Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Θέσεις κουρνιάσματος ή φωλιές στην Αιτωλοακαρνανία της κουκουβάγιας Τυτώ αναζητούν ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών ζητώντας την συνδρομή των κατοίκων

Η Τυτώ (Tyto alba). 

Με ανοιχτή του επιστολή ο Λέκτορας στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργος Μήτσαινας ζητά τη συνδρομή των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας σε έρευνα του Πανεπιστημίου σχετικά με τη μελέτη εμεσμάτων (σ.σ. κουτσουλιές) από νυχτόβια αρπακτικά πτηνά και πιο συγκεκριμένα από την κουκουβάγια Τυτώ (Tyto alba).
Αναλυτικά στην επιστολή του ο κ. Μήτσαινας σημειώνει:
«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό της Αιτωλοακαρνανίας ότι ένα από τα σημαντικά αντικείμενα μελέτης για τους ζωολόγους ερευνητές του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αφορά στη μελέτη με διάφορες προσεγγίσεις της βιοποικιλότητας της Αιτωλοακαρνανίας.
Στο πλαίσιο αυτού του ευρύτερου στόχου, πραγματοποιείται στο εργαστήριό μας προσπάθεια μελέτης της βιοποικιλότητας των μικρών θηλαστικών των περιοχών που μας ενδιαφέρουν με τη χρήση και έμμεσων, μη παρεμβατικών τρόπων, δηλαδή περιορίζοντας τις άμεσες συλλήψεις ατόμων και συνεπώς την όχληση των ζώων. Ένας εξαιρετικός τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω της μελέτης των εμεσμάτων των νυχτόβιων αρπακτικών πτηνών.  
Έμεσμα από Tyto alba, στο πλαίσιο της  σχετικής μελέτης που ήδη υλοποιείται από το Παν/μιο Πατρών σε περιοχές της Δ. Πελοποννήσου.

Εμέσματα (owl pellets) καλούνται τα υπολείμματα της τροφής των αρπακτικών πτηνών που έχουν υποστεί μερική πέψη και κατόπιν αποβάλλονται μέσω του στόματος. Περιέχουν άπεπτα στοιχεία, όπως τρίχες, πούπουλα αλλά και οστά, τα οποία, μετά από κατάλληλο καθαρισμό και επεξεργασία, μπορούν να χρησιμεύσουν στην αναγνώριση των ειδών που αποτελούν τα θηράματα των πτηνών αυτών. Για παράδειγμα, ένα έμεσμα μπορεί να περιέχει σχεδόν άθικτο το κρανίο ενός τρωκτικού, με βάση το οποίο κατόπιν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το είδος στο οποίο ανήκε.
Το είδος αρπακτικού πτηνού στο οποίο ενδιαφερόμαστε σε πρώτη φάση να εστιάσουμε για τη μελέτη μας είναι η Τυτώ (Tyto alba), είδος που αποτελεί ένα από τα πιο καλά μελετημένα αλλά και πιο κατάλληλα είδη για τη μελέτη της βιοποικιλότητας των μικρών θηλαστικών σε μια περιοχή για πολλούς λόγους:
·         Η διαδικασία πέψης του είδους προκαλεί ελάχιστες αλλοιώσεις στα οστά, γιατί το pH του στομαχιού της είναι υψηλότερο (δηλαδή λιγότερο όξινο) σε σχέση με εκείνο άλλων αρπακτικών πτηνών.
·         Είναι ένα αρπακτικό αρκετά ειδικευμένο στο κυνήγι μικρών θηλαστικών και έχει μικρές επικράτειες και μικρή κινητικότητα σε σχέση με άλλα αρπακτικά πτηνά, συνεπώς η ανάλυση των εμεσμάτων θα μας δώσει μια αρκετά ικανοποιητική εικόνα της πραγματικής σύνθεσης της πανίδας των μικροθηλαστικών της κάθε επιμέρους περιοχής μελέτης.
·         Από τη στιγμή που εντοπιστούν οι φωλιές ή οι θέσεις κουρνιάσματος της Τυτώς, είναι πολύ εύκολος και ο εντοπισμός των εμεσμάτων της, καθώς αυτά εναποτίθενται κοντά στις θέσεις κουρνιάσματος και δίπλα στις φωλιές.
Με βάση τα παραπάνω, απευθυνόμαστε στο ευαισθητοποιημένο κοινό της Αιτωλοακαρνανίας, ζητώντας να μας βοηθήσει στην εύρεση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων στις οποίες έχει δει την Τυτώ (θέσεις κουρνιάσματος ή φωλιές), τις οποίες κατόπιν θα επισκεφθούμε για να συλλέξουμε τα εμέσματα. Επισημαίνεται φυσικά ότι η συλλογή των εμεσμάτων δεν επιφέρει καμία όχληση στην ίδια την Τυτώ, τουναντίον μάλιστα, η συγκεκριμένη μελέτη θα προσφέρει επιπλέον και πολύτιμες πληροφορίες για την οικολογία και τις διατροφικές συνήθειες του είδους στην ευρύτερη περιοχή.

Εάν επιθυμείτε και μπορείτε να συνδράμετε σε αυτήν τη συναρπαστική προσπάθεια που υλοποιούμε ή στην περίπτωση που χρειάζεστε κάποια περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις παρακάτω διευθύνσεις:  myrto.star.1@gmail.com  &  mitsain@upatras.gr