Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Δ. Μακρής: "Στο δήμο Μεσολογγίου να περιέλθουν οι αλυκές"

Ο επικεφαλής του συνδυασμού "Ελληνική Αυγή" Μεσολογγίου, Δ. Μακρής σε γραπτή του δήλωση αναφέρεται στην επικείμενη ιδιωτικοπόιηση των Ελληνικών Αλυκών Α. Ε. .

Η δήλωση εχει ως εξής:

"Σχετικά με την πρόσληψη νομικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων από το υπουργείο για την αξιοποίηση του 55,19% που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία Ελληνικές Αλυκές θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε τα εξής :

Το τμήμα των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε που υπάρχει εντός των ορίων του δήμου Ι.Π Μεσολογγίου και προέρχεται από την την ένταξη της προγενέστερης εταιρείας Αλυκαί Μεσολογγίου Α.Ε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όχι μόνο της οικονομικής αλλά και της πολιτισμικής και της οικολογικής ζωής του δήμου μας. Για αυτό οποιαδήποτε απόφαση για την εκχώρηση του 55,19% που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία Ελληνικές Αλυκές δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά με νομικά και χρηματοοικονομικά κριτήρια από το υπουργείο οικονομικών χωρίς να ληφθεί υπόψη η άποψη των δημοτών που ζουν και δραστηριοποιούνται στον δήμο Ι.Π Μεσολογγίου .

Ο συνδυασμός μας Ελληνική Αυγή θα στηρίξει με κάθε μέσο οποιαδήποτε προσπάθεια που σκοπούς έχει :

Ανεξαρτητοποίηση των Αλυκών Μεσολογγίου από τις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε (11.220 στρ σε σύνολο 21.420 στρ δηλ το 52,5% της συνολικής έκτασης και 120.000 τόνους σε σύνολο 232.000 τόνους δηλ το 51,5% της συνολικής παραγωγής) και στην συνέχεια εκχώρηση των δικαιωμάτων του δημοσίου στον δήμο μας .

Έτσι θα εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας για τους δημότες Ι.Π Μεσολογγίου αλλά και τα κέρδη θα μένουν στον δήμο για μείωση δημοτικών τελών κλπ

Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς από δραστηριότητες σχετικές με τις αλυκές .

Εκμετάλλευση των αλυκών Μεσολογγίου σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των ειδών που ζουν γύρω από αυτές.

Θα πρέπει όλοι οι πολιτικοί κοινωνικοί και πολιτιστικοί φορείς να ενώσουν τις προσπάθειες τους για το καλό του Δήμου μακριά από μικροπολιτικά ή ιδιωτικά συμφέροντα .

Καλούμε όλους να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό το θέμα και ο Δήμος να συντονίσει τις ενέργειες που θα αποφασιστούν."