Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

"Σκηνάκια" και "πορείες" στον Αράκυνθο οι στρατιώτες του 2/39 Σ.Ε.. Τρίλεπτο βίντεο με όλο τον κύκλο εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων στο Μεσολόγγι


Το 2/39 Σ.Ε. «Σχης Καραχρήστος» που εδρεύει στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου αποτελεί μια από τις παλαιότερες στρατιωτικές μονάδες της χώρας, συγκροτήθηκε το 1913 και από το 1950 λειτουργεί και ως Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη χώρα, ενώ οι εγκαταστάσεις του, στα Στρατόπεδα «Μουστακλή» και «Βλαντούση» ύστερα από εργασίες συντήρησης που έχουν γίνει είναι από τις πλέον σύγχρονες του Στρατού Ξηράς.
Στο διάρκειας, μόλις βίντεο παρουσιάζεται, συνοπτικά, όλος ο κύκλος της εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων, μέρος από τις εγκαταστάσεις της μονάδας αλλά και η λειτουργία του Σ.Π.Ε.Ν. (Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Νεοτοποθετούμενων) όπου εκπαιδεύονται στρατιώτες που έχουν ολοκληρώσει την βασική τους εκπαίδευση.Έτσι, όπως θα δείτε και στο βίντεο στα πλαίσιο του Σ.Π.Ε.Ν. οι στρατιώτες, εκτός των άλλων κάνουν «σκηνάκια» και πορείες, στις πλαγιές του Αρακύνθου, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τους, κάτι που γίνεται, κύρια, σε μονάδες της παραμεθορίου, δίνοντας επιπλέον βαρύτητα στον σημαντικό ρόλο του 2/39Σ.Ε. στον εκπαιδευτικό τομέα της δομής του Στρατού Ξηράς.

Τέλος στο βίντεο παρουσιάζονται και οι ξεναγήσεις που γίνονται στα ιστορικά αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής του Μεσολογγίου.