Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020

Εκδήλωση διαβούλευσης για το PortMuseum στο Αιτωλικό


Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό European Regional Frame Work for Co- operation διοργανώνει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 18.00, συνάντηση τοπικών φορέων και επιχειρήσεων που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MUSE κι έχει στόχο τη συνεργασία και την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων στην δημιουργία του Τοπικού Συμφώνου Συνεργασίας για την στήριξη της ίδρυσης του οικομουσείου (PortMuseum) στο Αιτωλικό, το οποίο έχει ως σκοπό την ανάδειξη της τοπικής αλιευτικής και ναυτικής κληρονομιάς και παράδοσης.