Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015

Θετική η εικόνα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και στο Εξωτερικό

Την προηγούμενη εβδομάδα διοργανώθηκε στο Rotterdam στην Ολλανδία το 15ο Διεθνές Συνέδριο Μηχανικής στο Διαδίκτυο (International Conference on Web Engineering). Στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσε το πρώτο Workshop στην Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα σε Κοινωνικά Δίκτυα.

Στα πλαίσια του Workshop παρουσιάστηκαν από διαφορετικούς ερευνητές ενδιαφέρουσα ερευνητικά αποτελέσματα για την αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται από τη χρήση του Facebook, Foursquare, Twitter. Linkedin και άλλα κοινωνικά δίκτυα. Πολύ σημαντική ήταν και η παρουσία ερευνητών από την Ελλάδα που ανέδειξαν την έντονη ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο αυτό.

Ερευνητές από την Ελλάδα παρουσίασαν ερευνητικά αποτελέσματα για τη χρήση δεδομένων από το Facebook και το Foursquare για τη μελέτη της κίνησης σε αεροδρόμια σε πραγματικό χρόνο. Άλλοι ερευνητές παρουσίασαν τη δυνατότητα χρήσης δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα για την υποβοήθηση της διαδικασίας αξιολόγησης υποψηφίων δημιουργώντας το κοινωνικό προφίλ των υποψηφίων.

Ερευνητές από την Αυστρία παρουσίασαν ένα καινοτομικό σύστημα για χρήση μουσικών συστάσεων σε λάτρεις της μουσικής σε πραγματικό χρόνο με βάση την ανίχνευση των προτιμήσεων τους. Από την Ολλανδία παρουσιάστηκαν αυτόματα συστήματα συλλογής posts από το Twitter κατά τη διάρκεια μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Τέλος από την Ιρλανδία παρουσιάστηκαν πρώιμα ερευνητικά αποτελέσματα πάνω στη συσχέτιση Twitter posts χρηστών, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.

Ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, κ Σπύρος Συρμακέσης που συντόνιζε το workshop μας μετέφερε την πλήρη ικανοποίηση του από την επιτυχία της προσπάθειας αυτής αλλά και τα πολύ ευμενή σχόλια των διοργανωτών του Διεθνούς Συνεδρίου καθώς και την πρόσκληση τους προς το Τμήμα για τη συνέχιση της συνεργασίας τους και στις επόμενες δραστηριότητες του συνεδρίου το 2016 στην Ελβετία.

Είναι φανερό πως το νεοσύστατο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχει ξεκινήσει την ανοδική του πορεία που ήταν αναμενόμενη λόγου της υψηλής εξειδίκευσης του συνόλου του εκπαιδευτικού του προσωπικού.