Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Διευρύνεται η συνεργασία των περιφερειών της Αδριατικής και του Ιονίου

Στις 10 - 12 Ιουνίου, στην πόλη της Κέρκυρας, πραγματοποιήθηκε το 14ο Συνέδριο του Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου, στο όποιο έλαβε μέρος το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εκπροσωπώντας τα Ελληνικά Επιμελητήρια στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Το Συνέδριο του Φόρουμ πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο της Κέρκυρας

Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος περισσότεροι από 260 εκπρόσωποι Επιμελητηρίων από οκτώ χώρες, εκπρόσωποι του δικτύου των Ευρω-Επιμελητηρίων (Eurochamber), του δικτύου των Επιμελητηρίων της Μεσογείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου, περιφερειακών και τοπικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων, ενώσεων και συνεταιρισμών επιχειρηματιών, γεγονός που καταδεικνύει το πολιτικό και θεσμικό βάρος και την σημασία που διαδραματίζει στην περιοχή το Φόρουμ.

 

Υπενθυμίζεται ότι το Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου ιδρύθηκε για να προωθήσει δράσεις ανάπτυξης και σύσφιξης σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών περιοχών στην Αδριατική και το Ιόνιο, μέσω κοινών δράσεων.

Το 14ο Συνέδριο επικεντρώθηκε στην στρατηγική για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των χωρών της περιοχής, καθώς και χωρών από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 18/6 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση και ένα σχέδιο δράσης που δρομολογούν επισήμως τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου. Στόχος της στρατηγικής είναι να βοηθήσει τα 70 εκατ. κατοίκους της Μακροπεριφέρειας να επωφεληθούν από τη στενότερη σε τομείς όπως η προώθηση της θαλάσσιας οικονομίας, η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντας, η ολοκλήρωση των μεταφορικών και ενεργειακών δικτύων και η προαγωγή του βιώσιμου τουρισμού.

Η στρατηγική, της οποίας η καταληκτική Διάσκεψη ενδιαφερόμενων φορέων φιλοξενήθηκε στην Αθήνα στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2014 ( στην οποία έλαβε μέρος και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ) στο πλαίσιο της Ελληνικής προεδρίας, είναι πολύτιμη ευκαιρία για ταδυνητικά κράτη μέλη της ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες να εργαστούν στο πλευρό ορισμένων κρατών μελών, συμβάλλοντας, συγκεκριμένα, στην ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για την πρώτη «μακροπεριφερειακή στρατηγική» της ΕΕ στην οποία συμμετέχει μια τόσο μεγάλη αναλογία τρίτων χωρών (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία) σε συνεργασία με κράτη μέλη της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία). Η στρατηγική αφορά κατά κύριο λόγο τις ευκαιρίες που παρέχει η θαλάσσια οικονομία – «γαλάζια ανάπτυξη», συνδυασμό χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών, ενεργειακή συνδεσιμότητα, προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμο τουρισμό – τομείς που είναι σίγουρο ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας. Το σημείο εκκίνησης για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2012 και τώρα ενσωματώνεται στη στρατηγική.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου υπεγράφη η Κοινή Διακήρυξη «Mediterranean Diet» με προτάσεις για την προώθηση και ενίσχυση του ρόλου της Μεσογειακής Διατροφής όπως αυτή έχει οριστεί από την Unesco, με ένα δίκτυο από παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, νομικά, επιχειρησιακά κ.α.

Παράλληλα στις τρεις ημέρες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν διαφορετικά θεματικά τραπέζια εργασίας, αφιερωμένα στους τέσσερεις πυλώνες για την στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου που αφορούσαν στις ενότητες: Γαλάζια Ανάπτυξη, Μεταφορές-Σύνδεση της περιοχής, Ποιότητα του Περιβάλλοντος, Βιώσιμο Τουρισμό, καιΕυρωπαϊκά Προγράμματα.

Στόχος ήταν η ανάδειξη πρωτοβουλιών και δράσεων, η προετοιμασία για στενότερη συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμικών δικτύων της Μακροπεριφέρειας, καθώς και η προσπάθεια για εμπέδωσή της από τον επιχειρηματικό κόσμο στα πλαίσια της συνεργασίας και της εξωστρέφειας .