Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Τι ζητά ο δήμος Μεσολογγίου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπ. Εσωτερικών

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου πρόκειται να υποβάλλει τις σχετικές  προτάσεις, μελέτες και τεχνικά δελτία για ένταξη σε δυο άξονες προτεραιότητας.
Ειδικότερα η πρώτη πρόταση αφορά την ένταξη του Δήμου στον άξονα «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» ύψους 225.000 ευρώ, και αφορά   την «Προμήθεια μηχανημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», με σκοπό την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ’ επέκταση των υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση αναγκών της καθημερινότητας των πολιτών.
Η δεύτερη πρόταση, απευθύνεται στον άξονα «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ύψους 184.100 ευρώ και στόχο έχει την βελτίωση των κτηριακών συγκροτημάτων που στεγάζουν σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.