Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Τα επτά τμήματα του ΤΕΙ Μεσολογγίου στο Μεσολόγγι έγιναν τρία

Σε αναμονή και της τυπικής δημοσιοποίησης των προεδρικών διαταγμάτων, για το νέο ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, έτσι όπως αυτός θα διαμορφωθεί με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και λαμβάνοντας υπόψη, τα όσα έχουν ανακοινωθεί, σχετικά με το μέλλον του ΤΕΙ Μεσολογγίου η επόμενη μέρα για το Μεσολόγγι θα έχει ως εξής:
Το ΤΕΙ Μεσολογγίου συγχωνεύεται με αυτό της Πάτρας και συστήνεται ένα νέο ίδρυμα με την ονομασία ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η έδρα του οποίου θα είναι το Μεσολόγγι.
Όσον αφορά τα τμήματα που διατηρούνται στο Μεσολόγγι είναι τα εξής:
  1. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  2. Διοίκησης Επιχειρήσεων με τέσσερις κατευθύνσεις στο 5ο εξάμηνο που ουσιαστικά αφορά υφιστάμενα τμήματα ΤΕΙ που συγχωνεύονται  (1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
  3. Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών


Δηλαδή καταργούνται ή συγχωνεύονται ή μετακινούνται τα τμήματα: Αυτοματισμού (μετακινείται σε Πειραιά ή Θεσσαλονίκη), Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (μετακινείται σε Αμαλιάδα), Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (συγχωνεύεται στη σχολή Διοίκηση Επιχειρήσεων) και Μηχανολογίας Υδάτινων Πόρων (καταργείται).
Έτσι στην πόλη του Μεσολογγίου από 7 τμήματα που υπήρχαν μένουν 3! Κάτι που αυτόματα συνεπάγεται μεσομακροπρόθεσμη μείωση του αριθμού των ενεργών σπουδαστών, αφού άμεσα θα φύγουν από το Μεσολόγγι οι σπουδαστές των τμημάτων Αυτοματισμού και Θερμοκηπιακών καλλιεργειών. 
Το κενό των οποίων στην σπουδαστική κοινότητα της πόλης μάλλον δεν αναπληρώνεται στο ακέραιο από τους συναδέλφους τους, που θα έρθουν στο τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας, από Ηγουμενίτσα και Μουδανιά, καθώς τα εκεί τμήματα Υδατοκαλλιεργειών συγχωνεύονται με του Μεσολογγίου.
Η συνολική μεσομακροπρόθεσμη  μείωση, όμως, δεν θα είναι υπερβολικά μεγάλη, καθώς τα τρία τμήματα που θα λειτουργούν στο Μεσολόγγι, λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου, θα είναι και ελκυστικά για τους υποψηφίους σπουδαστές και θα παρέχουν επιπέδου μόρφωση και κυρίως δεν θα επηρεαστούν από μελλοντική θέσπιση βάσης εισαγωγής.
Ταυτόχρονα όμως, λόγω του ότι, η έδρα της διοίκησης θα είναι το Μεσολόγγι διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα στο χρόνο, αυτών των τμημάτων λαμβάνοντας υπόψη και τον επιπρόσθετο λόγο ότι στην Αιτωλοακαρνανία θα λειτουργεί και ακόμη ένα τμήμα ΤΕΙ, Μηχανικών Πληροφορικής με έδρα τη Ναύπακτο.
Το ζητούμενο πλέον είναι ο αριθμός των εισακτέων που θα δεχτεί το κάθε τμήμα ώστε να μπορέσουμε να προβούμε σε ασφαλή συμπεράσματα για το μέγεθος της ακαδημαϊκής κοινότητας στην μετά ΑΘΗΝΑ εποχή.