Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Επίκαιρο!... Προς Θερμόαιμους Νεαρούς και Ώριμους: "Μια συμβουλή, όχι δική μου!... "


 Γράφει ο Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης

Καθηγητής Θεολογίας

Στην υποθετική περίπτωση που οι εμπλεκόμενοι με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος στη ζωή μας, (Εθνικά, κοινωνικά και άλλα), γνώριζαν τον αποκαλυπτικό και απόλυτα σωστό και αιώνιο Νόμο του Θεού, θα ενεργούσαν κατά τη συμβολή του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Εκείνος, για την περίπτωση, διατύπωσε προς την πανανθρώπινη Οικουμένη δια της Εκκλησίας των Κορινθίων, τρεις σημαντικές συμβουλές του.
Συμβούλεψε με έμφαση, ως κανόνες:
1. «Πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ού πάντα συμφέρει». Δηλαδή: Όλα έχω το δικαίωμα να τα πράττω, αλλά δεν είναι συμφέρον και ωφέλιμο για μένα να τα πράττω όλα.
2. «Πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ού πάντα οικοδομεί». Δηλαδή: Όλα έχω το δικαίωμα να τα πράττω, αλλά δεν οικοδομούν όλα στο έργο της σωτηρίας.
3. «Πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ούκ εγώ εξουσιασθήσομαι υπό τινος». Δηλαδή: Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα εξουσιασθώ και δεν θα υποδουλωθώ σε τίποτε.
Οι κανόνες αυτοί, δεν δημιουργούν περιπέτειες, ειρηνεύουν.Σκέπτομαι κατόπιν τούτων των χρυσών κανόνων: Αν στην Εθνική, κοινωνική και προσωπική ζωή μας, πορευόμασταν σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες και όσους άλλους κατέχουμε, ως παρακαταθήκη, από το σκεπτικό γενναίων πνευμάτων της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς μας, δεν θα γνωρίζαμε από λαθεμένες ενέργειες. Ο Παρθενώνας και η Αγιά Σοφιά, αυτούς τους κανόνες διαγγέλλουν. 
Η μέγιστη δε κληρονομιά, ως κώδικας δεοντολογίας στην πολιτική ζωή των Εθνών, είναι αυτή του Αβραάμ Λίνκολν. Παραδόθηκε, ως υποθήκη στους λαούς: Η Βίβλος!...  Η Αγία Γραφή!...

Ιερά Πόλις Μεσολογγίου 19η Απριλίου 2018