Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Εκδήλωση για την «Αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων» από το Πανεπιστήμιο Πατρών


Το Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας οργανώνουν συνάντηση – συζήτηση με θέμα: «Αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων». Η συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58), την Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 και ώρα 6-8 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου.
Στόχος της συνάντησης είναι η παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των καινοτόμων ιδεών των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών αναφορικά με τα παραπροϊόντα των αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων. 
Οι συζητήσεις που θα γίνουν αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες και συγκεκριμένο κοινό (ελαιοτριβεία, τυροκομεία, ενώσεις αγροτικών προϊόντων) καθώς & δυνητικούς επενδυτές με στόχο την σύσφιξη σχέσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ παραγωγικού τομέα και έρευνας. Επιδιώκεται η ανταλλαγή πληροφόρησης τόσο για τις ερευνητικές δυνατότητες του εργαστηρίου όσο και για τα ζητήματα αξιοποίησης των παραπροϊόντων στο τομέα των αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων.Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ιδέες/υπηρεσίες που θα παρουσιαστούν μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου http://itto.upatras.gr/node/35 καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου: www.e-a.gr.

Στοιχεία επικοινωνίας ερευνητικής ομάδας:
Χριστάκης Παρασκευά, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών, τηλ. 2610997252, e-mail: takisp@chemeng.upatras.gr
Δημήτρης Βαγενάς, Καθηγητής Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, τηλ. 2610997576, e-mail: dvagenas@cc.uoi.gr
Μιχάλης Κορνάρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Χημικών Μηχανικών, τηλ. 2610997418, e-mail: kornaros@chemeng.upatras.gr

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Πανεπιστημίου Πατρών  Τηλ.: 2610996635, 2610969042 E-mail: itto@upatras.gr