Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

PALSO: "Αναρωτηθήκατε ποιός διδάσκει στο παιδί σας ξένες γλώσσες;"


Κύρια σημεία συνέντευξης του ΔΣ του Συλλόγου Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO Αιτωλοακαρνανίας

Ποιά ηλικία:
Πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς πολλοί γονείς ρωτάνε ποιά είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί τους την εκμάθηση μιάς ξένης γλώσσας.
Η παιδαγωγική άποψη είναι ότι η πιό κατάλληλη ηλικία είναι στην Γ Δημοτικού και σε εξαιρετικές περιπτώσεις την Β Δημοτικού. Σε κάθε περίπτωση το παιδί δεν πρέπει να διδάσκεται γραφή και ανάγνωση στην ξένη γλώσσα πρωτού να μάθει γραφή και ανάγνωση στη μητρική του γλώσσα.
Μπορεί το παιδί να ξεκινήσει την επαφή του με την ξένη γλώσσα και στην Α Δημοτικού παίζοντας και τραγουδώντας, χωρίς γραφή και ανάγνωση.
Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στα ΚΞΓ(Κέντρα Ξένων Γλωσσών) να διδάσκουν ξένες γλώσσες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από παιδαγωγική και νομική άποψη.
Εγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας προς την Ομοσπονδία PALSO αναφέρει τα εξής:
Επειδή:
α)Οι χώροι των φροντιστηρίων (εξοπλισμός, εγκαταστάσεις υγιεινής και ασφάλειας) δεν είναι κατάληλα διαμορφωμένοι για νήπια και πολλά φροντιστήρια στεγάζονται σε ορόφους κτιρίων,
β)οι διδάσκοντες στα ΚΞΓ δεν έχουν την κατάλληλη παιδαγωγική κατάρτιση για παιδιά νηπιακής ηλικίας,
γ)η γνώση μιάς ξένης γλώσσας προϋποθέτει την καλή κατάκτηση της μητρικής,
θεωρούμε ότι δεν πρέπει να είναι επιτρεπτή στα ΚΞΓ η διδασκαλία ξένων γλωσσών στα νήπια.

ΚΞΓ ή ιδιαίτερο μάθημα;
Πολλοί γονείς επίσης επιλέγουν την λύση του ιδιαίτερου μαθήματος για το παιδί τους επειδή πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο θα κερδίσουν χρόνο και χρήμα και φυσικά θα αποφύγουν τις μετακινήσεις.

Σας πληροφορούμε ότι  η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που παραδίδουν μαθήματα ξένων γλωσσών από σπίτι σε σπίτι είναι παράνομοι, καθώς δεν εκδίδουν αποδείξεις, δεν πληρώνουν εισφορές σε ασφαλιστικούς φορείς, δεν γνωρίζει κανείς ποιά είναι τα πραγματικά τους προσόντα, ενώ οι περισσότεροι είναι γνωστοί μόνο με το μικρό τους όνομα. Δεν σας προκαλεί εντύπωση ότι ούτε μία αγγελία για ιδιαίτερα στα τζάμια των καταστημάτων ή στις εφημερίδες δεν αναφέρει όνομα;
Συστήνουμε στους γονείς να αποφεύγουν τα παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα για τους επιπλέον λόγους ότι ο μαθητής:
διδάσκεται σε φτωχό και μονότονο περιβάλλον χωρίς συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες, απαραίτητες στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, αλλά και χωρίς τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα που μπορεί να παρέχει ένα οργανωμένο ΚΞΓ.
δεν κερδίζει ούτε χρήμα ούτε χρόνο τελικά σε ένα περιβάλλον μαθησιακής απομόνωσης, όπου πολλές φορές δεν υπάρχει οργανωμένη ύλη ή οργανωμένο πρόγραμμα και ο καθηγητής του ιδιαίτερου ΔΕΝ δεσμεύεται απέναντι στον μαθητή,, στο γονέα ή σε κάποια αρμόδια υπηρεσία αν αύριο αποφασίσει να σταματήσει τα μαθήματα για οποιοδήποτε λόγο του προκύψει σοβαρό ή μή. 

Ενώ πιστεύουμε ότι ο μαθητής μαθαίνει καλύτερα ενταγμένος στην  τάξη ενός ΚΞΓ, τα ΚΞΓ δεν είναι κατά του ιδιαίτερου μαθήματος. Υπάρχουν μαθητές με προβλήματα μάθησης που χρειάζονται το ιδιαίτερο σαν κύριο μάθημα ή σαν ενισχυτική διδασκάλία. Εάν όμως ο μαθητής έχει ανάγκη ιδιαίτερου μαθήματος, θεωρούμε ότι ο καθηγητής θα πρέπει να αναζητηθεί μέσα στους χώρους του αναγνωρισμένου ΚΞΓ.
Καλούμε τους γονείς που θα επιλέξουν τον καθηγητή ή καθηγήτρια του παιδιού τους εκτός ΚΞΓ να ελέγξουν τα στοιχεία του διδάσκοντος.
Η διαφήμιση ιδιαίτερων μαθημάτων στην εφημερίδα δεν ισοδυναμεί με επάρκεια προσόντων διδασκαλίας και κατ'επέκταση νόμιμη οδό.
Ο οικοδιδάσκαλος οφείλει να έχει άδεια οικοδιδασκαλίας την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει.
Οι καθηγητές της δημόσιας εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα.
Ο οικοδιδάσκαλος οφείλει να διαθέτει κωδικό άσκησης δραστηριότητας απο την οικεία ΔΟΥ και να εκδίδει νόμιμες αποδείξεις.
Πέρα από το παράνομο της δραστηριότητας κάποιων ανθρώπων που εμφανίζονται ως έμπειροι καθηγητές καλούμε τους γονείς να δουν το ουσιαστικό. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να είναι και επικίνδυνη.
Δεν παίζουμε με την ψυχή των παιδιών μας. Δεν είναι θέμα όγκου γνωστικού, αλλά και τρόπου διδασκαλίας.

Παραπλανητική διαφήμιση
Αποψή μας, αλλά και άποψη των δικαστικών αρχών, που έχουν επιληφθεί του θέματος, είναι ότι η προσφορά δωρεάν μαθηματων ή ακριβών δώρων στις πρώτες τάξεις  των ΚΞΓ, όχι για κοινωνικούς λόγους,όπως οι τυχόν εκπτώσεις σε άνεργους, πολύτεκνους, ορφανά κλπ.), αλλά με στόχο να αποσπάσουν μαθητές από άλλους συναδέλφους, χωρίς να διευκρινίζουν ποιές θα είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις στα επόμενα χρόνια παγιδεύουν τον γονέα με μία ελκυστική προσφορά στερώντας του έτσι τη δυνατότητα επιλογής με βασικό κριτήριο την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας. Η πρακτική αυτή είναι απαράδεκη. Το πρώτο κριτήριο επιλογής ενός ΚΞΓ δεν πρέπει να είναι η τιμή, αλλά οι παρεχόμενες υπηρεσίες, το επίπεδο σπουδών, π.χ. οπτικοακουστικά μέσα, αριθμός μαθητών ανά τμήμα, μαθησιακό περιβάλλον.
Ενημερώνουμε τους γονείς ότι όλα τα ΚΞΓ PALSO παίρνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνουν οι συμπολίτες μας  έχουν μειώσει τα δίδακτρα από την αρχή της κρίσης και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν κάνει καμία αύξηση και παρέχουν εκπτώσεις σε άνεργους, πολύτεκνους, αδέρφια, ορφανά και γενικότερα σε συμπολίτες μας που δυσκολεύονται να μορφώσουν τα παιδιά τους.
ΒΙΒΛΙΟ ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ;
Πολλοί γονείς φωτοτυπούν τα βιβλία για να χαμηλώσουν το κόστος σπουδών του παιδιού τους.
Εκτός από την παρανομία που διαπράττεται, όπου εμπλέκονται γονείς,φωτοτυπεία, ΚΞΓ. αυτό προκαλεί παιδαγωγικό πρόβλημα, ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή της εικόνας και του χρώματος. Σήμερα που οι τιμές των βιβλίων έχουν μειωθεί αισθητά αξίζει να διαθέσουμε λίγα ευρώ παραπάνω για να χαίρεται το παιδί μας τη διαδικασία της μάθησης.
Εδώ βέβαια να τονίσουμε ότι η δουλιά του ΚΞΓ δεν είναι να διαθέτει βιβλία στους μαθητές του, η άδεια του ΚΞΓ είναι για διδασκαλία ξένων γλωσσών.
Και βέβαια στην εποχή της κρίσης που βιώνουμε πρέπει όλοι, ΚΞΓ και γονείς, να συμβάλλουμε στην στήριξη της τοπικής αγοράς, αυτό λέγεται αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη και πρακτικά στην περίπτωσή μας σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγοράζουμε τα βιβλία από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, να τα αγοράζουμε από τα τοπικά βιβλιοπωλεία, γιατί έτσι στηρίζουμε την τοπική οικονομία και έμμεσα ωφελούμαστε και οι ίδιοι.
Τελειώνοντας, το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σε όλους τους γονείς είναι:
  • Επιλέξτε σωστά.
  • Εμπιστευθείτε τα ΚΞΓ PALSO.
  • Δώστε στο παιδί σας την ευκαιρία να μάθει ξένες γλώσσες σωστά.
  • Πείτε ΟΧΙ στην επικίνδυνη επιλογή των παράνομων ιδιαίτερων μαθημάτων.