Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων Μεσολογγίου χωρίς αλλαγές προσώπων

Για το προσεχές Σαββατοκύριακο προσδιορίζεται από τον δήμαρχο Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο, η ανακοίνωση αλλαγών σχετικά με τις αρμοδιότητες των αντιδήμαρχων.

Συγκεκριμένα, ύστερα από διαπιστωμένες αλληλοκαλύψεις αρμοδιοτήτων και αδυναμιών που προκύπτουν στην παραγωγή δημοτικού έργου προκρίθηκε ως αναγκαιότητα ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων.

Έτσι οι αλλαγές θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της δημοτικής αρχής , ώστε αφενός να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη και κυρίως ο κάθε αντιδήμαρχος να έχει σαφές πεδίο δράσης.

Σύμφωνα, με εκτιμήσεις κύκλων της δημοτικής αρχής, επιδίωξη είναι η άμβλυνση διαπιστωμένων αδυναμιών που προέκυψαν στο σύντομο χρόνο της θητείας της, ώστε να μην χαθεί επιπλέον χρόνος.

Τέλος, στους σχεδιασμούς δεν υπάρχει πλάνο για αντικατάσταση προσώπων.