Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την Ανακύκλωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος


«Σήμερα είναι η ώρα να αλλάξουμε πραγματικά σελίδα στο τομέα της ανακύκλωσης. Είναι η ώρα για ένα γενναίο, τολμηρό βήμα για την χώρα. Και έχει την πολιτική του σημασία του το γεγονός ότι αυτό το τολμηρό βήμα το κάνουμε τώρα» τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ολομέλεια της βουλής, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θάνος Μωραΐτης, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις αλλαγές του υφιστάμενου νόμου του Υπουργείου για την ανακύκλωση.
Ο κ. Μωραΐτης αρχικά αναφέρθηκε στην σημασία της ανακύκλωσης και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν καθώς και στις πολιτικές που εφαρμόζονταν για τον τομέα μέχρι σήμερα, για να επισημάνει την ανάγκη προώθησης τολμηρών αλλαγών και ουσιαστικής βελτίωσης του υφιστάμενου πλαισίου.
Οι βασικότερες τροποποιήσεις του νόμου 2939/2001 είναι:
- Η ενεργοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ), ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα μέσα από μια νέα δέσμη μέτρων για την χρηματοδότηση και την στελέχωσή του.
- Η απλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών για την ορθή λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.
- Η αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην Πολιτεία να παρεμβαίνει σε τακτική βάση
- Η εφαρμογή ενός ισχυρού μηχανισμού ελέγχου και ποινών
Επίσης θεσπίζεται ρητά ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των Φορέων Ανακύκλωσης και τέλος παρέχονται κίνητρα στους ΟΤΑ, ώστε να προωθούν την ανακύκλωση και να αποφεύγουν την απόρριψη απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ.
Με αυτόν τον τρόπο οι δήμοι θα έχουν κίνητρο να πετούν όλο και λιγότερα σκουπίδια και άρα να προωθούν την ανακύκλωση.
Με τις τροποποιήσεις του νόμου επίσης ρυθμίζονται και άλλα θέματα, πολύ σημαντικά για την προώθηση και εφαρμογή της ανακύκλωσης στην πράξη.
«Προωθούμε την πράσινη οικονομία με όφελος τόσο στο περιβάλλον όσο και της οικονομίας της χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή, επιδιώκουμε τη συμβολή όλων», τόνισε ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Θάνος Μωραΐτης.