Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ Μεσολογγίου

Η Ε.Π.Α.Σ. Μεσολογγίου ανακοινώνει ότι το σχολικό έτος 2013-2014 θα λειτουργήσει οι εξής ειδικότητες:
1) Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και συντηρητών κεντρικής θέρμανσης
2) Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Εργασιών
3) Κτηριακών έργων
4) Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
5) Συντηρητών Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
6) Βοηθών Φυσιοθεραπευτών
7) Αισθητικής Τέχνης
8) Κομμωτικής Τέχνης
9) Βοηθών Φαρμακείων
10) Αμαξωμάτων
Η διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) έτη , ο τίτλος σπουδών είναι πτυχίο επιπέδου 3 , με ένταξη στην αγορά εργασίας και απασχόληση στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Τα μαθήματα είναι απογευματινά και διδάσκονται αποκλειστικά μαθήματα και εργαστήρια ειδικότητας. 
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 18/06/2013 έως 28/06/2013 και από 02/09/2013 έως και 10/09/2013.
Διεύθυνση : Τέρμα Σπύρου Τρικούπη – Μεσολόγγι
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 26310 22872 
Email:  mail@epas-mesol.ait.sch.gr