Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010

Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ διευρωπαϊκή συνεργασία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του γραφείου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θάνου Μωραΐτη, κατέστη δυνατή η  συνεργασία της Ελλάδας με εννέα ευρωπαϊκές χώρες για την πρόληψη και παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών.
Η πρωτοβουλία  αυτή,  προωθείται από  το Υπουργείο, με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα με τίτλο «European Forest Fire Monitoring using Information Systems - EFFMIS». Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010, στα γραφεία του ΥΠΕΚΑ.
Στόχος του, είναι η συλλογή και μεταφορά καλών πρακτικών για την παρακολούθηση και πρόληψη των δασικών πυρκαγιών με χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Τελικός στόχος θα είναι η σύνθεση ενός συγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης που θα αφορά στην υλοποίηση συστημάτων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στον τομέα πρόληψης και προστασίας των δασικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές.Συγκεκριμένα, το  EFFMIS δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καθιέρωση μιας πλατφόρμας ανοικτής συνεργασίας μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών, επιστημονικών κοινοτήτων και αρμόδιων διαχειριστικών αρχών. Προωθεί τον ανοιχτό διάλογο, τη σύνθεση απόψεων και τη δημιουργία μίας ευρέως αποδεκτής, σε περιφερειακό επίπεδο, πρακτικής και πολιτικής, που επιδιώκει την αυξημένη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στην αποτελεσματική προστασία των φυσικών πόρων των δασών.
Ενδεικτικές πρακτικές  που μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο δράσης, είναι η επίγεια παρακολούθηση περιοχών και ανίχνευση δασικών πυρκαγιών με χρήση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, η χρήση δορυφορικών μέσων για την απεικόνιση των δασικών περιοχών, η εκπαίδευση στελεχών, η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τη συμμετοχή πολιτών κλπ. 
Τα οφέλη μπορεί να είναι πολλαπλά, όπως η ενίσχυση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τα δάση, η άντληση σημαντικών οικονομικών πόρων, η εξοικονόμηση υφιστάμενων δαπανών, η συνεργασία με εξειδικευμένους ευρωπαϊκούς φορείς και η προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού των φορέων που εμπλέκονται στην προστασία δασών.
Το Υπουργείο συμμετέχει στο έργο ως εταίρος της διεθνούς κοινοπραξίας, η οποία περιλαμβάνει έντεκα συνεργαζόμενους φορείς από τις χώρες: Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Σλοβενία). Στην κοινοπραξία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένοι φορείς με σημαντική τεχνογνωσία, όπως το Wood & Forest Services Center της Castilla & Leon της Ισπανίας, το San Marco Project Research Centre – University of Rome της Ιταλίας, το Executive Forest Agency της Βουλγαρίας, το Forest Research Institute της Πολωνίας, το Forest Institute της Λιθουανίας και το Slovenian Forestry Institute της Σλοβενίας.