Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Παυσανίας Παπαγεωργίου: "Προωθούμε εθνικό σχέδιο στρατηγικής για τους νέους" (audio)

«Το μεγάλο κενό της χώρας είναι ότι δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για τη νεολαία. Αυτό επιχειρούμε να διορθώσουμε με το Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση των νέων, που βρίσκεται σε προνομοθετική δημόσια διαβούλευση», δήλωσε στο Ραδιόφωνο 24/7 και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Κλώσσα ο Γενικός γραμματέας νέας γενιάς και δια βίου μάθησης Παυσανίας Παπαγεωργίου.
«Η νέα γενιά είναι ο κύριος πυλώνας οποιαδήποτε εξέλιξης σε μια χώρα. Οτιδήποτε πρόκειται να γίνει, θα γίνει μέσα από τη νέα γενιά, μέσα από τη νεολαία. Αν λοιπόν δεν ενδυναμώσουμε τους νέους ανθρώπους και δεν καταφέρουμε να δώσουμε δυνατότητες στη νεολαία, τότε δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας», είπε χαρακτηριστικά. 
Σημείωσε ότι η Γραμματεία προωθεί ένα εθνικό σχέδιο στρατηγικής για τους νέους, το οποίο θα ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και το οποίο θα καταρτιστεί, ουσιαστικά, από τους ίδιους.
Σημείωσε ότι τα ζητήματα είναι διαφορετικά, καθώς υπάρχουν νέοι που βιώνουν την οικονομική κρίση, άλλοι έχουν μπει βίαια και σε μικρή ηλικία στην αγορά εργασίας αλλά είναι και εκείνοι που προχωρούν σε σπουδές αλλά αντιμετωπίζουν άλλου είδους προβλήματα.