Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Ενημερωτικοί χάρτες τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία του Μεσολογγίου

Με σκοπό την πληροφόρηση αλλά και την ανάδειξη των σημείων επισκεψιμότητας, ολοκληρώθηκε στο Μεσολόγγι η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων που περιλαμβάνουν επικαιροποιημένο χάρτη για το μεγαλύτερο μέρος της Δημοτικής Ενότητας καθώς επίσης τα αξιοθέατα της πόλης.

Οι ενημερωτικές πινακίδες, τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία όπως η κεντρική πλατεία, έμπροσθεν του Κήπου των Ηρώων (2 σημεία), η είσοδος της μαρίνας και ο Ανεμόμυλος στο Λιμάνι Μεσολογγίου καθώς και η πλατεία Κένεντυ.

 

Σε δήλωσή του για την πρωτοβουλία τοποθέτησης των ενημερωτικών πινακίδων, οαντιδήμαρχος Σπ. Διαμαντόπουλος σημειώνει ότι « Η πόλη του Μεσολογγίου απέκτησεεντυπωσιακούς χάρτες με απεικόνιση του τείχους, της ιστορικής Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων, αλλά και όλων των ιστορικών σημείων – αξιοθέατων της πόλης.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου τόσο στον κ. Θεόδωρο Μυλωνά για το μεράκι και τις ιστορικές πηγές που έθεσε στη διάθεσή μας για την απεικόνιση των σημειών ανάδειξης, όσο και την κυρία Λαϊνη Κωνσταντίνα (εργαζόμενη κοινωφελούς εργασίας), που συνέδραμε ουσιαστικά στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Απομένει πλέον η αναβάθμιση και σήμανση κάθε χώρου χωριστά, δίνοντας έτσι προστιθέμενη αξία στο πολιτιστικό γράφημα της περιοχής, ενόψει μάλιστα της υποψηφιότητας της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021».