Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Σκληρή ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Αλιέων για την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης


Με ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδας καταγγέλλει την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την άρνησή της να χορηγήσει στην ΣΑΕ τα αντίγραφα των σχεδίων διαχείρισης που έχουν υποβληθεί στη χώρα μας για τα αλιευτικά εργαλεία γρι γρι και βιντζότρατα.
Στην ανακοίνωση τονίζεται:
«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρώντας αλλά και συνεχίζοντας απαρέγκλιτα την πολιτική των κυρίων Κοντού και Κιλτίδη για τον τομέα της αλιείας, υπονομεύοντας τον Ε.Κ 1967/2006, αρνείται παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας να χορηγήσει αντίγραφα των σχεδίων διαχείρισης που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε για τα αλιευτικά εργαλεία γρι γρι και βιντζότρατα κατά παράβαση κάθε έννοιας νομιμότητας εφόσον είναι δημόσια έγγραφα και έχουν ζητηθεί από θεσμική οργάνωση προκειμένω να υπάρχει ενημέρωση για να γίνει σχετική παρέμβαση στην Ε.Ε.
Υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο σχέδιο διαχείρισης για το γρι γρι, το οποίο είχε απορριφθεί μετά το δικό μας αντιδιαχειριστικό σχέδιο και το οποίο περιείχε πληθώρα ψευδών στοιχείων για να εξαπατήσει την Επιτροπή και που η πρώην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑ&Τ αρνούνταν να μας το χορηγήσει, μας το χορήγησε ο Μαλτέζος Επίτροπος κ. Borg, παραδίδοντας μας ταυτόχρονα και μάθημα δημοκρατίας.
Θεωρούμε ότι το δικαίωμα της πληροφορίας, και των απαντήσεων στα αιτήματα των θεσμικών οργανώσεων είναι συστατικό κομμάτι της δημοκρατίας.
Καλούμε για άλλη μια φορά δημόσια την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα. Μπατζελή να μας χορηγήσει αντίγραφα των δύο διαχειριστικών σχεδίων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις που η Γενική Δ/νση Αλιείας της Ε.Ε έθεσε στη χώρα μας προκειμένω να προωθηθούν τα διαχειριστικά σχέδια.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρήσουμε ότι προσπαθεί το υπουργείο να αποκρύψει στοιχεία με τα οποία κάποιοι επιχειρούν να εξαπατήσουν όχι μόνο την Επιτροπή αλλά και τους Έλληνες ψαράδες.
Επιπλέον κάνουμε γνωστό ότι έχουμε ήδη προσφύγει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή με σχετική καταγγελία όσον αφορά την άδικη μεταχείριση, αθέμιτες διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, παράλειψη οφειλόμενης απάντησης, άρνηση παροχής πληροφοριών και αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα οποία στο σύνολό τους συνιστούν περίπτωση κακοδιοίκησης.»