Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Ο Μεσολογγίτης ΓΓ του υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γρηγόρης Θεοδωράκης για τα έργα που υλοποιούνται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου

«Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας για να είναι βιώσιμη πρέπει να είναι δίκαιη. Και για να είναι δίκαιη πρέπει να στηρίζεται σε μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση.
Μια Δημόσια Διοίκηση, χτισμένη σε στέρεες βάσεις μακριά από τις πελατειακές λογικές του παρελθόντος.
Μια Διοίκηση ακομμάτιστη, δημοκρατική, διαφανή και αποτελεσματική. Μια Διοίκηση που θα λειτουργεί με απλές και ψηφιακές διαδικασίες διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και το έργο των επιχειρήσεων.
Μια Δημόσια Διοίκηση, που οδεύοντας προς το 2020, θα αποτελέσει τον θεματοφύλακα της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ταυτόχρονα το όχημα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας». τόνισε ο Μεσολογγίτης, ΓΓ του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γρηγόρης Θεοδωράκης ολοκληρώνοντας την συνοπτική παρουσίαση δράσεων του υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, σε ομιλία του στο στρογγυλό τραπέζι «Διοικητική Ανασυγκρότηση, Δημόσιες Υπηρεσίες και Ψηφιακές Δεξιότητες», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 9ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στη Δυτική Ελλάδα, που διεξήχθη στην Πάτρα στις αρχές του μήνα.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το υπουργείο έχει υλοποιήσει και δρομολογήσει συγκεκριμένες  δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου με απώτερο στόχο το οριστικό τέλος στη λογική των αποσπασματικών έργων, που αδυνατούν να διασυνδεθούν και να διαλειτουργήσουν και επιδίωξη την έγκαιρη διάγνωση των αναγκών, κεντρικό συντονισμό, οριζόντιες λύσεις και αναγκαίες δράσεις διαλειτουργικότητας.

Ακολουθεί η ομιλία του κ. Θεοδωράκη που παρουσιάζει τις δράσεις που έχουν  ή πρόκειται να αναληφθούν:«Στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019», βασική προτεραιότητα αποτελεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής υλοποιούμε ήδη σειρά σημαντικών έργων και δράσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου.
Είναι γνωστό πως επί σειρά ετών, το σύστημα παραγωγής έργων και δράσεων ΤΠΕ στο Δημόσιο χαρακτηριζόταν από συγκεκριμένες παθογένειες: έργα τύπου «σιλό», επαναλήψεις και επικαλύψεις με παράλληλα προβλήματα από την έλλειψη διαλειτουργικότητας, υπερκοστολογήσεις, μεγάλη σπατάλη πόρων και τέλος προβλήματα βιωσιμότητας των έργων μετά την ολοκλήρωσή τους.
Τα ανωτέρω αναδείχθηκαν εκτός των άλλων και από τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αποτέλεσμα την επιβολή δέσμευσης κοινοτικών πόρων ύψους 800 εκατ. ευρώ. Με τη δημιουργία της ΓΓΨΠ και μετέπειτα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, εκπονήθηκε η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΠ) 2016-2021 και υποβλήθηκε συνολική πρόταση για ένα νέο πλαίσιο παραγωγής έργων ΤΠΕ στο Δημόσιο, με στόχο την αντιμετώπιση των παθογενειών του παρελθόντος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δουλειά που είχε γίνει, επιβεβαίωσε με επίσημη επιστολή της τον Μάρτιο του 2017 την εκπλήρωση των κριτηρίων της σχετικής αιρεσιμότητας και προχώρησε σε άρση της αυτοδέσμευσης.
Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω στις πολύ σημαντικές προβλέψεις της ΕΨΠ και στο σημαντικό έργο που ήδη υλοποιείται. Είμαι βέβαιος ότι ο ΓΓ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής κ. Φλωρεντής που θα πάρει το λόγο αμέσως μετά θα προβεί σε αναλυτική παρουσίαση.
Θα ήθελα, όμως, να τονίσω με έμφαση ότι βασική παράμετρος της πολιτικής μας είναι η ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου.
Ακριβώς για να μην οδηγηθούμε ξανά στα λάθη του παρελθόντος.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται:
 • Ενιαίος σχεδιασμός και Αποτελεσματικό μοντέλο υλοποίησης για τα νέα έργα.
 • Αξιοποίηση υποδομών νέφους (Cloud).
 • Ανάπτυξη δομικών στοιχείων των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου.
 • Επιβολή της διαλειτουργικότητας.
 • Βελτίωση των δημόσιων μητρών και των ανοιχτών δεδομένων.
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις.
 • Οριζόντιες λύσεις για οριζόντια προβλήματα.
Με λίγα λόγια δίνουμε οριστικό τέλος στη λογική των αποσπασματικών έργων, που αδυνατούν να διασυνδεθούν και να διαλειτουργήσουν.
Επιδιώκουμε έγκαιρη διάγνωση των αναγκών, κεντρικό συντονισμό, οριζόντιες λύσεις και επιβάλουμε όλες τις αναγκαίες δράσεις διαλειτουργικότητας.
Είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε αυτά.
Γιατί, ο Έλληνας πολίτης δικαιούται την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών παροχών, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά του και θα μειώσουν τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά.
Γιατί, η ελληνική επιχείρηση δικαιούται την πρόσβαση σε ολοκληρωμένες ψηφιακές παροχές από πλευράς του Δημοσίου, προκειμένου να αναπτυχθεί στο σύγχρονο ανταγωνιστικό, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Γιατί, ο δημόσιος υπάλληλος δικαιούται να έχει στη κατοχή του τα πλέον σύγχρονα τεχνικά μέσα, ώστε να μην αποτελεί τον εύκολο στόχο της δικαιολογημένης δυσαρέσκειας του πολίτη.
Γιατί, τέλος, στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, οφείλουμε να διαφυλάξουμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, σε αντιδιαστολή με την αλόγιαστη σπατάλη πόρων που έλαβε χώρα επί δεκαετίες στο παρελθόν.

Κυρίες και κύριοι,

Μετά από αυτές τις εισαγωγικές επισημάνσεις θα μου επιτρέψετε να κάνω μια συνοπτική αναφορά στα σημαντικότερα έργα που υλοποιούνται ήδη ή θα ξεκινήσουν άμεσα, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου.
 • Δημιουργήθηκε και λειτουργεί ήδη το έργο του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους, Government Cloud ή G-Cloud, από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) , σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Το G-Cloud είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα εγχείρημα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στην κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους, και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους. Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.
Στον νέο σχεδιασμό κεντρική θέση καταλαμβάνει πλέον το σύστημα «Διαύγεια», που αναβαθμίστηκε και με υποδομές G-Cloud.
 • Ξεκίνησε ήδη η λειτουργία του «Μητρώου Πολιτών», ενός πολύ σημαντικού έργου του Υπουργείου Εσωτερικών που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το Μητρώο Πολιτών θα διασυνδέει 1036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Με το νέο σύστημα αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία και τρόπος οργάνωσης των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης του πολίτη, απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες για την τήρηση, επεξεργασία και διάθεσή τους και τίθενται οι βάσεις: α) για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που ζητούνται σήμερα από τρίτους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και β) για τον σχεδιασμό και την παροχή στον πολίτη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους.

Έτσι, ο πολίτης δεν θα είναι πλέον αναγκασμένος να προσφεύγει στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ, για να λάβει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όπως αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, αποσπάσματα οικογενειακής μερίδας, κ.λπ., αφού η ζητούμενη πληροφορία θα διατίθεται ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους φορείς μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής διασύνδεσης.

 • Ένα εμβληματικό έργο στον τομέα των ψηφιακών έργων υποδομής, αποτελεί το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».

Ένα έργο, που ενώ είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. Εμείς εργαζόμαστε ήδη εντατικά για την επανεκκίνησή του, με τις αναγκαίες βελτιωτικές κινήσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του δημόσιου τομέα. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα είναι έτοιμος ο Φάκελος Μεγάλου Έργου και θα ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του έργου.

Πρόκειται για ένα έργο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρέχουμε αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε 34.000 σημεία της Γενικής Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα τόσο τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων, όσο και τις υψηλές επενδύσεις στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών.

 • Ένα εξίσου σημαντικό έργο είναι το λεγόμενο «HRMS», ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. Με λίγα λόγια πρόκειται για τον ηλεκτρονικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου, που θα περιέχει όλα τα στοιχεία της επαγγελματικής διαδρομής από την πρόσληψή του έως την συνταξιοδότησή του, εμπεριέχοντας ταυτόχρονα τις αναγκαίες πρόνοιες για την διαφύλαξη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα απλοποιήσει σημαντικά όλες τις εσωτερικές λειτουργίες του Δημοσίου. Με την θέση σε παραγωγική λειτουργία του «HRMS», θα βελτιωθεί έτι περαιτέρω η λειτουργία του Ενιαίου Σύστηματος Κινητικότητας, καθώς και η διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης, η οποία θα ξεκινήσει από φέτος.

Το έργο έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και προχωρούν εντός των ημερών οι διαδικασίες για την ένταξή του στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

 • Ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία έχει το έργο “Document Management” System (DMS), ένα έργο για το οποίο έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εντός των ημερών θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις από τους συναρμόδιους Υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Και για αυτό το έργο θα υπάρξει εκτενής αναφορά από τον κ. Φλωρεντή. Θέλω, απλώς, να επισημάνω ότι αναφερόμαστε στην πλήρη ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε όλο τον δημόσιο τομέα. Ένα έργο που θα συμβάλει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων αλλά και στη μείωση της γραφειοκρατίας και της κακοδιοίκησης.

 • Δεν μπορεί να μη γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο έργο «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας».

Η Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προβλέπεται να αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι κωδικοποιήσεις που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς, οργανωμένες σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα και τις διαδικασίες κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας στην Ελλάδα.

Παράλληλα, θα παρασχεθούν εργαλεία που θα υποστηρίζουν τη λειτουργία των δομών καλής νομοθέτησης. Το έργο αυτό προβλέπεται να αποτελέσει το εργαλείο για την προτυποποίηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποστήριξης της νομοπαραγωγικής διαδικασίας και τη διακίνηση των παραγόμενων νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων, καθώς και τη βάση αναφοράς για τη δημιουργία και την επικαιροποίηση των προτύπων και των διαδικασιών καλής νομοθέτησης.

Είμαι βέβαιος ότι είναι αντιληπτή από όλους η τεράστια σημασία του συγκεκριμένου έργου, για τον νομικό κόσμο της χώρας αλλά βεβαίως και για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΠ ΜΔΤ και εντός του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει η υλοποίησή του.

 • Στο ίδιο ΕΠ έχει ενταχθεί η πράξη «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας».

Στόχοι της πράξης είναι:
-          Η μείωση, απάλειψη, κατάργηση στοιχείων, δικαιολογητικών καθώς και ενδιάμεσα στάδια των διαδικασιών.
-          Η απλοποίηση του τρόπου έκδοσης αδειοδότησης.
-          Η ελαχιστοποίηση του χρόνου απασχόλησης των υπαλλήλων που εμπλέκονται στις διαδικασίες.
-          Η μείωση του χρόνου έκδοσης/απάντησης.

Στα προσδοκώμενα οφέλη του παρόντος έργου είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, καθώς και η υιοθέτηση μίας νέας κουλτούρας της Δημόσιας Διοίκησης σε πολιτικές απλούστευσης.

Αντιλαμβανόμαστε, νομίζω, όλοι τη σημασία παρόμοιων δράσεων στη συνολική προσπάθεια για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

 • Κεντρική μας επιδίωξη αποτελεί η καθιέρωση της ηλεκτρονικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών και η πλήρης μετάβαση στο Ψηφιακό ΚΕΠ έως το 2020. Ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται άμεσα χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία.

Για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς, ενσωματώνουμε διεθνείς, καλές πρακτικές και τεχνογνωσία και με νέες πηγές χρηματοδότησης, οικοδομώντας στρατηγικές συμμαχίες. Στο πλαίσιο πέραν της αξιοποίησης διαθέσιμων πόρων από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (Ε.Π. Μ.Δ.Τ.), στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Νορβηγία, μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σε πολύ σύντομο χρόνο θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε μια σειρά από εμβληματικές δράσεις, όπως είναι:

ü  Η βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών των ΚΕΠ.
ü  Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.
ü  Η σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτρονική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.

Πέραν των ανωτέρω στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ υλοποιούνται ήδη και άλλα σημαντικά έργα αρμοδιότητας διαφόρων φορέων με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα αναφερθώ εν συντομία σε κάποιες εμβληματικές δράσεις που αποτελούν έργα-σημαία του ΕΠ:
 • Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα

Φορέας του έργου είναι το Υπουργείο Εργασίας και αποσκοπεί στο ξεκαθάρισμα ενός stock περίπου 150.000 εκκρεμών υποθέσεων, τη βελτίωση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και την δραστική μείωση του απαιτούμενου χρόνου έκδοσης των συντάξεων του πρώην ΙΚΑ. Υπήρξε μία μικρή καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, λόγω της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου με την ίδρυση και λειτουργία του ΕΦΚΑ, όμως ήδη ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξής του στο ΕΠ. Επισημαίνεται ότι η πράξη έχει εγκριθεί ως συμβατή με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική.
Νομίζω ότι γίνεται αμέσως αντιληπτή η τεράστια σημασία του έργου στη σημερινή οικονομική και κοινωνική συγκυρία.

 • Δράσεις Βελτιστοποίησης της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας

Το έργο προβλέπει τη σχεδίαση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής της Πολιτικής και Διοικητικής διαδικασίας και των διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης σε όλες τις βαθμίδες Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής των διαδικασιών αυτών.

Προβλέπει ακόμη την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογικών μέσων στα Δικαστήρια με σκοπό την υποβοήθηση της ομαλής λειτουργίας του και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Πρόκειται για ένα εξόχως σημαντικό έργο που αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην επιτάχυνση του έργου της Δικαιοσύνης.

 • Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Το έργο αφορά στη μοντελοποίηση διαδικασιών και την ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη όλων των δομών που συνιστούν το Εθνικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (ΠΦΥ), με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική διασύνδεση δομών και παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η διαχείριση της πληροφορίας θα είναι σε ενοποιημένη μορφή και θα παρέχονται δυνατότητες πληροφοριακής υποστήριξης στους επαγγελματίες υγείας, τα διοικητικά στελέχη και τους εξυπηρετούμενους-πολίτες. Οι δυνατότητες που θα παρέχονται στους επαγγελματίες υγείας αφορούν στην αξιολόγηση ενός περιστατικού (ατομικού ή ομαδικού), στον προγραμματισμό παροχής υπηρεσιών κατά περιστατικό και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
Στα διοικητικά στελέχη θα παρέχονται δυνατότητες συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων ασθενών-εξυπηρετούμενων σε συνάρτηση με την χρήση πόρων (ανθρωπίνων και υλικών) που θα προκύπτουν από την συνολική διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
Στους ασθενείς-εξυπηρετούμενους θα παρέχονται δυνατότητες πρόσβασης σε πληροφορίες που τους αφορούν και διευκολύνουν την σχέση τους με το σύστημα ΠΦΥ.
Από το Ε.Π. χρηματοδοτείται η πιλοτική α΄ φάση που αφορά εκτός των άλλων στη δημιουργία και λειτουργία 239 Τοπικών Ομάδων Υγείας σε όλη την γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδας.
Όπως γνωρίζετε, οι πρώτες ΤΟΜΥ είναι ήδη πραγματικότητα και η χρησιμότητα του έργου αναγνωρίζεται από τις τοπικές κοινωνίες.

Κυρίες και κύριοι,
Αναφέρθηκα σε μερικές μόνο από τις δράσεις που ήδη υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού του Κράτους. Υπάρχουν πολλές ακόμη που ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να αναφερθώ. Αυτό που έχει σημασία όμως να τονιστεί είναι το ακόλουθο;
Η Κυβέρνηση συνολικά έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια και επιμονή.
Διότι, έργα έγιναν και στο παρελθόν. Και κάποια εξ’ αυτών ήταν αναγκαία και έγιναν με ορθολογικά κριτήρια. Το λέω αυτό, γιατί η σημερινή συζήτηση δεν προσφέρεται για μικροκομματικές αντιπαραθέσεις.
Όμως, το πρόβλημα ήταν πάντοτε η έλλειψη συνολικού σχεδίου, η απουσία συντονισμού με φυσικά επακόλουθα το αποσπασματικό των δράσεων, την έλλειψη διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των συστημάτων και την σπατάλη δημόσιων πόρων.
Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια μνημονίων και βίαιης οικονομικής προσαρμογής, για πρώτη φορά βλέπουμε το φως της εξόδου από το τούνελ της επιτροπείας.
Οι θυσίες του ελληνικού λαού αυτή τη φορά πιάνουν τόπο και όλοι μαζί πρέπει να εργαστούμε για την επόμενη μέρα.
Για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα.
Δεν επιτρέπεται, λοιπόν, να κάνουμε τα ίδια λάθη.
Η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια πρέπει να στηριχθεί σε στέρεες βάσεις με την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας για να είναι βιώσιμη πρέπει να είναι δίκαιη. Και για να είναι δίκαιη πρέπει να στηρίζεται σε μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση.
Μια Δημόσια Διοίκηση, χτισμένη σε στέρεες βάσεις μακριά από τις πελατειακές λογικές του παρελθόντος.
Μια Διοίκηση ακομμάτιστη, δημοκρατική, διαφανή και αποτελεσματική. Μια Διοίκηση που θα λειτουργεί με απλές και ψηφιακές διαδικασίες διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και το έργο των επιχειρήσεων.
Μια Δημόσια Διοίκηση, που οδεύοντας προς το 2020, θα αποτελέσει τον θεματοφύλακα της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ταυτόχρονα το όχημα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Αυτόν τον στόχο υπηρετούμε.
Σας ευχαριστώ.»