Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2008

Με "ρεκόρ" θεμάτων προς συζήτηση συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου

Με ρεκόρ θεμάτων προς συζήτηση συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί το Δημοτικό Συμβούλιου Μεσολογγίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην κεντρική πλατεία της πόλης.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 60 θέματα προς συζήτηση.
Να σημειώσουμε ότι ο αυξημένος αριθμός των θεμάτων οφείλεται σε πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΣΔΑ βάση της οποίας το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίζει αντί της Δημαρχιακής Επιτροπής για τις αναθέσεις έργων μικρού προϋπολογισμού καθώς και για την έγκριση αποφάσεων αυτής.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Σχετικά με Ακαδημία της Ελευθερίας .
2. Αποδοχή δανείου ποσού 1.300.000,00 € από Ε.Τ.Ε. Α.Ε..
3. Αποδοχή και κατανομή ποσού 5.808,00 € για υλοποίηση προγράμματος Σχολικών Τροχονόμων.
4. Αντικατάσταση μέλους σχολικής επιτροπής 3ου Δημοτικού Σχολείου.
5. Αντικατάσταση μέλους σχολικής επιτροπής 7ου Νηπιαγωγείου Σχολείου.
6. Αντικατάσταση μέλους σχολικής επιτροπής 2ου Νηπιαγωγείου Ευηνοχωρίου.
7. Αντικατάσταση μέλους σχολικής επιτροπής Δημοτικών Σχολείων Ελληνικών και Κάτω Αμπελίων.
8. Ορισμός Δ/κού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευηνοχωρίου .
9. Αποδοχή και κατανομή ποσού 150.000,00 € για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες.
10. Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.068,00 € από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δημοτικών Παιδικών σταθμών .
11. Αποδοχή και κατανομή ποσού 8.427,00 € από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δημοτικού Σταδίου .
12. Αποδοχή και κατανομή ποσού 26.100,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολείων του Δήμου.
13. Μεταβολές βεβαιωτικών καταλόγων.
14. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο.
15. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν .
16. Έγκριση συνδιοργάνωσης συνεδρίου «Η Διδασκαλία των Ν.Ελληνικών σε όλο το κόσμο» .
17. Ορισμός εκπροσώπων στο Δ/κό Συμβούλιο της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων .
18. Άρδευση ελαιώνων στον οικισμό Χατζαίϊκα του Τ. Δ. Αγίου Θωμά .
19. Έγκριση μελέτης πεζοδρόμησης πλατείας Μ. Μπότσαρη .
20. Έγκριση απόφασης Δ/κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» για καταβολή τροφείων .
21. Έγκριση χώρου λειτουργίας λαϊκών αγορών .
22. Αποδοχή και κατανομή ποσού 150.000,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
23. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ ευρείας περιοχής Μεσολογγίου».
24. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή οδών, πλατειών κλπ. σε περιοχή Αν. Αλιπέδων».
25. Οριστική παραλαβή του έργου «Βελτίωση αθλητικών υποδομών σε Τ.Δ. Μουσούρων».
26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Οδοποιία προς ΧΥΤΑ».
27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Διάνοιξη δρόμων κλπ. για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως σε Καλλονή-Βίγλα-Άγιο Δημήτριο».
28. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων .
29. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης συνεδριάσεων σε μέλη Δ/κών Συμβουλίων Νομικών προσώπων του Δήμου .
30. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ΔΕΥΑΜ για τη κάλυψη συμμετοχής της επιχείρησης στη κατασκευή του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Αγίου Θωμά και αγωγού μεταφοράς λυμάτων από Δ.Δ. Αγ. Θωμά σε ΕΕΛ Μεσολογγίου» .
31. Έγκριση μείωσης τιμολογίου της ΔΕΥΑΜ για ΑΜΕΑ .
32. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου της ΔΕΥΑΜ από Τ.Π.Δ. για συμμετοχή στο έργο «Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από γέφυρα Ευήνου έως δεξαμενή ύδρευσης Ι.Π. Μεσολογγίου και ύδρευσης Δ.Δ. Κουδουνίου » .
33. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Αριστοτελείου Πανεπ/μίου Θεσ/νίκης .
34. Ανάθεση εργασιών πλατείας έναντι Δημαρχείου οδού Μάγερ .
35. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών κοπής χόρτων σε Τ.Δ. Αγ. Γεωργίου.
36. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών κοπής χόρτων σε Τ.Δ. Αγ. Θωμά.
37. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών κοπής χόρτων σε Τ.Δ. Μουσούρων.
38. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών κοπής χόρτων σε οικισμούς πόλεως Μεσολογγίου.
39. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης δημοτικών κτιρίων .
40. Απ’ ευθείας ανάθεση επίχωσης πλατείας Τ.Δ. Ευηνοχωρίου με αυτούσιο αμμοχάλικο .
41. Απ’ ευθείας ανάθεση διαμόρφωσης χώρου για κατασκευή πλατείας σε Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου .
42. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης περιβάλλοντος χώρου Κήπου Ηρώων και Μουσείων του Δήμου .
43. Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής για μίσθωση κτιρίου των παλαιών σφαγείων σε Τ.Δ. Ευηνοχωρίου .
44. Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με ενστάσεις περί τροποποίησης Δημοτικής στενωπού σε Ο.Τ. 34 .
45. Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση σχεδίου πόλεως σε ιδιοκτησία Αλ. Δασκαλή .
46. Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής για οριοθέτηση χώρου και χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης αναπηρικού περιπτέρου .
47. Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με έγκριση παραχώρησης χώρου για εγκατάσταση μετασχηματιστή από τη ΔΕΗ .
48. Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής για στάθμευση αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ράπεση .
49. Εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής για άδεια εισόδου-εξόδου οχήματος επί της οδού Λ. Βύρωνος .
50. Ανάθεση προμήθειας σκυροδέματος για διαπλάτυνση κεντρικού δρόμου σε Τ.Δ. Κουδουνίου .
51. Ανάθεση εργασιών απεντόμωσης-απολύμανσης σε Δημοτικό κτίριο .
52. Ανάθεση μίσθωσης μηχανήματος για καθαρισμό αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου .
53. Ανάθεση μίσθωσης μηχανήματος για αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στη περιοχή Κλείσοβας .
54. Προμήθεια δύο (2) καινούργιων απορριμματοφόρων αυτοκινήτων με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρ. 16 m3 περίπου έκαστο, και ενός (1) αυτοκινήτου πλυντηρίου κάδων απορ/των χωρ. δεξ. νερού 5000 lt, με απλή χρηματοδοτική μίσθωση, με δικαίωμα αγοράς των ειδών και με καταβολή τριμηνιαίων μισθωμάτων για πέντε (5) έτη.
55. Έγκριση διετούς σχεδίου δράσης και συμβάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Πρόνοιας, Περιβάλλοντος, Αθλητισμού, Ανάπτυξης Μεσολογγίου .
56. Έγκριση προυπ/σμού οικον. έτους 2008 της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.Α Μεσολογγίου .
57. Έγκριση παραχώρησης φάρου νήσου Βασιλαδίου στη Δ.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.Α. Μεσολογγίου .
58. Εγκρίσεις δαπανών του Κ.Π.Ε. .
59. Εγκρίσεις δαπανών.
60. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος