Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Αιτωλοακαρνανίας (PALSO): "Ποιοί είμαστε και τί πιστεύουμε"

Ενημερωτική επιστολή σε γονείς και μαθητές

Οι καταστατικές υποχρεώσεις μας, επιτάσσουν την προστασία του κοινωνικού συνόλου, του Δημοσίου Συμφέροντος, τη διεξαγωγή εξετάσεων με γνώμονα τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας γλωσσομάθειας καθώς και την τήρηση κανόνων επαγγελματικής ηθικής από τα μέλη της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. και των τοπικών σωματείων. Στα πλαίσια αυτά τηρούμε ορισμένες αρχές και αξίες που θεωρούμε απαραίτητες για μια έντιμη σχέση μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου μας και των πελατών τους.
1. Άποψή μας αλλά και άποψη των δικαστικών αρχών, που έχουν επιληφθεί του θέματος, είναι ότι η προσφορά δωρεάν μαθημάτων ή ακριβών δώρων στις πρώτες τάξεις των Κ.Ξ.Γ. , όχι για κοινωνικούς λόγους (όπως οι τυχόν εκπτώσεις σε άνεργους, πολύτεκνους, ορφανά κλπ) αλλά με στόχο να αποσπάσουν μαθητές από άλλους συναδέλφους, χωρίς να διευκρινίζουν ποιες θα είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις στα επόμενα χρόνια παγιδεύουν τον καταναλωτή με μια ελκυστική προσφορά στερώντας του έτσι τη δυνατότητα επιλογής με βασικό κριτήριο την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας. Η πρακτική αυτή είναι απαράδεκτη.2. Η παρότρυνση των μαθητών των Κ.Ξ.Γ. από τους ιδιοκτήτες να συμμετέχουν σε εξετάσεις γλωσσομάθειας οργανισμών που επιστρέφουν μέρος των εξετάστρων, με την όποια αιτιολογία, στους ιδιοκτήτες των Κ.Ξ.Γ. εν αγνοία του μαθητή, που είναι ο πραγματικός πελάτης του εξεταστικού φορέα, είναι πρακτικά κατακριτέα. Τις τυχόν επιστροφές ή εκπτώσεις εξετάστρων τις δικαιούται ο μαθητής. Το Κ.Ξ.Γ. δικαιούται μόνο το ποσό των διδάκτρων που έχει συμφωνηθεί και αναγράφεται στο μαθητολόγιο και τίποτα άλλο.
3. Πιστεύουμε ότι τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας έχουν ουσιαστική αξία και αποτελούν αληθινό μέτρο αξιολόγησης των γνώσεων του μαθητή αλλά και της ποιότητας της παρεχόμενης από το Κ.Ξ.Γ. υπηρεσίας αν πληρούν τις προϋποθέσεις διαφάνειας και αδιάβλητου που είναι γενικά αποδεκτές. Μπορεί η κοινή λογική να δεχτεί ότι είναι αδιάβλητες εξετάσεις όπου επιτηρητές, εξεταστές προφορικών ή διορθωτές είναι οι ιδιοκτήτες ή οι καθηγητές των Κ.Ξ.Γ. όπου φοιτούν οι εξεταζόμενοι δηλαδή αυτοί που έχουν κάθε λόγο να θέλουν να δείξουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας;
4. Υπάρχει ίση μεταχείριση των υποψηφίων και διαφάνεια όταν κάποιες εξετάσεις αποδέχονται θέματα (κείμενα) προετοιμασμένα εβδομάδες πριν; Έχουν την ίδια αξία πιστοποιητικά που εξετάζουν μόνο 2 δεξιότητες και όχι 4 χωρίς μάλιστα αυτό να αναφέρεται ρητά πάνω στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό; Εσείς σαν γονείς αλλά και το κράτος σαν εργοδότης δεν θέλετε να γνωριζέτε την ικανότητα των μαθητών σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες;
5. Η παροχή αγωγής στα νήπια όπως και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο λέει, πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς (νηπιαγωγούς) σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Κάποια Κ.Ξ.Γ. που δέχονται νήπια (για να εξασφαλίσουν τους μελλοντικούς πελάτες) δεν διαθέτουν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα εμπιστευθείτε εκεί τα νήπια;
6. Η εμφάνιση ορισμένων Κ.Ξ.Γ. ως εξουσιοδοτημένων εξεταστικών κέντρων αποσκοπεί στο να παρουσιαστούν στον καταναλωτή ως κάτι περισσότερο από Κ.Ξ.Γ και ως υπερέχοντα των άλλων Κ.Ξ.Γ. για λόγους εντυπωσιασμού και προσέλκυσης πελατών. Το Υπουργείο Παιδείας σαφώς ορίζει ότι η μόνη δραστηριότητα για την οποία αδειοδοτούνται όλα τα Κ.Ξ.Γ. είναι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας και καμία άλλη.
Αγαπητοί Γονείς, η υποχρέωση προστασίας ορισμένων αξιών και αρχών είναι υποχρέωση όλων των πολιτών. Τα Κ.Ξ.Γ. PALSO είναι αποφασισμένα να τις σέβονται και να τις τηρούν. Στηρίξτε αυτή μας την απόφαση με τις δικές σας επιλογές.