Σε λίγο μια επιστολή που θα προκαλέσει συζητήσεις...

Σε λίγο μια επιστολή που θα προκαλέσει συζητήσεις...