Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην 20η Συνάντηση Δικτύωσης του προγράμματος Erasmus for Young Entrepreneurs στην Αθήνα

Το Ευρωεπιμελητήριο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις ΜΜΕ (EASME) και τα Τοπικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος «Erasmus for Young Entrepreneurs» στην Ελλάδα:

• Ακαδημία Επιχειρηματικότητας

• ΑΠΟΨΗ - Υπηρεσίες Πληροφορικής και Εκπαίδευσης Α.Ε.

• ASSET Τεχνολογική

• Ελληνο - Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

• Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

• Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

• Ολυμπιακή Εκπαιδευτική

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

διοργάνωσε τη Συνάντηση Δικτύωσης (Networking Meeting) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τοπικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος στην Αθήνα, στις 5 - 6 Οκτωβρίου 2017. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε ως προσκεκλημένος φορέας με την Υπεύθυνη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας να παρουσιάζει τις δράσεις του Ιδρύματος στην ανοικτή εκδήλωση της Παρασκευής, ενώ την Πέμπτη συμμετείχε στο επίσημο δείπνο και την βράβευση των πιο πετυχημένων Νέων Επιχειρηματιών Erasmus για το 2016, διευρύνοντας το δίκτυο επαφών του και αναζητώντας νέες συνεργασίες.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους από περισσότερα από 170 Τοπικά Σημεία Επαφής από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις ΜΜΕ (EASME), του Ευρωεπιμελητηρίου και σημαντικούς εκπροσώπους της Ελληνικής