Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

Μείωση αντιδημάρχων και ειδικών συνεργατών στο δήμο Μεσολογγίου προτείνει ο Γ. Αναγνωστόπουλος

Στο ζήτημα που έχει προκύψει στο δήμο Μεσολογγίου, από την μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του δήμου - με ευθύνη της δημοτικής αρχής - στην καταβολή των δόσεων για την αποπληρωμή του μηχανολογικού εξοπλισμού (δύο απορριμματοφόρα και ένα πλυντήριο κάδων) αναφέρεται σε δήλωσή του ο τ. δήμαρχος Μεσολογγίου, Γιάννης Αναγνωστόπουλος:
«Ένα από τα ελάχιστα αιτήματα που μου έθεσε ο κύριος Κατσούλης, μόλις εκλέχτηκε δήμαρχος ήταν να μην χρησιμοποιηθούν - το διάστημα που απέμενε μέχρι και την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του - τα τρία οχήματα που είχαμε προμηθευτεί για την υπηρεσία καθαριότητας.
Να σημειωθεί, ότι η προμήθεια των τριών οχημάτων έγινε, διότι υπήρχε αντικειμενική έλλειψη στον μηχανολογικό εξοπλισμό της υπηρεσίας καθαριότητας καθώς και με την προοπτική της διοικητικής μεταρρύθμισης.


Μάλιστα, οι διαδικασίες ξεκίνησαν από τα τέλη του 2008 και ολοκληρώθηκαν με την παραλαβή των τριών οχημάτων το φθινόπωρο του 2010, ενώ για την προμήθεια έγινε διεθνής διαγωνισμός, με επιβλέπουσα αρχή την ΤΥΔΚΥ (σ.σ. υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) και με την σύμφωνη γνώμη σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής.
Θυμίζω, ότι ειδικά για το πλυντήριο κάδων, η ανάγκη ήταν επιτακτική για το λόγο ότι αυτό που υπήρχε ήταν παλαιό και ετησίως δαπανούταν τεράστια χρηματικά ποσά για την επισκευή του και ταυτόχρονα για μεγάλα χρονικά διαστήματα ήταν εκτός λειτουργίας.
Το αίτημα για «μη χρήση των οχημάτων» έγινε δεκτό, παρά το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο στη διάθεση της υπηρεσίας καθαριότητας δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα απορριμματοφόρα για τη συλλογή των σκουπιδιών, με αποτέλεσμα τότε, να γίνεται περιορισμένη αποκομιδή. Μάλιστα τότε είχε υπάρξει και σχετική ανακοίνωση από το δήμο.
Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του ο κ. Κατσούλης όχι μόνο και δεν ακύρωσε την προμήθεια, αλλά αντίθετα με τα όσα υποστήριζε, έθεσε σε χρήση τα τρία οχήματα.
Και ενώ, τα έθεσε σε χρήση και οι κόλακές του επαίρονταν, «για βελτίωση της καθαριότητας»…, η δημοτική αρχή δεν προέβη στην καταβολή των δόσεων, για την αποπληρωμή του κόστους της προμήθειας.
Έτσι, φθάσαμε στο σημείο της κατάσχεσης των τριών οχημάτων, από το τραπεζικό ίδρυμα που είχε χρηματοδοτήσει την προμήθεια, αφού ο δήμος ήταν αφερέγγυος στις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Η πρακτική που ακολουθήθηκε από τη δημοτική αρχή, είναι προφανές ότι πλήττει ανεπανόρθωτα το κύρος του δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, μιας και εσκεμμένα τον καθιστά αφερέγγυο και ανυπόληπτο.
Επίσης, είναι ανάξιος σχολιασμού, ο ισχυρισμός του κυρίου Κατσούλη για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα «περί ακριβής προμήθειας». Ένας ισχυρισμός απόλυτα ψευδής, προσαρμοσμένος στην πρακτική του κυρίου Κατσούλη να μεταθέτει αλλού, την ανεπάρκειά του.
Όπως επίσης ενδιαφέρον έχει να πει με συγκεκριμένα στοιχεία πως μπορούσε να γίνει τότε φθηνότερη η προμήθεια…
Τέλος, αναφορικά με την έλλειψη ρευστότητας και την οικονομική στενότητα που επικαλείται για την μη καταβολή των δόσεων είναι ακόμη ένα τέχνασμα διότι ο δήμος κάλλιστα θα μπορούσε να είχε εξοικονομήσει πόρους, από τη μείωση των αντιδημάρχων και των ειδικών συνεργατών, καθώς πλέον είναι κοινά αποδεκτό ότι αυτοί αποτελούν αποτέλεσμα προεκλογικών συμφωνιών και δεσμεύσεων και μόνο, αφού ελάχιστα έχουν προσφέρει, σε σχέση με τη δαπάνη που επιβαρύνεται ετησίως ο δήμος.»