Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Οι Saltsinistas για το χρηματοδοτικό εργαλείο ΟΧΕ και τη διαβούλευση

Στα πλαίσια του καλέσματος για προτάσεις και διαβούλευση καθώς και για την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής του Μεσολογγίου στη διατύπωση πρότασης στα πλαίσια του εργαλείου ΟΧΕ, από την πλευρά της εθελοντικής ομάδας Saltsinistas που συμμετείχε στη διαδικασία υποβλήθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα καθώς και προτάσεις για το πως μπορεί να διαμορφωθεί η τελική πρόταση.

Αναλυτικά από τους Saltsinistas κατατέθηκε το παρακάτω κείμενο:

Ερωτήματα:

 1. Ο Δήμος μας σε ποια κατηγορία ΟΧΕ προτίθεται να συμμετάσχει; Στις ΟΧΕ για ΒΑΑ ή στις ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές;
 2. Ποια η Διαχειριστική Αρχή που έχει αναλάβει την ΟΧΕ;
 3. Έχει εκδόσει η Διαχειριστική αρχή το έγγραφο εξειδίκευσης καθώς και τα κριτήρια επιλογής για τις περιοχές παρέμβασης; Έχει βγει πρόσκληση;
 4. Στην πρώτη παρουσίαση έγινε αναφορά στον πανεπιστημιακό κ. Πανέτσο για συμμετοχή του στη βάση της πρότασης. Υπάρχει ομάδα που επεξεργάζεται ήδη πρόταση; Αν ναι ποιοι την αποτελούν; Με ποιο τρόπο έγινε η επιλογή τους; Εργάζονται σε εθελοντική βάση;
 5. Ποια τα δεδομένα μέχρι στιγμής; Υπάρχει χάρτης για το σημείο της παρέμβασης; Υπάρχουν μελέτες ή σχέδια που μπορεί κάποιος να συμβουλευτεί; Αν ναι, που μπορεί να τα προμηθευτεί;
 6. Υπάρχουν στάδια της διαδικασίας διαβούλευσης; Χρονοδιάγραμμα;

Στο σημείο αυτό θέλουμε να χαιρετίσουμε την πρόθεση για διαβούλευση και ειδικά για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως αυτό της στρατηγικής ανάπλασης του παραλιμνοθαλάσσιου μετώπου.

Έχουμε να προτείνουμε τα εξής:

Στάδια διαδικασίας


Α. πλήρη ανάλυση του προγράμματος ΟΧΕ, καθώς και των χρηματοδοτικών εργαλείων στα οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση τα επιχειρηματικά σχέδια. (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΑ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ). Η ανάλυση θα μπορούσε να γίνει με την διοργάνωση ημερίδας, στην οποία θα παρουσιαστεί η φιλοσοφία των προγραμμάτων και θα δοθούν παραδείγματα.

Β. Έρευνα – Συλλογή μελετών που έχουν γίνει για το παραλιμνοθαλάσσιο μέτωπο και επικοινωνία με τους αντίστοιχους Μηχανικούς.

Γ. Παρουσίαση – απεικόνιση του οράματος και του στρατηγικού σχεδίου που θα προταθεί στην ΟΧΕ σε μηχανικούς της περιοχής. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την μέθοδο του δημιουργικού εργαστηρίου. Για παράδειγμα: ορίζονται δύο μέρες κατά τις οποίες δηλώνουν ποιοι μηχανικοί θέλουν να πάρουν μέρος. Κατά την διάρκεια των δύο ημερών ο αρμόδιος από τον Δήμο παρουσιάζει το όραμα και το στρατηγικό σχέδιο και εν συνεχεία οι μηχανικοί-περιβαλλοντολόγοι αποτυπώνουν σε χαρτί και προχωρούν σε Swot ανάλυση.

Δ. Διοργάνωση μικρής έκθεσης στην οποία ο κάθε πολίτης μπορεί να δει το χάρτη της παρέμβασης αλλά και πιθανά σχέδια που έχουν δημιουργηθεί από την προηγούμενη διαδικασία. Ορισμός συγκεκριμένης ημέρας μέσα στην εβδομάδας της Έκθεσης όπου οι πολίτες μπορούν να φανταστούν και να προτείνουν ιδέες παρουσία των μηχανικών.

Ε. Ημέρα διαβούλευσης στην οποία οι πολίτες είναι έτοιμοι να προτείνουν τις ιδέες τους. Αυτό μπορεί να γίνει με την μέθοδο «καφενείο του κόσμου» η οποία αναλύεται κατωτέρω.

Με την ανωτέρω διαδικασία πετυχαίνεται διαφάνεια αλλά και δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε όσους επιθυμούν να συνδιαμορφώσουν το μέλλον τους, είτε αυτοί είναι πολίτες είτε είναι ειδικοί.

Σε περίπτωση ευδοκίμησης της ΟΧΕ προτείνεται η διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του τεχνικού κομματιού.

ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το καφενείο του κόσμου είναι μία μέθοδος που δημιουργεί ζωντανά ένα δίκτυο συνεργατικού διαλόγου γύρω από ερωτήσεις που είναι σημαντικές σε πραγματικές καταστάσεις. Πρόκειται για μία μεταφορά καθώς ζούμε μέσα σε οργανισμούς, τις κοινότητές μας, καθώς συμμετέχουμε σε συζητήσεις και μεταφερόμαστε από τραπέζι σε τραπέζι.

Αρχές λειτουργίας του Καφενείου του Κόσμου:

 • Δημιουργία φιλόξενου χώρου
 • Ερευνούμε ερωτήσεις που είναι σημαντικές
 • Ενθαρρύνουμε τη συνεισφορά όλων
 • Συνδέουμε διαφορετικούς ανθρώπους και ιδέες
 • Ακούμε μαζί για κοινά μοτίβα και βαθύτερες ερωτήσεις
 • Κάνουμε τη συλλογική γνώση φανερή

Υποθέσεις στις οποίες βασίζεται το Καφενείο του κόσμου:

 • Η γνώση και η σοφία που χρειαζόμαστε υπάρχει ήδη και έχουμε πρόσβαση σε αυτήν
 • Η συλλογική ενσυναίσθηση εξελίσσεται όταν τιμούμε τις μοναδικές συνεισφορές, συνδέουμε ιδέες ακούμε “στη μέση “και παρατηρούμε βαθύτερα θέματα και ερωτήσεις
 • Η συλλογική ευφυΐα αναδύεται όταν το σύστημα συνδέεται με τον εαυτό του, με βάση τη διαφορετικότητα και τη δημιουργικότητα

Γενική ροή της μεθόδου

 • Oι συμμετέχοντες κάθονται σε τραπέζια σε στυλ καφέ, 4-5 άτομα ανά τραπέζι
 • Ορίζονται προοδευτικοί γύροι συζητήσεων, 20-30 λεπτά κάθε γύρος –χρειάζονται καλές ερωτήσεις
 • Ζητείται από ένα άτομο να γίνει ο οικοδεσπότης του τραπεζιού και οι υπόλοιποι να αλλάξουν τραπέζια σαν πρεσβευτές των ιδεών που προέκυψαν
 • Ζητείται από τον οικοδεσπότη του τραπεζιού να μοιραστεί τις κεντρικές ιδέες, εμβαθύνσεις και ερωτήσεις που προέκυψαν
 • Μετά από όλους τους γύρους ερωτήσεων αφήνεται κάποιος χρόνος να μοιραστούν στην ολομέλεια τα αποτελέσματα των συζητήσεων κάθε τραπεζιού

Σε τι χρησιμεύει το Καφενείο του κόσμου;

Η διαδικασία βοηθάει την αλληλεπίδραση και το διάλογο τόσο σε μεγάλες όσο και σε μικρές ομάδες. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να προσεγγίσουμε τη συλλογική σοφία σε μεγάλες ομάδες ατόμων με έντονα τα στοιχεία της διαφορετικότητας. Η μορφή του καφενείου είναι πολύ ευέλικτη και προσαρμόζεται σε ποικίλους σκοπούς – σε διάχυση πληροφορίας, χτίσιμο σχέσεων, βαθύ αναστοχασμό και σχεδιασμό δράσεων. Όταν σχεδιάζετε ένα καφενείο του κόσμου, προϋπολογίζουμε το χρόνο για τη μετακίνηση των ανθρώπων και το μοίρασμα των αποτελεσμάτων στο τέλος

Υλικά που χρειάζονται

 • Μικρά τραπέζια, στρογγυλά κατά προτίμηση
 • Καρέκλες για τους συμμετέχοντες
 • Χαρτί flip-chart πάνω στα τραπέζια
 • Μαρκαδόρους
 • Posters με τις αρχές του καφενείου πάνω στα τραπέζια
 • Υλικά για τη συγκομιδή των αποτελεσμάτω

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αρχές:

 1. Οποιοσδήποτε έρχεται είναι ο κατάλληλος άνθρωπος
 2. Οποτεδήποτε ξεκινάει κάτι είναι η σωστή στιγμή
 3. Οτιδήποτε συμβαίνει είναι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί.
 4. Όταν ολοκληρώνεται κάτι, είναι η στιγμή στην οποία έπρεπε να ολοκληρωθεί.

Νόμος της Κινητικότητας: Εάν βρεθείς σε μια κατάσταση στην οποία δεν συμβάλλεις ή δεν μαθαίνεις, μετακινήσου κάπου αλλού όπου μπορείς να συμβάλεις και να μάθεις.

Πώς ΓΊΝΕΤΑΙ; Για να εφαρμόσουμε τη μέθοδο ανοικτού χώρου, χρειάζεται να προετοιμάσουμε έναν χώρο ο οποίος να είναι κατάλληλος να υποδεχτεί την ολομέλεια των συμμετεχόντων με έναν κύκλο από καρέκλες στο κέντρο καθώς και έναν κενό τοίχο στον οποίο θα αναρτηθεί η ημερήσια διάταξη με γράμματα και αριθμούς, για να οριστούν οι υπόλοιποι χώροι συζητήσεων και στο τέλος να αναρτηθούν τα αποτελέσματα.

Η ροή ανοικτού χώρου:

H ομάδα συνέρχεται σε κύκλο και o Υποστηρικτής ή ο διοργανωτής την υποδέχεται. Τα άτομα με ζητήματα προς συζήτηση καλούνται από τον/τους συντονιστή/ές να έρθουν στον κύκλο, να γράψουν τα ζητήματα σε μια κόλλα χαρτί και να τα ανακοινώσουν στην υπόλοιπη ομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι και υπεύθυνοι για το θέμα τους και μόνο σε περίπτωση μη διεξαγωγής μπορούν να παρακολουθήσουν κάτι άλλο.

Ο κάθε υπεύθυνος θέματος τοποθετεί το χαρτί στον τοίχο και επιλέγει την ώρα και το μέρος της συνάντησης. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, μέχρι να εξαντληθούν τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα μέλη του κύκλου κατευθύνονται προς τον τοίχο των θεμάτων και σημειώνουν τον χώρο και την ώρα των συναντήσεων στις οποίες θέλουν να συμμετέχουν.

Σε υποομάδες γίνονται συζητήσεις σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης. Η κάθε ομάδα ορίζει ένα άτομο το οποίο θα καταγράφει τα σημαντικά λεχθέντα, τα συμπεράσματα ή τις επόμενες δράσεις και θα τις αναρτά στον τοίχο. Εάν μείνει χρόνος, οι υπεύθυνοι των θεμάτων μοιράζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα (αυτά που η ομάδα έχει κρίνει ως σημαντικότερα) με την ευρύτερη ομάδα, πριν η συζήτηση λήξει με έναν τελευταίο κύκλο όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να μοιραστούν επιπλέον σκέψεις και τα επόμενά τους βήματα.

Κατά την διάρκεια των συζητήσεων αν κάποιος συμμετέχοντας θέλει να μεταβεί σε άλλη ομάδα, μπορεί να το κάνει. Στην επόμενη ομάδα μπορεί να ακούσει κάτι και να συνδέσει τα όσα αναφέρονταν στην πρώτη ομάδα. Έτσι εφαρμόζει την κινητικότητα, μεταφέρει ιδέες και ο ίδιος συμβάλλει όπου θεωρεί ότι τον ενδιαφέρει και έχει κάτι να πει."