Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Σύντομα και στο Μεσολόγγι σε λειτουργία η πρώτη Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) της Αιτωλοακαρνανίας

Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται ένας νέος θεσμός πρωτοβάθμιας περίθαλψης για την υγεία αναμένεται να λειτουργήσει στο Μεσολόγγι καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την στελέχωσή του με το απαιτούμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.
Πρόκειται για την Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) που σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Υγείας στόχος είναι να αποτελέσει το «οικογενειακό» ιατρείο.
Συγκεκριμένα οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) που θα λειτουργούν με πληθυσμό ευθύνης (10-12.000 άτομα) και θα στελεχώνονται από διεπιστημονικές ομάδες έως 12 ατόμων (Γενικοί Γιατροί, Παθολόγοι, Παιδίατροι, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Διοικητικοί). Οι μονάδες αυτές, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, θα αποτελούν το νέο «κύτταρο» του ΕΣΥ, τις περιφερειακές δομές των Κέντρων Υγείας. Θα έχουν την ευθύνη για την διασφάλιση προσβασιμότητας και συνέχειας της φροντίδας, καθώς και για την παροχή, ασφαλούς, αποτελεσματικής, ολιστικής, και ποιοτικής ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας.
Οι πολίτες θα είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο μιας ΤοΜΥ και θα έχουν απεριόριστη και δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες της σε ένα διευρυμένο ωράριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
Ο εγγεγραμμένος πολίτης αποκτά τον δικό του οικογενειακό γιατρό, ο οποίος λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και τον κατευθύνει στο υπόλοιπο σύστημα υγείας. Εισάγεται ένα σαφές και ευέλικτο σύστημα παραπομπών σε ειδικούς γιατρούς, που βασίζεται στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) και το οποίο εξασφαλίζει ταχύτερη πρόσβαση του εγγεγραμμένου πολίτη στα επόμενα επίπεδα του συστήματος υγείας.
Έτσι σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Μεσολογγίου :
«Εκδόθηκαν από την 6η ΥΠΕ τα οριστικά αποτελέσματα για την Τοπική Μονάδα Υγείας  (ΤΟ.Μ.Υ) Μεσολογγίου.
Προσλαμβάνονται συγκεκριμένα οι παρακάτω ειδικότητες:
•             Δύο (2) Γενικοί Ιατροί
•             Ένας (1) Ιατρός Παθολόγος
•             Ένας (1) Ιατρός Παιδίατρος
•             Δύο (2) Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού
•             Δύο (2) Π.Ε. Νοσηλευτικής
•             Δύο (2) Επισκεπτριών Υγείας

Στον Νομό Αιτωλ/νίας η πρώτη  Τοπική Μονάδα Υγείας πρόκειται να λειτουργήσει στο Μεσολόγγι με την παραπάνω στελέχωση.»