Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Ενεργή η εμπλοκή του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Εκπαίδευση για την Επιχειρηματικότητα

Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship. Αυτό είναι το σύνθημα με το οποίο έγινε η εναρκτήρια συνάντηση του διασυνοριακού έργου “i3” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος Balkan Mediterranean.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, στο οποίο το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει σαν εταίρος από τη χώρα μας, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, τη συνεργασία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Ο βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί και να εντατικοποιηθεί η γνώση και η μεταφορά τεχνογνωσίας που είναι απαραίτητη στα νεαρά άτομα ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος θα δημιουργηθεί ενεργή ανάδραση ανάμεσα σε φοιτητές και εκπαιδευόμενους με φορείς επιχειρηματικότητας αλλά και με ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευση που έχουν ήδη επενδύσει σε δράσεις επιχειρηματικότητας όπως το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Από τα βασικά αποτελέσματα της δράσης, που θα ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια, είναι η παραγωγή ενός μοντέλου εκπαίδευσης στη επιχειρηματικότητα, που θα χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές εθνικές δράσεις εκπαίδευσης σε μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων στην Ελλάδα.

Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου στη Σόφια της Βουλγαρίας, εκ μέρους του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, βρέθηκε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητής Σπύρος Συρμακέσης. Το συνεργατικό σχήμα περιλαμβάνει εκπροσώπους από τη Βουλγαρία (που έχουν και το συντονιστικό ρόλο), την Αλβανία, τη FYROM και την Κύπρο.