Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

"Σολομώντεια" απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας για τη Μαρίνα ...που "ικανοποιεί" και Mennen και Αγγελόπουλο!

Σε πρόσφατη εξέταση από τον υπουργό Ναυτιλίας προσφυγής του μεγαλομετόχου της "Μαρίνα Μεσολογγίου Α. Ε. " J. Mennen, για ακύρωση απόφασης του Γ. Γ. Της αποκεντρωμένης διοίκησης πιυ έκρινε "ανυπόστατη" την απόφαση του ορισμού ως εκπροσώπου του Λιμενικού Ταμείου στο Δ. Σ. Της εταιρείας τον δικηγόρο Μεσολογγίου, Αλέξη Λουκόπουλο (διαβάστε εδω) αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Ακύρωση της απόφασης του Γ. Γ. της αποκεντρωμένης διοίκησης καθώς το υπουργειο δέχτηκε την ορθότητα της απόφασης του Λιμενικού Ταμείου,έτσι όπως αυτη τότε διαβιβάστηκε για έγκριση.

2. Ακύρωση της απόφασης για ορισμό του κ. Λουκόπουλου στο Δ.Σ. Της εταιρείας διότι δεν κοινοποιήθηκε εντός πενθημέρου για την τυπική έγκριση. (Διαβάστε εδώ την Απόφαση).

 

Μετά από αυτή την εξέλιξη από την πλευρά του μεγαλομετόχου της εταιρείας Γ. Αγγελόπουλου υποστηρίζεται ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν από το Δ.Σ. της εταιρείας το διάστημα πιυ ήταν πρόεδρος ο κ. Λουκόπουλος δεν είναι σύννομες, ενώ από την αλλη πλευρά αυτη του J. Mennen τονίζεται οτι δεν υφίσταται ζήτημα και οτι στις αρχές του νέου έτους θα γίνει συγκρότηση νέου Δ Σ.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που διαπιστώνεται ειναι οτι το χάσμα μεταξύ των μεγαλομετόχων παραμένει "αγεφύρωτο" και δεν είναι λίγοι αυτοί πιυ υπογραμμίζουν τον κίνδυνο να "κλείσει" το έργο με οτι αρνητικές συνέπειες συνεπάγεται....