Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

Την ολοκληρωση του κόμβου της Πλευρώνας ζητά απο το ΥΠΕΧΩΔΕ ο νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας

Ο νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος με επιστολή του στο ΥΠΕΧΩΔΕ ζητά να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του κόμβου που συνδέει την Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων με τον αρχαιολογικό χώρο της Πλευρώνας.
Σύμφωνα με τον κ. Σώκο λόγω του ότι από τις αρχές του έτους θα καταστεί επισκέψιμος για το κοινό επιβάλλεται να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του έργου.
Συγκεκριμένα ο κ. Σώκος στην επιστολή του προς τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ Θεμ. Ξανθόπουλο σημειώνει:
«Σας γνωρίζουμε ότι στον άξονα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων και στην περιοχή της αρχαίας Πλευρώνας υφίσταται ημιτελής κόμβος εισόδου στην οδό προσπελάσεως η οποία οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο.
Από 01-01-2009 ο αρχαιολογικός χώρος, πλήρως αναδειχθείς, θα αποδοθεί στους επισκέπτες.
Επειδή ο αριθμός των επισκεπτών αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλος λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος του μνημείου και της φυσικής θέσεώς του (δεσπόζει της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και του Πατραϊκού κόλπου),
Παρακαλούμε όπως χρηματοδοτήσετε το έργο ολοκλήρωσης του κόμβου στο συγκεκριμένο σημείο.
Σημειώνεται ότι το ημιτελές έργο εκτελέστηκε βάσει πλήρους μελέτης από την Δ.Ε.Σ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και έχει ρυθμιστεί το θέμα της απαλλοτρίωσης του».