"Η επίσκεψη της Γηρσιάς Κυρίας" από αύριο στο Τρικούπειο