Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

"'Ερωτηση - Βόμβα" του Γ. Βαρεμένου για τη μεταφορά του ΘΕΚΑ από Μεσολόγγι σε Αμαλιάδα

Η μεταφορά του πρώην Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών του ΤΕΙ Μεσολογγίου στην έδρα του νεοσύστατου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στην Αμαλιάδα, «πραγματοποιείται με διαδικασίες αμφίβολης νομιμότητας, που θέτουν σε κίνδυνο τον πανάκριβο εξοπλισμό του, υπονομεύουν το ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο, και ακυρώνουν το δικαίωμα των σπουδαστών να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους».

Αυτό τονίζει σε ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος. Ο βουλευτής παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία που τεκμηριώνουν την εκτίμησή του, θέτει σειρά ερωτημάτων προς τους αρμόδιους υπουργούς και τους καλεί, εν τέλει, να κάνουν γνωστά τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν «για να διασφαλισθεί το δικαίωμα των σπουδαστών να αρχίσουν, συνεχίσουν και ολοκληρώσουν ομαλά τις σπουδές τους και να συνεχισθεί το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο του Τμήματος, έργο που του είχε εξασφαλίσει ξεχωριστή θέση στις εθνικές και διεθνείς κατατάξεις».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης που κατέθεσε ο Γιώργος Βαρεμένος, έχει ως εξής:Είχαμε εγκαίρως επισημάνει ότι το σχέδιο Αθηνά για την αναδιάρθρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ακυρώνοντας κάθε έννοια αξιολόγησης και ανασυγκρότησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με επιστημονικά, ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια, οδηγούσε ιδρύματα με σημαντικές επιδόσεις και προοπτικές στην υποβάθμιση, τον ακρωτηριασμό ή και τη διάλυση. 

Είχαμε επισημάνει, επιπλέον, ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ενοποίηση, κατάργηση ή δημιουργία τμημάτων έγινε με αποκλειστικό κριτήριο κομματικές και πελατειακές επιδιώξεις κυβερνητικών παραγόντων που συνδέονταν με τις εκάστοτε περιοχές. Η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, θέτοντας το σχέδιο Αθηνά στην αμείλικτη δοκιμασία της πραγματικότητας, επιβεβαιώνει πλήρως την κριτική μας και την εκτίμηση ότι μοναδικό αποτέλεσμά του θα είναι η περαιτέρω υποβάθμιση της Εκπαίδευσης.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του πρώην Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών του ΤΕΙ Μεσολογγίου, η μεταφορά του οποίου στην έδρα του νεοσύστατου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Αμαλιάδα, όπου δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες υποδομές, πραγματοποιείται με διαδικασίες αμφίβολης νομιμότητας, που θέτουν σε κίνδυνο τον πανάκριβο εξοπλισμό του, υπονομεύουν το ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο, και ακυρώνουν το δικαίωμα των σπουδαστών να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους. 

Η σειρά των γεγονότων, όπως προκύπτει από αναρτήσεις στην πλατφόρμα της Διαφάνειας και από δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, είναι αποκαλυπτική: 

Στις 16.09.2013 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ήλιδας συνεδριάζει κατεπειγόντως, «λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να λειτουργήσει το ΤΕΙ Αμαλιάδας από τις 20.09.2013 σύμφωνα με το πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους», και εγκρίνει τους όρους διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση κτηρίου ΤΕΙ και περιβάλλοντα χώρου για τη λειτουργία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα την Αμαλιάδα» (αριθμός απόφασης 245/2013). Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 245.983,50 ευρώ που θα βαρύνει τον Δήμο στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που έχει συνάψει με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, θα εκτελεσθεί μέσω διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων (αναφέρονται ονομαστικά οι τρεις που καλούνται να μετάσχουν) και πρέπει να παραδοθεί σε διάστημα ενός μηνός. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 23η.09.2013.

Στο ίδιο πρακτικό (25/16.09.2013) περιλαμβάνεται και η απόφαση 246/2013 της ίδιας Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίνονται οι όροι ανάθεσης του έργου «Αποξήλωση - μεταφορά - επανατοποθέτηση εργαστηρίων και θερμοκηπίων κλπ από το ΤΕΙ Μεσολογγίου στο κτήριο του ΤΕΙ Αμαλιάδας και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού για τη λειτουργία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα την Αμαλιάδα». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 154.061,50 ευρώ, που θα βαρύνει επίσης τον Δήμο στο πλαίσιο της προγραμματικής του σύμβασης με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, και θα εκτελεσθεί μέσω διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, στην οποία καλούνται οι ίδιες τρεις εργοληπτικές εταιρείες. Το άνοιγμα των οικονομικών προφορών και η ανάθεση του έργου ορίζεται για τις 23.09.2013, όπως προκύπτει από την πρόσκληση αριθμός 26 της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. πρωτ. 35052).

Ωστόσο, τέσσερις ημέρες πριν από το άνοιγμα των προσφορών και την ανάθεση του έργου, ο πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας εμφανίζεται να γνωρίζει τον ανάδοχο και να καλεί τα μέλη του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων να επικοινωνήσουν μαζί του για να συνεννοηθούν σχετικά με τη μεταφορά και μετεγκατάσταση του εξοπλισμού του. Συγκεκριμένα, με το έγγραφό του με αριθμό πρωτοκόλλου 160676 της 19ης.09.2013, που κοινοποιείται μάλιστα στο υπουργείο Παιδείας, υποστηρίζει ότι «η μετεγκατάσταση κατά το κύριο μέρος της έχει ολοκληρωθεί» και ενημερώνει τον πρόεδρο και τα μέλη του Τμήματος ότι για τη μεταφορά αρχείων, επίπλωσης και εργαστηρίων «έχει επιλεγεί ανάδοχος εταιρεία», με την οποία και πρέπει να επικοινωνήσουν. Παραθέτει, δε, την επωνυμία της μιας εκ των τριών εταιρειών που είχαν κληθεί να μετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του υπευθύνου της…

Αυτή ήταν και η απάντηση του προέδρου του ΤΕΙ σε προηγηθείσα επιστολή του προέδρου του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (ΑΠ 16032/19.09.2013), στην οποία τόνιζε ότι, όπως προέκυψε και από επιτόπια επίσκεψη μελών του Τμήματος στην Αμαλιάδα, οι εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι και την 17η.09.2013 «αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό των απαιτουμένων συνολικά για τη μεταφορά και εγκατάσταση του Τμήματος», υπενθύμιζε ότι το Τμήμα έχει ήδη κοινοποιήσει «περιγραφή των εργαστηρίων και των προϋποθέσεων για την εγκατάσταση των οργάνων τους προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή και αποδοτική λειτουργία τους» και υπογράμμιζε την ανάγκη όλες «οι μελέτες - κατασκευές - εργασίες - τροποποιήσεις - διαμορφώσεις να ελεγχθούν από τις τεχνικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και να πιστοποιηθεί η καταλληλότητά τους για θέματα υγιεινής και ασφάλειας». 

Στις 23.09.2013, όπως είχε προγραμματισθεί, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ήλιδας προβαίνει στο άνοιγμα των προσφορών και αποφασίζει την ανάθεση και των δύο έργων στην ίδια εργοληπτική εταιρεία, αυτήν που αναφερόταν στην επιστολή του προέδρου του ΤΕΙ (αριθμοί αποφάσεων 248 και 253/2013). 

Με αυτά τα δεδομένα, ερωτώνται οι κ. υπουργοί: 

1. Θεωρούν σύννομη τη διαδικασία επιλογής αναδόχου για τα έργα διαμόρφωσης κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Αμαλιάδα και αποξήλωσης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης των εργαστηρίων, θερμοκηπίων, αρχείων και επίπλωσης από το ΤΕΙ Μεσολογγίου; Αν ναι, πώς ερμηνεύουν το γεγονός ότι η ταυτότητα του αναδόχου ήταν γνωστή 4 τουλάχιστον ημέρες πριν από το άνοιγμα των προσφορών και την ανάθεση των έργων, όπως αποδεικνύεται από τα προαναφερθέντα έγγραφα;

2. Πώς εκτιμούν το γεγονός ότι ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει και να εκτελέσει έργα που αφορούν και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες ενός Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος; Με βάση ποιο νομικό πλαίσιο συμβαίνει αυτό; Υπάρχουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Τμήματος ή Συγκλήτου του ΤΕΙ που να παραχωρούν την αρμοδιότητα διαχείρισης περιουσιακών τους στοιχείων; 

3. Επειδή από τις διακηρύξεις των δύο διαδικασιών ανάθεσης παραμένει ασαφές, προτίθενται να ελέγξουν αν υπάρχουν ή πρόκειται να συνταχθούν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο μελέτες για τις διαμορφώσεις, τροποποιήσεις και κατασκευές στο κτήριο της Αμαλιάδας, προκειμένου να φιλοξενήσει τις συγκεκριμένες χρήσεις; Τι προτίθενται να πράξουν για το γεγονός ότι δεν έχουν προκηρυχθεί μελέτες ασφάλειας και υγιεινής για τους μελλοντικούς χρήστες του κτηρίου -εκπαιδευτικούς, σπουδαστές και υπαλλήλους του ΤΕΙ;

4. Θεωρούν ασφαλή για τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου (όπως είναι ο εργαστηριακός και άλλος εξοπλισμός του πρώην Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών) τη διαδικασία μεταφοράς τους στην Αμαλιάδα όπως αυτή εξελίσσεται, πριν καν αρχίσουν οι εργασίες διαμόρφωσης του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου του; Πού θα παραμείνει ο εξοπλισμός αυτός μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, που δεν έχουν ακόμη αρχίσει; Ποιος θα ελέγξει και θα πιστοποιήσει την καταλληλότητα χώρων και υποδομών πριν την εγκατάστασή του; 

5. Πώς σχολιάζουν το γεγονός ότι, ενώ στο Προεδρικό Διάταγμα για τη συγχώνευση του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών του ΤΕΙ Μεσολογγίου στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας η δαπάνη μεταφοράς προϋπολογιζόταν σε 950 ευρώ, ήδη με τις δύο αναθέσεις έργων ανέρχεται σε 400.045,00 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες μελετών ασφάλειας και υγιεινής που δεν έχουν προκηρυχθεί; 6. Και, εν τέλει, ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να διασφαλισθεί το δικαίωμα των σπουδαστών να αρχίσουν, συνεχίσουν και ολοκληρώσουν ομαλά τις σπουδές τους, με δεδομένο ότι το νέο ακαδημαϊκό έτος έχει ήδη αρχίσει; Και ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να συνεχισθεί το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο του πρώην Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών, έργο που του είχε εξασφαλίσει ξεχωριστή θέση στις εθνικές και διεθνείς κατατάξεις;