Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

Διαδραστικός Σταθμός Πληροφόρησης (Infokiosk) στο ΤΕΙ Μεσολογγίου

Μια νέα υπηρεσία προσφέρεται στους σπουδαστές του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ιδρύματος (www.teimes.gr/career) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας-eBusiness Lab (http://www.ebusiness-lab.gr/) του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία (http://www.epdo.teimes.gr/), εγκατέστησαν ένα διαδραστικό σταθμό πληροφόρησης (InfoKiosk) των σπουδαστών και των επισκεπτών του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Ο σταθμός αυτός προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης για όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Μεσολογγίου καθώς και ενημερωτικό υλικό για την πόλη του Μεσολογγίου. Το InfoKiosk βρίσκεται συνδεδεμένο στο internet και οι σπουδαστές, χρησιμοποιώντας την έγχρωμη οθόνη αφής (touch screen, 42 ίντσες) που έχει εγκατασταθεί, έχουν πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές και διαδραστικές υπηρεσίες του ιδρύματος. Με αυτό τον τρόπο έχουν πρόσβαση στη συμπλήρωση αιτήσεων προς τις γραμματείες των τμημάτων για έκδοση πιστοποιητικών, στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων και συγγραμμάτων, ενημέρωση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων και των βαθμών των εργαστηρίων και πρόσβαση στο υλικό όλων των μαθημάτων που βρίσκεται στο internet. Επιπλέον οι σπουδαστές, μπορούν να καταχωρούν ηλεκτρονικά τα βιογραφικά τους σημειώματα, να ενημερώνονται για νέες θέσεις εργασίας και Πρακτικής Άσκησης, αλλά και για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο διαδραστικός σταθμός πληροφόρησης (InfoKiosk) εντάσσεται στα πλαίσια της προβολής του ρόλου του Γραφείου Διασύνδεσης καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους σπουδαστές του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Επιπλέον, αποτελεί την αρχή μιας σειράς από εφαρμογές, που υλοποιούνται σε συνεργασία με το eBusiness Lab με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από απόσταση στο σύνολο των σπουδαστών του ΤΕΙ Μεσολογγίου.