Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία – Ε.Π.Δ.Ο. του ΤΕΙ Μεσολογγίου


Γράφει ο δρ. Αριστογιάννης Γαρμπής
Επ. Καθηγητής - Πρόεδρος του Τμήματος ΕΠΔΟ του ΤΕΙ Μεσολογγίου Το σχέδιο «Αθηνά» προβλέπει την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ όλων των Τμημάτων Ε.Π.Δ.Ο. της χώρας, 4 συνολικά, και την απορρόφηση  τους, σε ένα ΝΕΟ Τμήμα με τίτλο: «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Στο νέο αυτό Τμήμα, συγχωνεύονται κατά περίπτωση και άλλα Τμήματα διαφορετικών Σχολών και γνωστικών αντικειμένων, με διαφορετικά προγράμματα σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα όπως :
1. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων – ΤΕΣΥΔ, ΤΕΙ Μεσολογγίου.
2. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων,  ΤΕΙ Πάτρας. 
3. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, ΤΕΙ Κρήτης.
4. Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΤΕΙ Πάτρας.
5. Επιχειρησιακής Πληροφορικής, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. 
6. Πληροφορικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 
7. Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Λάρισας. 
8. Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Ηπείρου.
9. Βιομηχανικής Πληροφορικής, ΤΕΙ Καβάλας. 
10. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ΤΕΙ Πειραιά.
11. Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Για τα 4 τμήματα Ε.Π.Δ.Ο. το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» προτείνει:
Α) Την δημιουργία ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, στο νέο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων με έδρα την ΠΑΤΡΑ, από την ενσωμάτωση των τμημάτων:
1. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία - ΕΠΔΟ, ΤΕΙ Μεσολογγίου, με 8 Μέλη Ε.Π.
2. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων - ΤΕΣΥΔ, ΤΕΙ Μεσολογγίου, Παράρτημα Ναυπάκτου, με 8 Μέλη Ε.Π.
3. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία - ΕΠΔΟ, ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Παράρτημα Αμαλιάδας, με 3 Μέλη Ε.Π.
4. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία - ΕΠΔΟ, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα, με 3 Μέλη Ε.Π.
5. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, ΤΕΙ Πάτρας, με 7 Μέλη Ε.Π.
6. Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΤΕΙ Πάτρας, Παράρτημα Πύργου, με 3 Μέλη Ε.Π.
Β) Την δημιουργία ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,  στο νέο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας με έδρα τα  ΓΡΕΒΕΝΑ, από την ενσωμάτωση των τμημάτων:
1. Επιχειρησιακής Πληροφορικής, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας,
2.Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία - ΕΠΔΟ, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας με 5 Μέλη Ε.Π.,
3. Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Το Τμήμα Ε.Π.Δ.Ο. του ΤΕΙ Μεσολογγίου (Ίδρυση με το Π.Δ. 200/ΦΕΚ179/6-9-99, έναρξη λειτουργίας: Χειμ. εξάμηνο του Ακαδ. έτους 1999 – 2000), αποτελεί ένα επετυχημένο τμήμα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) και διαθέτει οκτώ (8) μέλη Ε.Π. (τα περισσότερα από όλα τα άλλα τμήματα Ε.Π.Δ.Ο. της χώρας), κατανεμημένα σε τρεις τομείς μαθημάτων:
1. Τομέας Βάσεων Δεδομένων & Πληροφοριακών Συστημάτων,
2. Τομέας Εφαρμογών & Δικτύων,
3. Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας
Το Τμήμα έχει ακολουθήσει όλα τα στάδια της εσωτερικής αξιολόγησης, έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΦΕΚ 257/23-10-2002/τ.Α’) για τους αποφοίτους του, παρουσιάζει μεγάλη απορροφητικότητα των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας και η πλειονότητα των αποφοίτων δραστηριοποιούνται σε συναφή επαγγέλματα με το αντικείμενο των σπουδών τους. Έχει μεγάλη συνεισφορά στην τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή αποκτώντας φήμη και κοινωνική καταξίωση μέσα από την προσφορά του και την εκπόνηση ερευνητικών - αναπτυξιακών έργων με κοινωνική και πολιτιστική ωφέλεια.
Είναι το πρώτο Τμήμα Ε.Π.Δ.Ο. που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και η επιτυχημένη του πορεία αποτέλεσε την αιτία για την ίδρυση των άλλων τριών Τμημάτων Ε.Π.Δ.Ο. 
Ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και συγκροτεί ένα συμπαγές σύνολο σε επίπεδο Σχολής μαζί με τα άλλα δύο Τμήματα: α) Λογιστικής και β) Διοίκησης Κοινωνικών,  Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων - ΔΙΚΣΕΟ. Επιπρόσθετα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη γενικότερη λειτουργία του Ιδρύματος του ΤΕΙ Μεσολογγίου (υποστήριξη του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου - ΚΕ.Δ.Δ., των πληροφοριακών συστημάτων των Διοικητικών Υπηρεσιών, τις Γραμματείες των Τμημάτων, κ.λ.π).
Το γεγονός ότι εντάσσεται σε δύο Επιστημονικά πεδία του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίων για τα ΑΕΙ (στο 4ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και στο 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) αυξάνει τις πιθανότητες για εισροή μεγάλου πλήθους εισακτέων, διαχρονικά. 
Πρόκειται για ένα ΒΙΩΣΙΜΟ Τμήμα, το οποίο ανήκει σ’ ένα ΑΕΙ της περιφέρειας που διατήρησε σημαντικό αριθμό εισακτέων όταν εφαρμόσθηκε η βάση του 10.

Θεωρούμε ότι η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του Τμήματος Ε.Π.Δ.Ο. του ΤΕΙ Μεσολογγίου, η απορρόφηση του από το Τμήμα ΕΠΔΟ του ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (Παράρτημα Αμαλιάδας) και η συγχώνευσή του σε ένα Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, σε μία Σχολή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, με έδρα την ΠΑΤΡΑ, είναι λανθασμένη, καθώς:
1. Το πρόγραμμα σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της Ε.Π.Δ.Ο. διαφέρουν σημαντικά από εκείνα των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 
2. Προτείνεται η ενσωμάτωση ενός τμήματος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας σε ένα τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.
3. Δεν ενισχύονται τα τμήματα με βάση τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.
4. Προτείνεται η απορρόφηση ενός «ισχυρότερου» ακαδημαϊκά και επιστημονικά τμήματος (ΕΠΔΟ του ΤΕΙ Μεσολογγίου) από ένα «ασθενέστερο» (ΕΠΔΟ του ΤΕΙ Πάτρας, Παράρτημα Αμαλιάδας).
5. Προτείνεται η κατάργηση ενός σύγχρονου και πρωτοποριακού επιστημονικού αντικειμένου, γνωστό παγκοσμίως ως Business Information Technology ή  Business Information Systems ή Management Information Systems.
6. Θα αποδυναμώσει τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) και θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία όλων των Τμημάτων αλλά και του Ιδρύματος του ΤΕΙ Μεσολογγίου, γενικότερα. 
7. Η ίδρυση ενός νέου Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με έδρα την Πάτρα θα κληθεί να ανταγωνιστεί δύο κορυφαία Τμήματα  με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής και Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ). 
8. Η επικείμενη ενσωμάτωση «ανομοιογενών» ενεργών φοιτητών, που ακολουθούν διαφορετικό μέχρι τώρα πρόγραμμα σπουδών, θα δημιουργήσει αρκετά σοβαρά εκπαιδευτικά και λειτουργικά ζητήματα.


Προτείνουμε:
Οι συγχωνεύσεις των Τμημάτων να πραγματοποιηθούν με Ακαδημαϊκά κριτήρια, με βάση την αξιολόγησή τους, την εκπόνηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, την ερευνητική δραστηριότητα και την εκπόνηση αναπτυξιακών έργων, τις διεθνείς συνεργασίες, την μέχρι τώρα προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο καθώς και την ζήτηση των υποψηφίων φοιτητών. 
Προτείνουμε την διατήρηση του Τμήματος «Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία – Ε.Π.Δ.Ο.», στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) στο ΤΕΙ Μεσολογγίου και την ενσωμάτωση σ’ αυτό, των ομοειδών τμημάτων: ΕΠΔΟ του ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, Παράρτημα Αμαλιάδας και ΕΠΔΟ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο στρατηγικός στόχος του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, την επιχειρηματικότητα και την οικονομική γεωγραφία της χώρας.