Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Παντοδυναμία της ΔΑΚΕ στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μεσολογγίου

Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Τετάρτη  21 Νοεμβρίου 2012 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιφέρειας Μεσολογγίου, καθώς και αντιπροσώπων για το Νομαρχιακό Τμήμα Αιτωλ/νίας της ΑΔΕΔΥ είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
Δ.Σ.
 ΕΛ. ΕΠΙΤΡ.
Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ
ΔΑΚΕ/Π.Ε.
203
67,00%
6 έδρες
3 έδρες
12 αντιπρ.
ΕΚ. ΠΡΟΟΠΤ.
62
20.40%
2 έδρες
0 έδρες
4 αντιπρ.
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ
39
12.60%
1 έδρα
0 έδρες
2 αντιπρ.Για το Δ.Σ. εξελέγησαν
      Από τη ΔΑΚΕ/Π.Ε.  :               Τσάμης Δημήτριος
                                                       Σκαρμούτσος Τάσος 
                                                       Χατζής Κων/νος
                                                       Κατσαγάννης Παναγιώτης
                                                       Αντζουλάτος Άγγελος
                                                       Μανίκας Λάμπρος
    Από την Εκπ/κή Προοπτική:   Καππές Νικόλαος
                                                   Χριστάκη Βασιλική
     Από την ΕΣΑΚ/ΔΕΕ :             Φραγκούλης Δημήτριος
       
 Στη συνεδρίαση που έγινε τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Τσάμης Δημήτρης       Πρόεδρος             ΔΑΚΕ  (τηλ. 6944957488)
Χατζής Κων/νος      Αντιπρόεδρος           ΔΑΚΕ (τηλ. 6947832121)
Κατσαγάννης Πάνος Γεν. Γραμματέας    ΔΑΚΕ (τηλ. 6974740232)
Σκαρμούτσος Τάσος  Ειδ. Γραμματέας    ΔΑΚΕ (τηλ. 6944720056)
Μανίκας Λάμπρος         Ταμίας                  ΔΑΚΕ (τηλ. 6932549826)
Αντζουλάτος Άγγελος     Μέλος                 ΔΑΚΕ  (τηλ.6932104838)
Καππές Νικόλαος  Μέλος   Εκπ/κή Προοπτική (τηλ. 6977264565)
Χριστάκη Βασιλική Μέλος  Εκπ/κή Προοπτική  (τηλ. 6979672864)
Φραγκούλης Δημήτρης Μέλος     ΕΣΑΚ-ΔΕΕ      (τηλ. 6959938996)