Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

"Νοιάζομαι για την υγεία μου" στο δημοτικό σχολείο Γαλατά από τον Ερυθρό Σταυρό

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Νοιάζομαι για την υγεία μου», στις 4 Δεκεμβρίου 2012 επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Γαλατά η εκπαιδεύτρια του Ερυθρού Σταυρού κ. Λουκά και παρουσίασε στους μαθητές και τις μαθήτριες της Πέμπτης και της Έκτης τάξης τις ενότητες «Πρώτες Βοήθειες» και «Πρόληψη Ατυχημάτων». 

Την επόμενη μέρα, η κ. Λουκά παρουσίασε τις ίδιες ενότητες στους μαθητές και τις μαθήτριες της Τρίτης και της Τετάρτης τάξης.  Στις 6 Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα παρακολούθησαν πολλοί από τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών του Σχολείου, καθώς και οι εκπαιδευτικοί.Στο τέλος, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες διανεμήθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό. Οι μαθητές, επιπλέον, έλαβαν ως δώρο από ένα μηχανικό μολύβι και το Σχολείο ένα άρτια εξοπλισμένο φορητό φαρμακείο.

Αν κρίνουμε από τα μετέπειτα σχόλια και τις αντιδράσεις αυτών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, όλοι έμειναν ευχαριστημένοι κι εντυπωσιασμένοι. Στο θετικό αποτέλεσμα, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η κατάρτιση, η αμεσότητα, η σαφήνεια και ο μεστός λόγος της κ. Λουκά. 

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου (http://dim-galat.ait.sch.gr/globalsch-autosch/iware/) και στην ενότητα «Σχολικές Δραστηριότητες – Καινοτόμες Δράσεις», έχει αναρτηθεί σχετικό αφιέρωμα.