Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Ακυρώθηκε από το ΣτΕ η ίδρυση Εφετείου στο Αγρίνιο


Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με γνωμοδοτήσεις του έκρινε μη νόμιμο το Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ίδρυση Εφετείου στο Αγρίνιο καθώς και τα αντίστοιχα ΠΔ για τις άλλες τρεις πόλεις.
Πρόκειται για Προεδρικά διατάγματα που αφορούν τα εξής Εφετεία: Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, Εφετείο Εύβοιας, με έδρα τη Χαλκίδα, Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, με έδρα το Αγρίνιο και Εφετείο Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι τα τέσσερα σχέδια ΠΔ "δεν προτείνονται νομίμως», εάν όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης επιμένει στην ίδρυση των τεσσάρων νέων Εφετείων, τότε πρέπει να ζητήσει, όπως απαιτεί ο νόμος, νέα γνωμοδότηση από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου."
Ειδικότερα, το Ε' Τμήμα έκρινε ότι η έκδοση των σχεδίων ΠΔ στηρίχθηκε σε παλαιότερες και ελλιπείς γνωμοδοτήσεις αξιολόγησης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου του έτους 2008 (οι γνωμοδοτήσεις αυτές σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να προηγούνται πάντοτε των σχεδίων ΠΔ).
Συγκεκριμένα, οι γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας κάνουν αναφορά σε ορισμένα από τα κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία, καθώς δεν περιέχουν αξιολόγηση των «κρισίμων για τη νομιμότητα» των υπό ίδρυση νέων Εφετείων στοιχείων που αφορούν τη δυνατότητα στελέχωσής τους στο πλαίσιο του υπάρχοντος συνολικού αριθμού δικαστικών λειτουργών, αλλά και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στα Εφετεία από τα οποία θα αφαιρεθούν δικαστές για να στελεχώσουν τα νέα δικαστήρια.
Ακόμη, οι γνωμοδοτήσεις «δεν εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για την ορθολογική διάρθρωση της δευτεροβάθμιας Δικαιοσύνης», αναφέρει το ΣτΕ και προσθέτει ότι οι γνωμοδοτήσεις του Αρείου Πάγου πρέπει να τεκμηριώνονται σε πρόσφατα και κατάλληλα επεξεργασμένα στοιχεία και να λαμβάνονται υπόψη οι κρατούσες οικονομικές συγκυρίες του χρόνου που επιχειρεί το υπουργείο Δικαιοσύνης για την ίδρυση των δικαστηρίων.
Καταλυτικό ρόλο σύμφωνα με νομικούς κύκλους για τη διαμόρφωση της απόφασης του ΣτΕ έπαιξε η εμπεριστατωμένη προσφυγή ακυρότητας του ΠΔ για την ίδρυση του Εφετείου στο Αγρίνιο που κατατέθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου.
Ύστερα από την σημερινή εξέλιξη είναι απίθανο να λειτουργήσει από το προσεχές δικαστικό έτος που ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου το Εφετείο στο Αγρίνιο αφού για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή η όλη διαδικασία για τη γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου, μια διαδικασία που είναι αρκετά χρονοβόρα.