Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Με την καθιέρωση "Ημέρας Υδατοκαλλιέργειας" το επίσημο Open Day για το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι στις 30 Νοεμβρίου


Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, προς τιμή της εορτής του ιεραποστόλου Αγ. Ανδρέα, αλιέα στο επάγγελμα, πολιούχο της Πάτρας και σύμβολο του Πανεπιστημίου Πατρών, τo νεοιδρυθέν Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκαινιάζει την λειτουργία του με Επιστημονική Ημερίδα και Open Day με επισκέψεις (10:30-16:00) στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Μεσολόγγι.
Ανάλογη εκδήλωση πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με αφορμή τον εγκαινιασμό του Τμήματος, σε συνδυασμό με ανάλογες δράσεις στην Ισπανία, όπου έχει ήδη καθιερωθεί ως "Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας" η εορτή του Αγίου Ανδρέα. 

Η διοργάνωση υλοποιείται με την υποστήριξη και συμμετοχή της ΕΛ.Ο.Π.Υ. (Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας).
Όλοι οι Τοπικοί Φορείς, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι πολίτες που ενδιαφέρονται να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, παρακαλούνται όπως δηλώσουν την πρόθεση τους μέχρι τις 26 Νοεμβρίου (jtheo@upatras.gr, τηλ. 2631058438).

Λίγα λόγια για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛ.Ο.Π.Υ.)

Υποστηρίζοντας ενεργά την αειφόρο ανάπτυξη των Μελών της, η µη κερδοσκοπική Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (EΛ.Ο.Π.Υ.) ιδρύθηκε το 2016 και αποτελείται σήμερα από 23 Μέλη, που έχουν μονάδες στην ελληνική επικράτεια. Αντιπροσωπεύοντας περίπου 80% της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, η ΕΛ.Ο.Π.Υ. παρέχει στα Μέλη της πολλαπλά οφέλη όσον αφορά στη συνεργασία, την υποστήριξη, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την πρόοδο, την επίλυση προβλημάτων, την επικοινωνία µε τις αρχές και άλλα. Αποστολή της EΛ.Ο.Π.Υ. η εδραίωση της ελληνικής ταυτότητας και η ανάδειξη των αξιοσημείωτων χαρακτηριστικών και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των φρέσκων ελληνικών ψαριών που αναπτύσσονται µε διαφανείς διαδικασίες στα ιχθυοτροφεία των Μελών, στην πεντακάθαρη, διάφανη ελληνική θάλασσα, σύμφωνα µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.