Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου


Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, στις 7:30 το βράδυ, το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος στο ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ.
Το ενδιαφέρον της συνεδρίασης με μια πρώτη ανάγνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εστιάζεται στο εάν η δημοτική αρχή προβεί σε αυξήσεις στα τέλη του δήμου.
Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

1.            Ενημέρωση σχετικά με το υφιστάμενο καθεστώς στη Κλείσοβα (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου – Αντιδήμαρχος).
2.            Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2020 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου – Αντιδήμαρχος).
3.            Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό  συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2020 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου – Αντιδήμαρχος).
4.            Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό  συντελεστή για επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το έτος 2020 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου – Αντιδήμαρχος).5.            Αποδοχή επιχορήγησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο “Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών” (εισηγήτρια κα. Μελαχρή Περσεφώνη – Αντιδήμαρχος).
6.            Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης µε τίτλο “Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα δημοτικού σταδίου Δ.Δ. Αιτωλικού Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος – Αντιδήμαρχος).
7.            Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης µε τίτλο “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος – Αντιδήμαρχος).
8.            Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης µε τίτλο “Δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος – Αντιδήμαρχος).
9.            Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
10.          Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και αναπληρωτή του στην Επιτροπή καταγραφής ακίνητης και κινητής περιουσίας των συγχωνευθέντων Συνδέσμων Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων 1ης, 2ης, 3ης και 4ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος – Δήμαρχος).
11.          Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος – Αντιδήμαρχος).
12.          Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Εργασίες λήψης προσωρινών μέτρων ασφαλείας στο επικίνδυνο κτίριο κληροδοτήματος Κωστάκη (Τζαβέλα 23) στα Εξάρχεια” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος – Αντιδήμαρχος).
13.          Ονοματοδοσία οδού και πλατείας στη Κοινότητα Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος –Αντιδήμαρχος).
• Στο θέμα συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου
14.          Ονοματοδοσία οδού στη Κοινότητα Αγ. Θωμά (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος –Αντιδήμαρχος).
• Στο θέμα συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγ. Θωμά
15.          Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί μεταβολής σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2020-2021 (συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 307/2019 απόφασής μας) (εισηγητής κ.Γεώργ. Σωτηρακόπουλος – Δημοτικός Σύμβουλος).
16.          Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 39/2019 απόφασής μας περί προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας για την πράξη με τίτλο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας», με κωδικό MIS 5000218 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος – Αντιδήμαρχος).
17.          Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΝΠΔΔ «Πνευματικό – Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» και του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για την υλοποίηση της πράξη “Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017” (εισηγήτρια κα. Πετρονικολού-Μπαλτά Παρασκευή – Δημοτική Σύμβουλος).