιαφέρον αντί για διορισμένους ευρωβουλευτές σε μια λίστα, να υπάρχει απευθείας εκλογή των ευρωβουλευτών.
Ακόμη με την θέση σε ισχύ κάποια στιγμή ενός νέου Ευρωπαϊκού Συντάγματος όπου προβλέπεται Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενδιέφερε τους πολίτες να εκλέξουν απευθείας αυτόν τον Πρόεδρο και θα ήταν ένας επιπλέον λόγος που θα τους παρακινούσε να πάνε μέχρι τις κάλπες.
Τέλος και ο επίτροπος που προέρχεται από μια χώρα και μετέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Εθνικός Επίτροπος δηλαδή, θεωρώ ότι θα πρέπει την επομένη φορά να εκλέγεται απ’ ευθείας από τους ευρωπαίους πολίτες στις ευρωεκλογές.
Είναι σημαντικό η Ελλάδα με τους μόλις εκλεγέντες Ευρωβουλευτές της, αλλά και σε επίπεδο κυβέρνησης και κομμάτων να θέσει τα θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να μη επιτρέψει να αναπτυχθούν λογικές που εκφράζονται ήδη για υποχρεωτική ψήφο και μάλιστα με συγκεκριμένες κυρώσεις όπως ήδη συζητείται σε χώρες όπως η Γερμανία και η Αυστρία.. Εάν δεν συμβούν αυτά, εάν δεν ζωντανέψει πολιτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αυτό το οποίο θα περιμένουμε την επομένη φορά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη αποχή και παράλληλα ενίσχυση του ρόλου μικρότερων ομάδων που έχουν ισχυρά και καμία φορά σκληρά κίνητρα για να προσέλθουν στην κάλπη.