Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Σε συνέδριο στη Δανία το ΤΕΙ Μεσολογγίου


Στη Δανία βρέθηκε εκπρόσωπος του ΤΕΙ Μεσολογγίου στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων πάνω στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών.
Πιο συγκεκριμένα, στο Odense της Δανίας πραγματοποιήθηκε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο «International Week 2010» (25 – 30 Απριλίου 2010), που διοργάνωσε το Faculty of Engineering του University of Southern Denmark και συμμετείχαν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του προγράμματος ERASMUS από όλα σχεδόν τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα ERASMUS επιτρέπει στους φοιτητές μιας χώρας να μετακινηθούν στα πανεπιστήμια μίας άλλης χώρας και για περιορισμένο χρονικό διάστημα να ενσωματωθούν στους φοιτητές τους και να παρακολουθήσουν μαθήματα στην ξένη χώρα, τα οποία αναγνωρίζονται από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Το συνέδριο είχε ως θέμα την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διδασκαλίας στα πανεπιστήμια με τη χρησιμοποίηση πραγματικών παραδειγμάτων, προβλημάτων και δραστηριοτήτων από την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε διαλέξεις που αφορούσαν σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών, μεθόδους για τη διασύνδεση του Πανεπιστημιακού δυναμικού με την αγορά εργασίας και την προώθηση των ερευνητικών προϊόντων σε εταιρείες και οργανισμούς.
Στις εργασίες του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνονταν ολοήμερα εργαστήρια για τους συμμετέχοντες αλλά και ειδικές ομάδες εργασίας όπου όλοι οι εκπρόσωποι αφού παρουσίασαν την οργανωτική δομή, τη λειτουργία και τις ερευνητικές δραστηριότητες των Ιδρυμάτων τους, κατόπιν αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και μονοήμερη επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Sonderborg που διαθέτει ένα άριστο Ερευνητικό κέντρο που φημίζεται για τις επιστήμες της ρομποτικής και της νανοτεχνολογίας. Εκεί, εξειδικευμένοι επιστήμονες και ερευνητές παρουσίασαν στους συμμετέχοντες καθηγητές τα τεχνολογικά επιτεύγματα (ενδεικτικά) που αναπτύχθηκαν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου και τα οποία εφαρμόστηκαν στην παραγωγική διαδικασία.
Το ΤΕΙ Μεσολογγίου εκπροσώπησε ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Αριστογιάννης Γαρμπής, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ERASMUS του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία (ΕΠΔΟ). Το Τμήμα ΕΠΔΟ εκπονεί για χρόνια το πρόγραμμα ανταλλαγής ERASMUS, στέλνοντας σπουδαστές, εκτός από το University of Southern Denmark (Δανία) και σε Πανεπιστήμια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Φιλανδίας και της Πολωνίας. Μέσω αυτού του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να μετακινηθούν για ένα εξάμηνο (ή ένα έτος) στις χώρες αυτές είτε στα πλαίσια των προπτυχιακών τους σπουδών είτε για την Πρακτική τους Άσκηση. Από το επόμενο εξάμηνο σπουδών πρόκειται να ξεκινήσει και η ανταλλαγή σπουδαστών και με άλλες χώρες, όπως την Πορτογαλία και την Κύπρο.
Ο σκοπός του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου «International Week 2010» ήταν η επιμόρφωση των εκπροσώπων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, η ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα περιγράμματα σπουδών, τις ερευνητικές δραστηριότητες, τους τρόπους οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αξιολόγησης των φοιτητών, στοχεύοντας αφ’ ενός στη βελτίωσή τους και αφ’ ετέρου στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για μελλοντικές συνεργασίες σε ερευνητικό επίπεδο ή για από κοινού εκπόνηση Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών προγραμμάτων με ανταλλαγή φοιτητών.
Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος ότι, τα μόνα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο διεθνές συνέδριο ήταν το ΤΕΙ Μεσολογγίου και το ΤΕΙ Ηπείρου.
Στη φωτό: Έλληνες και ξένοι Σύνεδροι στο Odense (Δανία)