Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Χωρίς τους παραγωγούς οι ομάδες εργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης


Για αποκλεισμό οργανώσεων του πρωτογενούς τομέα από τις ομάδες εργασίας που συγκρότησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επεξεργασία και κατάρτισης προτάσεων για το σύνολο του αγροτικού χώρου καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδας.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
«Για άλλη μια φορά το ΥΠΑΑ&Τ αγνοεί προκλητικά την ύπαρξη αλλά και την ουσιαστική συμμετοχή των αγροτών και των θεσμικών τους οργανώσεων στην επεξεργασία των προτάσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπως πιστά μέχρι σήμερα κάνει και με τις οργανώσεις των αλιέων.
Συστάθηκε ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν διάφοροι τεχνοκράτες και ακαδημαϊκοί, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο δελτίου τύπου στις 27/04/2010 του Υπουργείου, η οποία όπως αναφέρεται θα επεξεργαστεί εκτός από τις σχετικές προτάσεις και εναλλακτικές προτάσεις για την ΚΑΠ που όπως λέει θα λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού χώρου.
Για άλλη μια φορά με αυτήν την νοοτροπία είναι γεγονός ότι θα προστεθούν επιπλέον άδικα βάρη στον αγροτικό κόσμο που θα οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην έλλειψη συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερομένων που έχουν και την γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων του χώρου που εργάζονται.
Η διαπραγματευτική θέση της χώρας μας θα ανέβει μόνο αν υπάρξει πραγματική και ουσιαστική συμμετοχή των αγροτών και των οργανώσεων τους στις δομές που χαράσσεται η πολιτική.
Πιστεύουμε ότι άμεσα το Υπουργείο θα πρέπει να κατανοήσει ότι η δύναμη της πολιτικής βρίσκεται στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα.»