Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015

Καθήκοντα εντεταλμένου συμβούλου σε τρία ακόμη μέλη της πλειοψηφίας ανέθεσε ο Νκος Καραπάνος

Με απόφαση του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Ν. Καραπάνου, ανατίθενται καθήκοντα Εντεταλμένου Σύμβουλου σε ακόμη τρεις δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας.

Συγκεκριμένα:

1. Στην κυρία Τσέλιου – Παναγοδήμου Ευαγγελία με αρμοδιότητες:

α) Ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των κοινωνικών δομών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού

β) Ευθύνη όλων των διαδικασιών για τις ενέργειες της δωρεάν διανομής και υπόλογος – κατά νόμο υπεύθυνη για κάθε στοιχείο/πληροφορία προς τις εθνικές και κοινοτικές αρχές.

2. Στον κ. Γιαννόπουλο Κων/νο με αρμοδιότητες:


α) Ανάπτυξης και διαχείρισης Δημοτικής περιουσίας

β) Καταγραφή δημοτικών κτημάτων – κτιρίων – οικοπέδων

γ) Προσδιορισμός πρακτικών για βελτίωση των εσόδων του Δήμου (δημιουργία προσόδων) από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας

3. Στον κ. Κότσαλο Ανδρέα με αρμοδιότητες:

Α) Την υπογραφή όλων των εγγράφων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων «με εντολή Δημάρχου», των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ΔΕ Οινιαδών

Β) την μέριμνα για τον έλεγχο και την κατάσταση του εξοπλισμού και της περιουσίας της ΔΕ Οινιαδών

Γ) τη συνεργασία με τον πρόεδρο των Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων της ΔΕ Οινιαδών

Δ) την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρμοδιότητες ως εντεταλμένων συμβούλων των κ.κ. Λάμπρου Σταθόπουλου, Μπαλαμπάνη Δημητρίου, Ψυλογιάννη Σπυρ. και Κοντογιάννη Γεωργίου, παραμένουν ως έχουν.