Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Το Euronews στο Μεσολόγγι για τις δραστηριότητες της Βυρωνικής Εταιρείας

Την δραστηριότητα της Βυρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα το Πρόγραμμα "Η Μάθηση στον Κόσμο – Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα", που υλοποιείται θα παρουσιάσει σε ρεπορτάζ του, το Euronews.

Για το σκοπό αυτό την περασμένη Κυριακή ήρθαν στο Μεσολόγγι από το Παρίσι οι δημοσιογράφοι Alain Pirot και Cοraline Salvoch, για να βιντεοσκοπήσουν την βιβλιοθήκη του «Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Μελέτης για τον Λόρδο Βύρωνα και τον Φιλελληνισμό», να πάρουν συνέντευξη από την πρόεδρο Ροδάνθη Φλώρου, τον Δρ. Αργυρό Πρωτόπαπα του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τις πτυχιούχους της Αγγλικής Φιλολογίας, Χριστίνα Κανούτα και Αννυ Βασιλείου, (όλοι Μέλη και Συνεργάτες της Βυρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου).

Για την μελέτη των σπουδαστών και άλλων ενδιαφερόμενων η βιβλιοθήκη προσφέρει πρόσβαση στο "Open Book Publishers" στη διδασκαλία και χρήςη του οποίου, συνέβαλε ο κ. Πρωτόπαπας.